Żydzi w Tomaszowie Lubelskim

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1965-2019

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bibliografia historii województwa lubelskiego / Andrzej Wojtkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. 35800
 • Cmentarze województwa zamojskiego / Danuta Kawałko. - Zamość : Państwowa Służba Ochrony Zabytków, 1994. 40582 czyt.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 8, Dawne województwo lubelskie, z. 17. Tomaszów Lubelski i okolice / Ryszard Brykowski, Ewa Smulikowska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982. 20937, 20934 czyt.
 • Ludność // W: Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918-1939 / Alina Misiura. - Warszawa : BEL Studio, 2010. - S. 28-30 ; 67-75. 40350 czyt.
 • Miasta i miasteczka Zamojszczyzny / Jan Górak. - Zamość : Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990. 40853, 33548 czyt.
 • Miasta polskie w Tysiącleciu, T. I. - Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. 7238 czyt.
 • O dawnym Tomaszowie / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1991. 91(B) czyt., 92(B), 93(B), 94(B)
 • Rozmowy z ojcem : Wspomnienia z lat 1912-1983 / Waldemar Wojciech Bednarski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2001. 1000(B) czyt.
 • Szkice z przeszłości miasta kresowego / Janusz Peter. - Zamość : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1947. 34713 czyt., 34714
 • Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2002. 36096 czyt.
 • Tomaszów Lubelski / Grzegorz Kubal. - Krosno : „Roksana”, 2000. 906(B), 907(B) czyt., 908(B)
 • Tomaszów z pejsami : opowieść o mieście którego już nie ma / Marian Stawecki. - Tomaszów Lubelski : Agencja Rozwoju Roztocza, 2015. 42645 czyt.
 • Z Lublina do Bełżca : ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie / [tekst Robert Kuwałek]. - Lublin : „Ad Rem”, 2006. 41513 czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Biblioteki żydowskie w powiecie tomaszowskim w latach 1918-1939 / Grzegorz Joniec. W: Przegląd Historyczno-Oświatowy. 2003, nr 3/4, s. 127-129. (T. 1, poz. 65).
 • Chrzest / Agata Tuszyńska. W: Tygodnik Zamojski. 1994, nr 48, 49 (T. 1, poz.55).
 • Co pozostanie? / MAS. W: Tygodnik Tomaszowski. 2012, nr 31, s. 8. (Cmentarz żydowski).
 • Edukacja historyczna / Marta Sawicka Łaba. W: Rewizje Tomaszowskie. 2014, nr 11, s. 4.
 • Muzeum na kółkach / (r). [Wojciech Dziedzic]. W: Rewizje Tomaszowskie. 2014, nr 15, s. 8.
 • O Tomaszowskich Żydach : ze wspomnień byłego Tomaszowianina / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 15, s, 11 ; nr 16, s. 7 ; nr 9, s. 17 ; nr 10, s. 17-18.
 • Skutki II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski – zarys problematyki / Ewa Koper. W: Rocznik Tomaszowski. 2017, nr 6, s. 171-186.
 • Społeczność Żydów tomaszowskich w świetle wspomnień mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego / Ewa Koper. W: Rocznik Tomaszowski. 2016, nr 5, s. 253-267.
 • Syjoniści w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim / Grzegorz Joniec. W: Radzyński Rocznik Humanistyczny. 2007, T. 5, s. 60-84 (T. 1, poz. 63).
 • Szalom Tomaszów Lubelski / mak. W: Rewizje Tomaszowskie. 2016, nr 13, s. 14.
 • Szkolnictwo żydowskie w powiecie tomaszowskim w latach 1918-1939 / Grzegorz Joniec. W: Przegląd Historyczno-Oświatowy. 2003, nr 3/4, s. 117-125. (T. 1, poz. 64).
 • Sztetl - Tomaszów Lubelski? Cz. 1-24 / Marian Adam Stawecki. W: Echa Roztocza. 2015, nr 7, s. 10 ; nr 8, s. 13 ; nr 9, s. 13 ; nr 10, s. 13 ; nr 11, s. 13 ; nr 12, s. 11 ; nr 13, s. 11 ; nr 14, s. 13 ; nr 15, s. 9 ; nr 16, s. 9 ; nr 17, s. 11 ; nr 18, s. 13 ; nr 19, s. 9 ; nr 20, s. 9 ; nr 22, s. 9 ; nr 23, s. 9 ; nr 24, s. 9 ; nr 25, s. 9 ; nr 26, s. 9 ; nr 27, s. 9 ; nr 28, s. 9 ; nr 29, s. 7 nr 30, s. 8 ; nr 31, s. 7.
 • Święta po żydowsku / Anna Ważna. W: Echa Roztocza. 2015, nr 51, s. 7.
 • Tomaszowscy Żydzi : z „Kroniki Jana Mazurka” / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 24, s. 10-11.
 • Tomaszowskim Żydom / Kamila Birunt. W: Rewizje Tomaszowskie. 2016, nr 15, s. 4.
 • Tragedia Żydów : z „Kroniki Jana Mazurka” / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 2, s. 10.
 • Upamiętnienie Żydów tomaszowskich / Ewa Koper. W: Tomaszowska Teka Regionalna. 2018, nr 4, s.11-13.
 • W 66 rocznicę zagłady tomaszowskich Żydów / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2008, nr 4, s. 9.
 • W 70. rocznicę zagłady tomaszowskich Żydów / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2012, nr 6, s. 15 ; nr 7, s. 18 ; nr 8, s. 17 ; nr 9, s. 17 ; nr 10, s. 17-18.
 • W 70. rocznicę zagłady tomaszowskich Żydów. Cz. 1-5 / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 6, s. 15 ; nr 7, s.18 ; nr 8, s. 17.
 • Żydowski Tomaszów / Marcin Rechulicz. W: Echa Roztocza. 2014, nr 35, s. 6