Urszula Kozioł (1931- )

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1977-2014

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Kozioł Urszula. W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny / Rafał Łąkowski. T. 1. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 487. 28692
 • Podjąć przerwany dialog : o poezji Urszuli Kozioł / Małgorzata Mikołajczyk. - Kraków : UNIVERSITAS, 2000. 38729 3. Postoje słowa / Urszula Kozioł. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. 33970 [Wiersze]
 • Urszula Kozioł : „Jesteś za blisko” / Irena Maciejewska. W: Czytamy wiersze / oprac. Janusz Maciejewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. S. 446-452. 10444
 • Urszula Kozioł „Znakiem wody” [analiza wiersza] / Maria Krasowska. W: Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / zespół red. Andrzej Babiński [i in]. Szczecin : Wydawnictwo „Glob”, 1989. - S. 351-353. 32649
 • Urszula Kozioł. W: Leksykon Polskich Pisarzy Współczesnych / Piotr Kuncewicz. T. 1 : A-M . - Warszawa : Graf-Punk, 1995. - S. 465-467. 34193
 • Urszula Kozioł. W: Spotkania z poezją współczesną / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - S. 216-234. 14761
 • Żywioł wyobraźni. W: Związki naturalne : szkice literackie / Henryk Bereza. - Wyd 2. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. - S. 216-222. 16731

Artykuły z czasopism:

 • Akty strzeliste o miejscu urodzenia : z Urszulą Kozioł rozmawia Piotr Szewc // Nowe Książki. - 1996 nr 10, s. 6-9.
 • Bunt pozornie zaangażowany / Lech Isakiewicz // Poezja. - 1978, nr 5, s. 30-35.
 • Chwytanie chwili / Agnieszka Reszczyk // Akcent. - 2011, nr 1, s. 130-132.
 • Druga strona lustra / rozm. przepr. Łukasz Kot // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 4, s. 55-58.
 • Kakofonia liryczna / Wanda Duszka // Ruch Literacki. - 1981, nr 6, s. 461-473.
 • Pasja i pauza / Anna Nasiłowska // Kresy : Kwartalnik Literacki, 1997, nr 1, s. 183-184.
 • Poetycki Zamość [to było zamojskie święto poezji] / MaMaz [Małgorzata Mazur] // Tygodnik Zamojski. - 2014, nr 35, s. 16. [Spotkanie Urszuli Kozioł w „Szkole Życia” w Zamościu na imprezie „Ulica Poetycka”]
 • „Przyszłam na świat w dzikim skansenie” : o poezji Urszuli Kozioł /Alina Witko-Dłuska // Akcent. - 1966, nr 4, s. 25-28.
 • Rozprawa o poezji kobiecej / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 1, s. 59-65. [Refleksja o książce Anny Legeżyńskiej „Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej”. - Poznań, 2009]
 • Słowo oczywiste / Anna Nasiłowska // Nowe Książki. - 2000, nr 2, s. 11. 11.
 • Urszula Kozioł : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Zdzisława Miernik // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s. 22-25.
 • Urszula Kozioł [biogram] // Nowe Książki. - 1996 nr 10, s. IV okł. 13. Wisława Szymborska – między życiem, literaturą i sztuką a drugim człowiekiem / Justyna Gorzkowicz // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 2, s. 71-75. [Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz we wspomnieniach Urszuli Kozioł]
 • Współczesne poetki dzieciom (Świat książki dziecięcej) / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 18-21.
 • „Zgadując przyszłość, ciebie myślę, czasem” : Urszuli Kozioł dyskurs o ludzkiej egzystencji / Elżbieta Mikoś // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2 s. 61-72.