Bronisław Jan Przyłuski (1905-1980) – poeta z Siemierza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1981- 2019

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Bronisław Przyłuski - poeta z Siemierza / Aurelia Policzkiewicz. W: Tomaszowska Teka Regionalna nr 4 / red. Magdalena Malec-Tereszczuk. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera, 2019. - S. 29-32. 44101
 • Bronisław Przyłuski. W: Agonia i nadzieja. T. 3 : Poezja polska od 1956 / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : Polska Oficyna „BGW”, 1993. - S. 284-286. 33645
 • Bronisław Przyłuski. W: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2: N-Ż / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : GRAF-PUNKT, 1995. - S. 143-144. 34194
 • „Emigracja walcząca” i jej poezja / Romuald Cudak. W: Literatura emigracyjna 1939-1989 / red. Józef Garliński. T. 1. - Katowice : Wydawca „Śląsk”, 1994. - S. 95-109. 34780
 • Literatura emigracyjna 1939-1989 / red. Józef Garliński. T. 1 . - Katowice : Wydawca „Śląsk”, 1994. - S. 113-117, 131. 34548
 • Literatura emigracyjna w szkole / red. Zdzisław Kudelski, Sławomir Jacek Żurek. - Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008. 39548
 • Literatura polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne Pedagogiczne, 1995. - S. 114, 194. 496”D”
 • Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 332. 340, 371-372, 435-436, 443, 509. 34662, 34663, 36258
 • Pieśń niepodległa : pisarze i wydarzenia 1939-1942 / Lesław M. Bartelski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988. - S. 30. 30902, 33743
 • Poeta z Siemierza / Jacek Krzysztof Danel. - Zamość, 2010. [Książnica Zamojska]
 • Poezje wybrane / Bronisław Przyłuski ; oprac. i wstępem poprzedził Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. [Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu]
 • Prom Klub Poetów „P”. W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny / red. Rafał Łąkowski T. 2 - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 237-238. 26180
 • Przybliżenie Bronisława Przyłuskiego. W: Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji / Zygmunt Lichniak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1989. - S. 207-215. 32032
 • Przyłuski Bronisław. W: Mały słownik pisarzy polskich / Włodzimierz Maciąg. Część 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. - S. 200. 33209
 • Szkice o literaturze emigracyjnej / Maria Danilewicz- Zielińska. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 57-58, 151-152, 306-308. 33208, 33209
 • Worek Judaszów / Józef Łobodowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza INTERIM, 1995. S. 117-118, 132, 137. 35467
 • Na obczyźnie Ludzie polskiej książki / Andrzej Kłossowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 26118
 • Prom („Prom”). W: Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej / Grzegorz Gazda. - Gdańsk : słowo/obraz/terytoria, 2008. - S. 161. 41414

Artykuły z czasopism:

 • Antologia Bronisława Przyłuskiego (1905-1980) / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 4, s. 115-117 [rec. książki „Poeta z Siemierza” / Jacek Krzysztof Danel. - Londyn ; Zamość, 2010]
 • Bronisław Przyłuski, poeta / Janusz Pasierb // Tygodnik Powszechny. - 1981, nr 32.
 • Bronisław Jan Przyłuski - przyczynek do biografii / Barbara Typek. // Archiwariusz Zamojski. - 2018, s. 193-207.
 • Guślarz i zaklinacz rzecz o Bronisławie Przyłuskim i jego przyjaźni z Bolesławem Leśmianem / Jacek K. Danel // Archiwariusz Zamojski. - 2008, s. 61-66.
 • O klechdach, które przetrwały do dziś. Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie i Bronisławie Przyłuskim / Jacek Krzysztof Danel // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 1, s. 62-67.
 • Poeta niezłomny : Bronisław Przyłuski 1905-1980 / Jacek Krzysztof Danel // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 3, s. 53-55.
 • „Rozstąpcie się przede mną bo miałem sen” / Andrzej K. Waśkiewicz // Miesięcznik Literacki. - 1986, nr 1, s. 47-55.
 • Słowa jak skrzydła... : Bronisław Przyłuski, poeta nieznany (w 35. rocznicę śmierci) / Jacek Krzysztof Danel // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2015, nr 1, s. 81-82.
 • Z Siemierza w świat poezji / Robert Horbaczewski // Kronika Tygodnia. - 2018, nr 5, s. 17.