Motyw tańca w literaturze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1998-2009

Wyboru dokonał(a) : mgr Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Taniec i literatura / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza, Jana Potkańskiego. - Pułtusk ; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. - S. 314.
 • Taniec i psychoterapia / Danuta Koziełło. - Poznań: Wydawnictwo KMK, 2002. - S. 176.
 • Memento mori i memento vivere (o tańcu) // [W:] Somnambulicy – dekadenci – herosi : Studia i eseje o literaturze Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. - S. 455-468.
 • Słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : KRAM, 1998. - S. 447-449 [Taniec]

Artykuły z czasopism:

 • Historyczne tańce w kulturze Polski / Małgorzata Kania // Lider. - 2005, nr 9, s. 26-28.
 • Ewolucja tańca w XX wieku / Olga Kuźmińska // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 3-4, s. 21-23.
 • "Modlitwa nóg". O sakralnym wymiarze i rodowodzie tańca / Marta Mosór-Stręciwilk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 3, s. 31-38.
 • Poloneza czas zacząć, czyli motyw: taniec / Beata Stadryniak-Sarac // Cogito. - 2008, nr 14, s.68-69.
 • Pantomima- cyrk- taniec- balet.: impresje wokół symbolicznych aspektów kultury fizycznej / Agnieszka Zalewska-Meler // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 18-22.
 • Taniec jako pretekst doświadczania niepowtarzalnej cielesności : refleksje nauczyciela tańca / Agnieszka Powłoka // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 11-13.
 • Taniec na lekcji języka polskiego / Marzena Slisz // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3- 4, s. 18-22.
 • Taniec w życiu człowieka / Małgorzata Kania // Lider. - 2005, nr 5, s. 16-19.
 • W tańcu tylko wypowiadać potrafię najwyższych rzeczy przenośnie" : metafora tańca w tradycji modernistycznej / Andrzej Zawadzki // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 3 s. 31-63 .