Piotr Skarga

Zestawienie bibliograficzne w wyborze :

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Cztery kazania sejmowe [O mądrości potrzebnej do rady, O mądrości ku ojczyźnie O zgodzie domowej, O niekarności grzechów jawnych] / Piotr Skarga ; wstęp i oprac. tekstu Ignacy Chrzanowski. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
 • Historia sejmu polskiego. T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej / pod red. Jerzego Michalskiego ; oprac. Juliusz Bardach [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir przy współudz. Mirosława Korolki. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 • Piotr Skarga / Janusz Tazbir // [W:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 1 / pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 89-108.
 • Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji / Janusz Tazbir. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1978.
 • Skarga Piotr // [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9 : S-Ż. - Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008. - S. 56-58.

Artykuły z czasopism:

 • Dwie legendy księdza Skargi / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2012, nr 1, s. 74-75.
 • „Kazania sejmowe” Piotra Skargi przykładem sztuki retorycznej – propozycja lekcji dla klasy I liceum i technikum / Elżbieta Orłowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 1, s. 47-51.
 • Kazania Skargi, czyli państwo-klasztor / Aleksander Kopiński // Arcana. - 2000, z. 2, s. 184-190.
 • Tradycje polskiej myśli państwowej / Stanisław Zając // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 1, dod. Obywatel Parlament Konstytucja, s. 1-2.
 • W przestrzeni "długiego trwania" : ideologia społeczno-polityczna "Kazań sejmowych" Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii / Paweł Bohuszewicz // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 95-122.
 • Z badań nad słownictwem religijnym w "Żywotach świętych Stárego y Nowego Zakonu…" Piotra Skargi / Krystyna Maksymowicz ; tł. streszcz. A. Gierba // Poradnik Językowy. - 2010, nr 8, s. 79-91.