Tadeusz Kościuszko

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1946-2017

Wyboru dokonał(a) Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Insurekcja kościuszkowska / Mirosław Francic. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. 31418
 • Kościuszko i współczesna mu scena polityczna : mocarstwa europejskie wobec powstania kościuszkowskiego : zagadnienia wybrane / Henryk Kocój. - Katowice : Śląsk, 1994. 34738
 • Kościuszko na ziemi krakowskiej / Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 24695
 • Kościuszko nieznany / Jan Dihm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. 8619
 • Kościuszko po Insurekcji 1794-1817 : dwa fragmenty / Jan Lubicz-Pachoński. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986. 28823, 28824
 • Kościuszko : opowieść / Karol Koźmiński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1958. 3481
 • Kościuszko, Pułaski / Jan Stanisław Kopczewski ; [oprac. graf. Jerzy Kępkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1976. 13360
 • Matki Wielkich Polaków / Barbara Wachowicz. - Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2017. 43319
 • Naczelnik w sukmanie / Andrzej Zahorski. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 35328, 32821
 • Publicystyka społeczna / Stefania Sempołowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. 4962
 • Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji / oprac. Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. 8409
 • Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Jerzy Śliziński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, cop. 1981. 19621
 • Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej : antologia 1746-1946 / oprac. Stefan Papeć. - Kraków : nakł. księgarni St. Kamińskiego, 1946. 219
  Uniwersał Połaniecki / oprac. Jerzy Topolski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984. 24241, 24242
 • Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko / Jan St. Kopczewski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1985. 27020, 27021
 • Z czym do nieśmiertelności / Stefan Bratkowski. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1977. 15572
 • Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 1 / pod. red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 26524, 26525

Artykuły z czasopism:

 • 200 - lecie Insurekcji Kościuszkowskiej / Teresa Bloch // Nowy Przegląd Wszechpolski. - 1994, nr 1, s. 21-22.
 • Amerykański testament Tadeusza Kościuszki / Władysław Błachut // Życie Literackie. - 1984, nr 14, s. 12.
 • Cor Taddei Kościuszko / Mirosław Kaliński // Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 4, s. 171-173.
 • Do zbudzonego przemawiam Narodu… : montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy powstania kościuszkowskiego / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 5-7.
 • Dwusetna rocznica powstania kościuszkowskiego : Scenariusz uroczystego apelu / Iwona Supronowicz, Lidia Leksowska // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 8-9.
 • Jak Feniks z popiołów / tekst i foto Marian Adam Stawecki // Tygodnik Tomaszowski. - 2012, nr 17, s. 10.
 • Językowy obraz wodza powstania z 1794 roku / Józef Jaworski // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 62-69.
 • Kościuszko : scenariusz apelu / Agnieszka Rottau-Bracka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 23-25.
 • Międzynarodowe konteksty Powstania Kościuszkowskiego / Jerzy Skowronek // Wiadomości Historyczne. - 1996, nr 3, s. 129-137.
 • O wolność, całość, niepodległość - geneza i pierwszy etap powstania kościuszkowskiego : konspekt lekcji w kl. II gimnazjum / Maria Kubacka // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 2/3, s. 136-139.
 • Pan Kościuszko tutaj kroczy… / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 1-5.[Fragmenty utworów poświęconych insurekcji kościuszkowskiej]
 • Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska-Kujawa // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 90-97.
 • Pytania o powstańcze tradycje / Jerzy Skowronek, Jerzy Jaruzelski // Wiadomości Historyczne. - 1995, nr 1, s. 38-43.
 • Różne twarze Kościuszki / Tomasz Leszkowicz // Pamięć.pl. - 2014, nr 10, s. 39-42.
 • Sławni Polacy w historii oręża polskiego – medale pamiątkowe / Ryszard Gajda // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1998, nr 1, s. 60-62.
 • Tadeusz Kościuszko – scenariusz wystawy / Janina Madejska, Maria Pawlikowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 3, s. 38-41.
 • Tadeusz Kościuszko (1746-1817). W 200-lecie insurekcji 1794 : wybór prac ogłoszonych lub wznowionych po roku 1945 / Jolanta Kowalczykówna // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 2, s. 34-35
 • Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii XXI wieku / Barbara Kubis // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 27-37. [Zawiera nazwy geograficzne oraz miejsca na świecie nazwane imieniem T. Kościuszki]
 • Wielki przez rozum cnoty i waleczne sprawy Tadeusz Kościuszko - inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Katarzyna Dyrcz // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 34-35.