Zbigniew Herbert (1924-1998)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1978-2017

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • A Dorio ad Phrygium Norwida i "apollińskie" wiersze Herberta. Paralele / Mieczysław Inglot. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 233- 248. 41663
 • „Bór nici" O "romantycznym płaszczu" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 9-14. 41663
 • „Czarny i biały Norwid". O wierszu "Pora" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 293-302. 41663
 • „Czas wzbogacony". Norwid i Herbert - próba zbliżenia / Joanna Zach. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 183-196. 41663
 • Czułość dla Minotaura : metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta / red. Józef Maria Ruszar przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2005. 39701, 38730
 • Dochować przymierza. Tradycja klasyczna i romantyczna w Herbertowskim Rzymie / Józef Maria Ruszar. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 73-114. 41663
 • Estetycznie albo etyczne. O pewnej myśli S. Kierkegaarda u Zbigniewa Herberta / Artur Telwikas. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 57-63. 41663
 • Głos dzielimy na czworo (rzecz o Zbigniewie Herbercie). W: Studia o literaturze współczesnej / Artur Sandauer. T.1. - Warszawa : Czytelnik, 1985. - S. 427-459. 26911
 • Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. 21350
 • Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990. 34267, 34268
 • Herbert – Odyseusz / Jadwiga Mizińska. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002. 36108
 • Herbert: ciemne flukta (z dziejów recepcji). W: Modernizm : ciemny nurt : studia z dziejów poezji / Paweł Próchniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - S. 233-247. 40513
 • Herberta gry z cenzorem / Roman Doktór. W: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim / red. Tadeusz Guz, Maria R. Pałubska, Małgorzata Kuć. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006. - S. 677-690. 40487
 • Język dalekosiężny : przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta / pod red. Magdy Heydel, Elżbiety Wójcik-Lesse i Moniki Woźniak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. 40286
 • Kamieniowanie mądrości / Jacek Trznadel. W: Płomień obdarzony rozumem: poezja w poezji i poza poezją: eseje. - Warszawa : Czytelnik, 1978. - S. 134-142. 16479
 • Konstytucja podmiotu a możliwość doświadczenia religijnego w późnej twórczości Zbigniewa Herberta / Sławomir Otlewski. W: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku / red. Adrian Gleń. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 75-84. 38415
 • Literacka refleksja Cypriana Norwida i Zbigniewa Herberta nad historią tryumfalną i historią ukrytą / Paulina Abriszewska. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 249-268. 41663
 • Miasta Zbigniewa Herberta / Roman Bobryk. W: Miasto: przestrzeń, topos, człowiek / red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel. - Opole: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005, s. 103-116. 38419
 • Między cierpieniem a formą. W: To jest klasycyzm / Ryszard Przybylski. - Warszawa : Czytelnik, 1978. - S. 124-175. 16491
 • Między klasycyzmem a romantyzmem. Dyskurs metapolityczny w eseistyce Zbigniewa Herberta / Dorota Heck. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 115-128. 41663
 • Na co? Po co? I dlaczego? O relacjach Norwid-Herbert kilka myśli / Marek Adamiec. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 219-232. 41663
 • Norwid - Herbert (Epizod z guzikami) / Józef Fert. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 197-218. 41663
 • O poezji Zbigniewa Herberta / Julian Rogoziński. W: Preteksty : szkice o współczesnej poezji polskiej. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - S. 169-179. 28051
 • Poeta moralnej odpowiedzialności: o poezji Zbigniewa Herberta. W: Lektury i problemy / wstęp i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 590-598. 12802,12803
 • Poezja zaimków. O przesłaniu Pana Cogito Zbigniewa Herberta / Krzysztof Kłosiński. W: Liryka polska: analizy i interpretacje / red. Włodzimierz Wójcik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 105-112. 7448
 • Poezje Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin: Wydawnictwo Biblios, 2007. 1792(B), 1793(B)
 • Portret z początku wieku : twórczość Zbigniewa Herberta - kontynuacje i rewizje : studia / pod red. Wojciecha Ligęzy przy współudz. Magdaleny Cichej. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2005. 39703
 • (Prze)milczenie współczesności u Norwida i Herberta / Piotr Michałowski. Małgorzata Mikołajczak. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 303-320. 41663
 • Przestrzeń intertekstualna (na przykładzie prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta) / Elżbieta Mikoś. W: Dialog kultur w edukacji / red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 229-236. 39943
 • Refleksja aksjologiczna Herberta w wierszu „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy / Krystyna Jankowska. W: Literatura w kręgu wartości : materiały z sesji „Świat jeden, ale nie jednolity” / pod red. Lidii Wiśniewskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 343-352. 36807
 • Romantyczne pierwiastki w poezji i postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta. Rekonesans / Grażyna Halkiewicz-Sojak. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 129-146. 41663
 • Rozmyślania o cierpieniu: Norwid - Herbert / Włodzimierz Toruń. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 279-292. 41663
 • Syn - minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku. Herbert - Norwid / Włodzimierz Toruń. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 269-278. 41663
 • Światy, cienie światów, światy z marzenia". Związki Herberta z romantyzmem / Małgorzata Mikołajczak. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 147-168. 41663
 • Uciekinier z utopii: o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. 36268
 • Uśmiech Sfinksa : o poezji Zbigniewa Herberta / Julian Kornhauser. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. 35825
 • W asyście jakich dzwonów : obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium : J. M. Ruszar, 2008. 39704
 • Wielkie Teraz czasu mitycznego jako aktualizacja historii i poszukiwanie sensu w poezji Zbigniewa Herberta / Anna Szóstak. W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Małgorzata Mikołajczak ; aut. tekstów Marek Adamiec]. - Kraków : Wydawnictwo Platan, 2011. - S. 43-56. 41663
 • Wyraz wyłuskany z piersi : szkice o twórczości Zbigniewa Herberta. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2006. 39702
 • Zbigniew Herbert „Tren Fortynbrasa” / Janusz Sławiński. W: Genologia polska wybór tekstów / wybór, opracowanie i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, - S. 507-522. 21470, 21471
 • Zbigniew Herbert, czyli dialog z kulturą. W: Przestrzenie poezji : szkice krytycznoliterackie / Henryk Pustkowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986. - S. 35-36. 27568, 27569.
 • Zbigniew Herbert: „Ofiarować zdradzonemu światu różę” / Jan Witan. W: Piękna plejada: szkice o poezji polskiej XX w. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980, - S. 208-214. 19200, 19201

Artykuły z czasopism:

 • Anty-oda Zbigniewa Herberta „Do Ateny” / Jerzy Kram // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 79-107.
 • Apollo i Marsjasz / Joanna Zajkowska // Cogito. - 1998, nr 1, s. 57-59.
 • Chrzest ziemi / Józef Maria Ruszar // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12. [Dotyczy wiersza Chrzest]
 • Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 397-403.
 • Co boli Pana Cogito? / Paweł Czapczyk // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 363-366.
 • Co po nas zostanie?” / Katarzyna Droga // Cogito. - 2006, nr 21, s. 52-53.
 • Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa Zbigniewa Herberta / Karol Zieliński // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 116-123.
 • Czy czerń musi być zła? O poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta / Ewa Badyda // Język Polski. - 2006, nr 2, s. 116-125.
 • Czy „Kamyk” jest stworzeniem doskonałym? Ze Zbigniewem Herbertem przyglądamy się naturze / Marianna Trojek // Biblioterapeuta. - 2004, nr 2, s. 14-16.
 • Czy powiodła się próba rozwiązania mitologii? Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta / Agnieszka Janiak / Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 90-96.
 • Dawanie świadectwa – Herbert, Polkowski, Świetlicki / Julia Mielniczuk // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 240-245.
 • Dlaczego Herbert? / Krzysztof Krasek // Literatura. - 1990, nr 11, s. 11-12.
 • Dlaczego klasycyzm?/ Jerzy Tarnacki // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 83-87.
 • Do czego nam dziś potrzebny Pan Cogito / Marcin Telicki // Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 43-46.
 • Filozofia nauczania : czyli o podmiotowości raz jeszcze / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2010, nr 2, s. 26-31.
 • Głos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury. Zbigniew Herbert „Pan Cogito” a pop / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 18-23.
 • Herbert : ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak // Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 23-29.
 • Herbert w liceum – dzisiaj / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 42-44.
 • Herbert wciąż na nowo czytany / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 52-54.
 • Herbertowska lekcja „czytania obrazu” Martwa natura z wędzidłem / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36.
 • Heureza metodą mądrych pytań / Sylwia Łukasik-Gębska // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 4, s. 95-102.
 • Kilka uwag na temat kompozycji esejów interpretacyjnych (Interpretacja „Testamentu” Zbigniewa Herberta) / Joanna Chałońska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s. 34-44.
 • Kolega Orfeusza / Marek Zaleski // Polityka. - 2008, nr 12, s. 74-76.
 • Kruchość piękna / Jan Zieliński // Nowe Książki. - 2001, nr 1, s. 13.
 • Krytyk, który się waha / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2007, nr 7, s. 13-19. [Szkic poświęcony Zbigniewowi Herbertowi]
 • Lekcja z Panem Cogito / Ewa Korulska // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s. 29-35.
 • Metafizyka konkretu – „Stołek” Zbigniewa Herberta / Andrzej Szwast // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 132-146.
 • Miasto Herberta /Anna Mazurkiewicz-Szczyszek // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 20-25.
 • Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91.
 • Na czym polega „doskonałość kamienia” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta „Kamyk” / Renata Jaworska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 15-16.
 • O języku wyrażania wartości (na podstawie „Ornamentatorów“ Zbigniewa Herberta) / Elżbieta Mikos // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 17-23.
 • O Zbigniewie Herbercie i jego krytyku / Jan Piotr Jarosz // Arcana. - 1998, nr 2, s. 30-47. Dotyczy wiersza Pacyfik III Na Kongres Pokoju
 • Oswajanie średniowiecza, czyli o lekcjach wprowadzających w epokę / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 30-35.
 • Pan Cogito szuka rady cadyka z Bracławia / Zbigniew Mroczek // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 84-89.
 • Pan od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 28-30.
 • Poezja Herberta w edukacji uczniów / Mieczysław Łojek // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 3, s. 56-68.
 • Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych / Paweł Gloger // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 79-107.
 • Polsko-angielskie spotkania z poezją / Lidia Cybulska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 105-109.
 • Postać matki w „Trenie” Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 157-162.
 • Potęga smaku” - o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // Polonistyka. - 1996, nr 6, s. 342-344.
 • Pożegnanie Zbigniewa Herberta // Arcana. - 1998, nr 4, s. 5-26.
 • Problematyka przestrzeni i milczenia w „Drugim pokoju” Zbigniewa Herberta i „Wnętrzu” Mauric’a Maeterlincka? / Paweł Pluta // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 147-153.
 • Przeciw „tryumfowi antropomorficznej bestii” (prywatnie o „prywatnej mitologii” Zbigniewa Herberta / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 531-536.
 • Przesłanie pana Cogito / Joanna Zajkowska // Cogito. - 1997, nr 19, s. 56-58.
 • Radio, maska i oko wewnętrzne „Rekonstrukcja poety” Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s. 105-140.
 • Spór i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 2, s. 41-55.
 • Sprawa kryptonim "Herb" : działania służb bezpieczeństwa wobec Zbigniewa Herberta w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych / Grzegorz Majchrzak // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008, nr 8/9, s. 42-52.
 • Śpiewające dziewczyny z sąsiedztwa / Izolda Kiec // Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 30-33.
 • Tren Fonynbrasa / Joanna Zajkowska // Cogito. - 1997, nr 5, s. 25-57.
 • Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna
 • Juryga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 22-23.
 • Uczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w Roku Herberta / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 84-97.
 • Walka wszech czasów - sprawozdanie z wydarzeń biblijnych / Zbigniew Kruszewski // Katecheta. - 2011, nr 3, s. 24-25.
 • Weduty Zbigniewa Herberta / Monika Wójciak // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 537-541.
 • Wędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 35-46.
 • Za nim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 15-21.
 • Zagadka przedmiotu / Izabela Stasiak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 37-41. [Analiza wiersza Stołek]
 • „Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie” - praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Zbigniewa Herberta /Anna Marczuk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 21-31.
 • Zbigniew Herbert – katedra ze światła / Piotr Skórzyński // Arcana. - 1999, nr 30, s. 44-58.
 • Zbigniew Herbert / Anna Wojtasik // Cogito. - 2006, nr 9, s. 84-89.
 • Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 26-31.
 • Zbigniewa Herberta trylogia o etyce / Alina Biała // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 224-229.
 • Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 628-631.
 • Źródło europejskiej kultury : cykl lekcji poświęconych mitom / Bożena Olszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9. s. 18-21.