Ferdynand Goetel, prozaik, dramatopisarz, scenarzysta – wielki zapomniany

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1992-2015

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Wielka literatura, Katyń i wielka ucieczka - Ferdynand Goetel, prozaik, dramatopisarz, scenarzysta. W: Wielcy zapomniani Polacy którzy zmienili świat / Marek Borucki. - Warszawa : Sport i Turystyka, 2015. - S. 68-81.
 • Pisarz w czasach wojny i emigracji : Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939-1960 / Krzysztof Polechoński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
 • Ferdynand Goetel. W: Leksykon Polskich Pisarzy Współczesnych. T. 1 / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : Graf-Punkt, 1995. - S. 264-266.
 • Prozaicy. [Cz. 1: Ferdynand Goetel]. W: Szkice o literaturze emigracyjnej / Maria Danilewicz Zielińska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 239-240.
 • Ferdynand Goetel. W: Encyklopedia Białych Plam. T. 7 / [red. Mirosław Fijołek et al. ; aut. haseł Jacek Bartyzel et al.]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2002. - S. 88-91.

Artykuły z czasopism:

 • Biografia Ferdynanda Goetla z lat 1914-1917 w świetle dokumentów [fragm. ] / Marina Žiljaeva // Arcana. - 2004, nr 1 / 2, s. 187-195.
 • Czasy wojny Ferdynanda Goetla. Próba lektury / Marcin Lutomierski // Archiwum Emigracji. - 2009, z. 2, s. 149-159.
 • Dyletant na wystawie świata : kilka uwag o fotografii, patrzeniu, oriencie i turystyce w "Egipcie" Ferdynanda Goetla / Kinga Siewior. - Streszcz. ang. // Ruch Literacki. - 2011, z. 2, s. 141-156.
 • Ferdynand Goetel - ideolog i dramatopisarz / Rafał Węgrzyniak // Dialog. - 1996, nr 3, s. 99-106.
 • Ferdynand Goetel na emigracji : (wśród czasopism, wydawców i w radio) / Krzysztof Polechoński // Arcana. - 2011, nr 1, s. 140-156.
 • Ferdynand Goetel w Katyniu / Krzysztof Polechoński // Arcana. - 2009, nr 1, s. 77-101.
 • Ferdynand Goetel w prasie jidysz / oprac. Karolina Szymaniak // Arcana. - 2011, nr 1, s. 127-132.
 • Niezapomniany Goetel / Marek Klecel // Twórczość. - 2006, nr 7, s. 148-150.
 • Pisarz na rozdrożach / Krzysztof Polechoński // Odra. - 1996, nr 12, s. 50-56.
 • Pisarze ścigani za Katyń / Marek Klecel // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2010, nr 4, s. 65-75.
 • Pokolenie zdobywców. O intelektualnej i artystycznej drodze Ferdynanda Goetla / Edyta Skulmowska // Rocznik Słupski. - 2013, s. 51-66.
 • Skazany za prawdę / Adam Marian Stawecki // Echa Roztocza. - 2015, nr 20, s. 9.
 • Słowo o Ferdynandzie Goetlu / Władysław Bartoszewski //Arcana. - 2004, nr 1 / 2, s. 185-186.
 • Tam, gdzie zawiodła demokracja : Ferdynanda Goetla droga do faszyzmu / Aleksander Wójtowicz //Akcent. - 2002, nr 4, s. 61-73.
 • „Wiersz kalwaryjski na urągowisko składam sprzedajnym poetom i czasom" - o powojennej poezji Ferdynanda Goetla / Maciej Urbanowski //Arcana. - 2004, nr 1/2, s. 196-201.
 • Żydowska specyfika, odrzucony uniwersalizm : rzut oka na polsko-jidyszowe stosunki literackie / Karolina Szymaniak // Arcana. - 2011, nr 1, s. 133-139.

Recenzje:

 • Autoportret na tle epoki / Krzysztof Polechoński. - Rec. książki: „Patrząc wstecz : wspomnienia” / Ferdynand Goetel. - Kraków, 1998. W: Nowe Książki. - 1998, nr 12, s. 48-49.
 • Egzotyzm i swojszczyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911-1939 / Agnieszka Mocyk. - Rec. książki: „Egzotyzm i swojszczyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911-1938” / Ida Sadowska. - Kielce, 2000. W: Ruch Literacki. - 2001, z. 5, s. 658-660.
 • Goetel redivivus / Bartosz Kaliski.- Rec. książki: Pisma polityczne "Pod znakiem faszyzmu" oraz szkice rozproszone 1921-1955 / Ferdynand Goetel. - Kraków, 2006. W: Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 28-29.
 • Młoda Polska z perspektywy emigracyjnego Londynu / Jerzy Gizella. - Rec. książki: "Nie warto być małym" / Ferdynand Goetel. - Kraków, 2009. W: Arcana. - 2009, nr 5, s. 173-175.
 • Pisarz i redaktor w listach / Krzysztof Polechoński. - Rec. książki: Listy do redaktorów "Wiadomości" / Ferdynand Goetel ; oprac. i przypisami opatrzył Marcin Łukasz Lutomierski. - Toruń, 2014. W: Arcana. - 2015, nr 4, s. 173-180.
 • Pisarz, którego (wciąż) mało znamy / Krzysztof Polechoński. - Rec. książki: „Egzotyzm i swojszczyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911-1939” / Ida Sadowska. - Kielce, 2000. W: Arcana. - 2001, nr 5 s. 173-177.
 • Przygody coraz mniej wesołe/ Leszek Dzięgiel. - Rec. książki: „Patrząc wstecz : wspomnienia” / Ferdynand Goetel. - Kraków, 1998. W: Arcana. - 2000, nr 2, s. 227-230.
 • W sprawie Goetla / Jagoda Wierzejska. - Rec. książki: „Pisarz w czasach wojny i emigracji : Ferdynand Goetel i jego twórczość w latach 1939-1960” / Krzysztof Polechoński. - Wrocław, 2012. W: Nowe Książki. - 2013, nr 4, s. 56-57.
 • Z kłamstw wydobyć prawdę - pisarze o Katyniu / Maciej Urbankowski. - Rec. Książki: „Literaci a sprawa katyńska - 1945” / Stanisław Maria Jankowski, Ryszard Kotarba. - Kraków, 2003. W: Arcana. - 2004, nr 3, s. 197-204.