Cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: 1997-2011

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja w filmach rysunkowych dla dzieci – aspekty psychologiczne / Anna Andrzejewska. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 285 - 301.
 • Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan J. Terlak. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011.
 • (Nie)bezpieczny komputer od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. -Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008.
 • Cyberagresja – nowy problem pedagogiczny i społeczny / Dariusz Sarzała, Mariusz Jędrzejko. W: Człowiek i uzależnienia / red. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Szarzała. -Pułtusk-Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010. - S. 141- 166.
 • Cyberpornografia i cyberseks / Anna Wronka. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 302- 322.
 • Cyberterroystyczna internetyzacja / Kamil Dzięgielewski. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 338- 355.
 • Gry i gierki w komunikacji społecznej. Informacyjne uwikłania i zależności / Aleksander Kobylarek. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 323-337.
 • Homo players / Dominika Urbańska-Galanciak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009.
 • Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
 • Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci / Małgorzata Puchała. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 137-159.
 • Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.
 • Prawne aspekty przestępczości teleinformatycznej / Justyna Szwarc.W: Cyberświat: możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 355-375.
 • Problem agresji i przemocy w multimediach elektronicznych – aspekty psychologiczne i etyczne / Dariusz Sarzała // [W:] Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 243-284.
 • Przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży / Agnieszka Wrzesień, Łukasz Wojtasik. W: Człowiek i uzależnienia / red. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Szarzała. - Pułtusk-Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010. - S. 239-247.
 • Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 • Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych / Anna Andrzejewska. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 217-242.
 • Strategie rozwiązywania problemów uzależnień / red. Sylwia Badora ; red. Irena Mudrecka. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
 • Świat wirtualny – kreatorem rzeczywistości dziecka. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa :Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 164-176.
 • Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań ; Warszawa : Media Rodzina ; Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.
 • Uzależnienie od mediów i nowoczesnych urządzeń technicznych. W: Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 10-13.
 • Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010.
 • Wirtualny plac zabaw / Mirosław Filiciak ; wstęp Wiesław Godzic. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
 • Zagrożenia dla osób niepełnosprawnych związane z korzystaniem z mediów elektronicznych / Andrzej Hankała. W: Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 203-217.
 • Zagrożenia wynikające z powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnej do życia człowieka. W: Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - S. 31-68 .
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni / Józef Bednarek. W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - S. 83-148.

Artykuły z czasopism:

 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz.1-3 / Jacek Pyżalski // Remedium.- Cz. 1 - 2008, nr 9, s. 26-27 ; Cz. 2 - 2008, nr 10, s. 28-29 ; Cz. 3 - 2009, nr 10, s. 10-12.
 • Bezpieczny Internet / Magda Wójcik // Remedium. - 2006, nr 10, s. 20.
 • Cyberprzemoc / Sebastian Korecki // Remedium. - 2008, nr 2, s, 4-5.
 • Cyberuzależnienia / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10-11, s. 42-43.
 • Cyberuzależnienie / Sebastian Taboł // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 26-31.
 • Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? / Iwona Ulfik-Jaworska // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 12-15.
 • Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 7-8, s. 34-35.
 • Dylematy moralne w pracy z uzależnionymi od hazardu / Marian Zdzisław Stepulak // Remedium. - 2011, nr 7-8, s. 50-51.
 • Edukacja humanistyczna wobec zagrożeń technologii medialnych / Andrzej Afgański // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 37-40.
 • Głodni niusów / Tomasz Kozłowski // Charaktery. - 2010, nr 11, s. 40-43.
 • Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43.
 • Gry komputerowe - niewinna gra czy zagrożenie? / Anna Wach // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 30-34.
 • Hazard- nowe wyzwanie / Bogdan T. Woronowicz // Serwis Informacyjny Narkomania 2011, nr 4, s. 12-16.
 • Internet dzieli klasy i osoby / Jan P. Gałkowski // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 35-38.
 • Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 12-13.
 • Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska // Lider.- 2010, nr 3, s. 21-24.
 • Internet, od możliwości do uzależnień / Sylwia Jaskuła // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 183-200.
 • Internet w nauczaniu języków obcych : blaski i cienie / Grażyna Dudek // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 164-169.
 • Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20.
 • Komputer i Internet / Mariola Wargacka // Świat Problemów. - 2004, nr 3, s. 21-22.
 • Komputer jak narkotyk / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 10, s. 6-7.
 • Komputer jak narkotyk. Cz. 2 / Joanna Szymańska // Remedium. - 2002, nr 11, s. 6-7.
 • Komputer zagrożeniem dla dzieci i młodzieży? / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, s. 26.
 • Komputerowi chłopcy / Aleksandra Gała // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 39-44.
 • Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s. 23-27.
 • Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszość? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 9-12.
 • Nadużywanie Internetu : przyczyny, objawy, konsekwencje // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 45-47.
 • Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30.
 • Niebezpieczne gry komputerowe / Mariusz Gajewski // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 16-17.
 • Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 15-17
 • Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s.5-8.
 • O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 18-19.
 • Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież / Joanna Laszkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 26-34.
 • Oddziaływanie Internetu na psychikę młodzieży / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 14-20.
 • Opętani siecią / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 38.
 • Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21.
 • Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja. - 2005, nr 4, s. 111-119.
 • Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 16-19.
 • Siecioholizm. Problem uzależnienia od Internetu dzieci w wieku szkolnym. Od diagnozy do terapii // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 47-53.
 • Spostrzeganie czasu przez kobiety i mężczyzn a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec // Chowanna. - T. 1 (2007), s. 119-134.
 • Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / J. Hanuliakova, K. Hola // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 7-8.
 • Terapia uzależnień komputerowych / Andrzej Augustynek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9-10, s. 28-32.
 • Subkultury medialne / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 22-31.
 • Ucieczka do innego świata / Karolina Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 49-51 [Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu w Szwajcarii]
 • Uczeń bezpieczny w sieci / oprac. JAC // Remedium. - 2009, nr 5, s. 26-27.
 • Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9.
 • Uzależnienie od gier komputerowych / Bogumiła Kosek-Nita, Ewa Rozmus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 11-17.
 • Uzależnienie od Internetu / K W // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 2/3, dod. s. XIV-XV.
 • Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9-12.
 • Uzależnienie od Internetu. Prawda, poszlaka czy fikcja ? / Radosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4-8.
 • Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej / Anna Wołpiuk // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2003, nr 1, s. 50-63
 • Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7.
 • Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 4, s. V-VI.
 • Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 14-15.
 • Uzależnienie od komputera i Internetu / Marek Ćwiek // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 2-4.
 • Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV.
 • Uzależnienie od komputera i Internetu / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, dod., s. (10)-(12).
 • Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6-9.
 • W sieci Internetu / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 5-10.
 • W sieci uzależnienia / Magdalena Durda, Michał Thiel // Remedium. - 2009, nr 3, s. 12.
 • Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Zagrożenia / Marta Kondracka // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5-11.
 • Wizja komputeryzacji życia / Alicja Żywczok // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 23-27.
 • Zaczarowany świat komputerów / Arletta Paszkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 288-289.
 • Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Praizner // Wychowanie Techniczne Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10.