Dojrzałość szkolna sześciolatków

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1972-2010

Wyboru dokonał(a) : mgr Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana ; Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2010.
 • Czy przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 • Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 • Dojrzałość szkolna / Ewa Wysocka // [ W ] : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku , T. 1, A-F / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, 2006, s. 722-729.
 • Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym T.2 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2004.
 • Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : „Żak”, 2003.
 • Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicznej, 2003.
 • Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio - siedmio i dziewięcio – dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005.
 • Poziom dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich / Jadwiga Batóg // [ W ]: Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. Z doświadczeń nauczycieli / pod red. Zdzisława Ratajka i Małgorzaty Kwaśniewskiej, T. 2. - Kielce, 2004. - 13-15.
 • Poziom dojrzałości umysłowej dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anetta Okraj. W: Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. Z doświadczeń nauczycieli / pod red. Zdzisława Ratajka i Małgorzaty Kwaśniewskiej, T. 2. - Kielce, 2004. - 16-20.
 • Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. - Kielce ; Bydgoszcz : Tekst, 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Badanie dojrzałości szkolnej / Marlena Oterman // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 34-43.
 • Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15.
 • Co z tą dojrzałością szkolną? / Bożena Janiszewska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 27-31.
 • Co zrobić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 48-51.
 • Czy przedszkolak dojrzał do nauki ? /Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 59-60.
 • Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla
  Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5.
 • Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną / Jolanta Mausch, Karol Mausch // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270.
 • Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15.
 • Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 3-5.
 • Dojrzałość szkolna : narzędzia diagnostyczne / Bożena Janiszewska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 60-61.
 • Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 14-17.
 • Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11.
 • Dojrzałość szkolna / Beata Grzelczyk // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 30-31.
 • Dojrzałość szkolna dziecka / Iwona Machnik // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 42-47
 • Dojrzałość szkolna dzieci a czas pobytu w przedszkolu / Joanna Sokólska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1985, nr 1, s. 53-64.
 • Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera / Dorota Kowalczyk // Edukacja. - 1995, nr 3, s. 43-48.
 • Dojrzałość szkolna dzieci o zróżnicowanym poziomie rozwoju fizycznego / Waldemar Dutkiewicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1984, nr 4, s. 81-89.
 • Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożena Przybylak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 2-5.
 • Dzieci ryzyka dysleksji -problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56.
 • Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 50-51.
 • Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksander Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 14-22.
 • Edukacja sześciolatków: liczby i fakty / Ewa Barańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 4-9.
 • Gdy sześciolatek ma prawie siedem lat / Anna Żak // Lider. - 2004, nr 1, s. 16.
 • Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32.
 • Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno - rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szumalis // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 18-30.
 • 26. Jak ocenić rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Ewa Nowicka // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 32-35.
 • Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19.
 • Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego / Ewa Łyczewska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 35-36.
 • Kiedy dziecko osiąga dojrzałość szkolną / Józef Szuler // Nowa Szkoła . - 1979, nr 3, s. 13-15.
 • Kiedy pójdę do szkoły chciałbym... / Mirosława Nyczaj – Drąg // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-34.
 • Kryzys siódmego roku życia / Adam Gwiżdż // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 9-13.
 • Lęk i szkoła / Teresa Bach-Olasik // Nowa Szkoła . - 1993, s. 158-166.
 • Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salomon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22.
 • Między rolą przedszkolaka a rola ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8.
 • Motoryka ogólna i manualna jako czynnik gotowości dziecka do nauki szkolnej / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8.
 • O pomyślny start ucznia w szkole / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 56-62.
 • Obniżenie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 4-9.
 • Obowiązek edukacyjny sześciolatków / Ewa Barańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 3-7.
 • Poziom rozwoju emocjonalnego dzieci dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Katarzyna Matuszewska // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1-2 s. 246-256.
 • Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53.
 • Przedszkolak będzie uczniem / Elżbieta Grzemska, Renata Frąszczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 52-54.
 • Przegląd badań nad dojrzałością szkolną prowadzonych w latach 1962-1983 / Małgorzata Makowiec // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1987, nr 4, s. 153- 162.
 • Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 148-153.
 • Przystosowanie emocjonalno-społeczne dzieci 6 – letnich / Teresa Bach-Olasik // Edukacja. - 1986, nr 1, s. 56-64.
 • Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-20.
 • Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 293-303.
 • Start szkolny dzieci a ich dojrzałość umysłowa i społeczna / Barbara Wilgocka–Okoń // Życie Szkoły. - 1982, nr 2, s. 96-101.
 • Sześciolatek – do szkoły ! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11
 • Sześciolatek idzie do szkoły : pytania i obawy / Aleksandra Nowicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 41-43.
 • Sześciolatek w szkole : przygotujmy mu pełny start / Aneta Soroka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 428-432.
 • Sześciolatek ważna sprawa / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 364-366.
 • Sześciolatki - do szkoły / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11.
 • Sześciolatki na start / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 131-135.
 • Sześciolatki przygotowanie do szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 25-28, 37-38
 • Sześciolatki w szkole : szanse czy zagrożenia / Danuta Waloszek // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 326-332.
 • Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-48.
 • Uspołecznienie dzieci – ważnym elementem dojrzałości szkolnej / Krystyna Bednarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1982, nr 11/12, s. 607- 611.
 • Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 2, s. 30-33.
 • Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14.
 • Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka/ Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7, s. 25-26.
 • Wpływ cech morfofunkcyjnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Ewa Cieśla // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91.
 • Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23.
 • Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 46-51.