Ks. Jan Twardowski (1915-2006) - poeta nadziei

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1980-2013

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Ludzie, których spotkałem : Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim. - Białystok : Studio Wydawnicze UNIKAT, 2001.
 • Metafizyka oczywistości (O poezji ks. Jana Twardowskiego) / Marek Karwala. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1996.
 • Nadworny poeta Jana XXIII Jan Twardowski. W: Na tropach Boga : przygoda z literaturą XX wieku / Czesław Ryszka. - Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, 1999. - S. 278-296.
 • O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego : zagadnienia wybrane / Ewa Ciesielska. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Poetycka wizja świętości w poezji księdza Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska Dąbrowska. W: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku / red. Adrian Gleń, Irena Jokiel. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 85-102.
 • Przemiany form modlitewnych w liryce ks. Jana Twardowskiego / Stanisław Ożóg. W: Literatura i język wczoraj i dziś / red. Ewa Błachowicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 195-208.
 • Różne sposoby wspomagania rozwoju dziecka w kontekstach filozoficznych i kulturowych w twórczości dla dzieci Jana Twardowskiego (na podstawie cyklu „Słowa sercem pisane” oraz „Stale w kratkę”/ Maria Czaplicka-Jedlikowska. W: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Undeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - S. 318-330.
 • Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony. Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników / zebrała i oprac. Aleksandra Iwanowska. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2000. 9.To łączy. W: Nie tylko o autorach i książkach / Jacek Kajtoch. - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK, 1985. - S. 80-83.
 • Trzcina czująca / Helena Zaworska. W: Biedroneczko leć do nieba / Jan Twardowski. - Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1997. S. 5-20.
 • Wciąż wieczność była z nami. W: Lęki, ucieczki, akceptacje / Iwona Smolka. - Warszawa : Czytelnik, 1984. - S. 36-45.

Artykuły z czasopism:

 • Anioł Stróż ( i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska Dąbrowska // Kresy. - 1997, nr 1, s. 152-156.
 • Biblijne odwołanie językowe w poezji księdza Twardowskiego / Maria Kabata // Język Polski. - 2001, nr 4, s. 253-258.
 • Być jak tęcza, co sobą nie zajmuje miejsca / Sergiusz Sterna-Wachowiak // Twórczość. - 1983, nr 8, s. 114-117.
 • Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 52-68.
 • Dobry Ksiądz Jan / Ludwik Stoma // Polityka. - 2006, nr 4, s. 91-92.
 • Dziękuję Ci za... Podziękowanie Jana Twardowskiego (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 89-95.
 • Dźwiękonaśladownictwo (propozycja lekcji w klasie 4 z wykorzystaniem wierszy J. Twardowskiego) / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/1994, z. 5, s. 28-33.
 • Elementy języka potocznego w poezji ks. Jana Twardowskiego / Barbara Bartnicka // Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 3-7.
 • Esej o topografii i twórczości / Wojciech Kudyba // Pamiętnik Literacki. - 2012, nr 1, s. 270-273.
 • Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 32-51.
 • Felieton poetycki / Jerzy Kwiatkowski // Twórczość. -1981, nr 7, s.132-134.
 • Frazeologizmy w poezji Jana Twardowskiego / Anna Pajdzińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 29-36.
 • Interpretacja porównawcza jako temat olimpijski C. K. Norwida „Kółko”, i J. Twardowskiego „Bliscy i oddaleni” / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 45-51.
 • Ja się nie buntuję... wywiad z księdzem Janem Twardowskim / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 22-23.
 • Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego / Monika Wróbel // Polonistyka. -1996 nr 9, s. 598-603.
 • Jana Twardowskiego „usłyszane zapisane” / Beata Wrońska // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 1, s. 97-100.
 • Kalendarium życia księdza Jana Twardowskiego / Aleksandra Iwanowska // Język Polski w Szkole. - 2006/2007, nr 1, s. 14-24.
 • Kiedy Bóg drzwi zamyka- to otwiera okno - bliskość Stwórcy w poezji Jana Twardowskiego (projekt lekcji) // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 7789.
 • Komplement muszę powiedzieć / Ewa Gołaszewska //Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 72-77.
 • Krzyż jest znakiem miłości (z ks. Janem Twardowskim rozmawia Czesław Mirosław Szczepaniak) // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 8-9.
 • Ks. Jan Twardowski / Piotr Szewc // Nowe Książki. - 1996 nr 12, s. 8.
 • Ks. Jan Twardowski (zestawienie bibliograficzne) / Małgorzata Bzibziak // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 11, s. 22-26.
 • Ku wartościom / Magdalena Kotowicz // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 21-24.
 • Lekcja powtórzeniowa o poezji Jana Twardowskiego / Janina Rzeźnik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, nr. 5, s. 54-57.
 • Lubię ludzi. Religijne i filozoficzne aspekty liryki Jana Twardowskiego / Renata Tucholska // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, 80-84.
 • Lubię pisać dla dzieci” - rozmowa z księdzem Janem Twardowskim / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 12-15.
 • Malutka wiara i wielka miłość : scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18 I 2007) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. 2006, nr 12, s. 28-30.
 • Materiały do lekcji o poezji Jana Twardowskiego – wiersze i konteksty interpretacyjne / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Język Polski w Szkole dla klas IVVIII. - 1995/1996, z. 5, s. 112-123.
 • Modlić się, czy pisać wiersze / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 624-627. 30. Moje spotkanie z niepełnosprawnym / Joanna Kołodziejczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 36-38.
 • Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 54-59.
 • Można i tak... : scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy II gimnazjum / Monika Kowalczyk, Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 45-61.
 • Nad trumną poety / Józef Życimski //Język Polski w Szkole IV-VI . - 2006/2007, nr 1, s. 98-100.
 • Nasze najdawniejsze spotkania (o Janie Twardowskim) / Ryszard Matuszewski // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 7.
 • Naucz się dziwić.../ Grzegorz Leszczyński // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 10-11.
 • Niebiańska i ludzka / Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 12-13.
 • Niebo w dobrym humorze / Katarzyna Bieńkowska // Nowe Książki. - 1999, nr 3, s. 51-52.
 • Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim / Marian Szmidt // Nowe Książki. -2000, nr 12, s.
 • O jednej bardzo ważnej sprawie (wiersze Jana Twardowskiego) / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 1999/2000, nr 2, s. 44-48.
 • O miłości na lekcji w kl. VI (propozycja lekcji na temat wiersza ks. Jana Twardowskiego „Na chwilę”) / Romuald Jabłoński // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/99, nr 1, s. 30-33.
 • O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Angelika Matuszek // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 114-132.
 • O nadmiarze rzeczy których miało niebo / Wacław Oszajca // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 9-10.
 • O poezji Jana Twardowskiego /Anna Czachorowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 22-24.
 • O świecie poetyckim księdza Jana Twardowskiego / Janusz Koryl // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 627-629.
 • Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paulina Sutor // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 18-22.
 • Obraz świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Ewelina Strawa // Edukacja. -2013, nr 4, s. 101-113.
 • Oczekiwane... Spełnione... Dzieciom o Bogu poezją / Teresa Winek // Nowe Książki. - 1991, nr 8, s. 62-63.
 • Od doświadczeń ucznia do lektury tekstu – na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość” / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 2, s. 60-67.
 • Od słów na pustyni do świąt codzienności / Sergiusz Sterna-Wachowiak // Nowe Książki. 1996, nr 12, s. 4-6.
 • Po prostu przyjąć go jako dar. Uczniowie o wierszach ks. Twardowskiego // Polonistyka. -1992, nr 7/8, s. 453-455.
 • Podręcznik zbawienia /Adrianna Szymańska // Nowe Książki. - 2000, nr 4, s. 809.
 • Poetyckie „świętych obcowanie” / Kazimierz Nowosielski // Nowe Książki. - 1996, nr 10, s. 12-13.
 • Poezja świętego luzu / Konstanty Pieńkosz // Literatura. - 1981, nr 9, s. 1-5.
 • Poezja wymiaru sanctum / Anna Czabanowska-Wróbel // Ruch Literacki. - 1993, z. 4, s. 507-508.
 • Prawda w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Poradnik Językowy. - 2004, nr 8, s. 20-31.
 • Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich / Anna Dąbrowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 75-96.
 • Rwane prosto z krzaka? / Wojciech Podgórski // Nowe Książki. - 1995, nr 6, s. 47.
 • Sens sumienia i sens religii / Tadeusz Olszewski // Nowe Książki. - 1991, nr 4, s. 45-46.
 • Słowo o Janie Twardowskim, księdzu i poecie / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 25-32.
 • Spotkania z poezją Jana Twardowskiego / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 50-53.
 • Spotkanie : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 17-23.
 • Sprawiedliwość według ks. Jana Twardowskiego / Iwona Mityk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 69-72.
 • Starszy pan z odrąbaną młodością”. O juweniliach J. Twardowskiego / Ewa Basara // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 3, s. 7-13.
 • Suplikacje księdza Twardowskiego /Andrzej Sulikowski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 21-28.
 • Szkoła uczuć Jana Od Biedronek : montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego / Edyta Wróbel // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 22-23.
 • Szukam drugiego człowieka z ks. Janem Twardowskim rozmawia Monika Wróbel // Polonistyka. - 1996 nr 9, s. 619-620.
 • Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą: scenariusz wieczorku poetycko - muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego / Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 24-25.
 • Świat książki dziecięcej / Lidia Błaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 9, s. 26-27 (J. Twardowski-Dwa osiołki).
 • Tam, gdzie mieszka dobro" : test sprawdzający dla klasy pierwszej gimnazjum / Anna Krzyżanowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003 nr 2, s. 69-73.
 • W cieniu uśmiechniętej wiary (o poezji Jana Twardowskiego) / Janusz Koryl // Polonistyka. - 1990, nr 10, s. 515-526.
 • W kręgu literackiej młodości Jana Twardowskiego. Fenomen „Kuźni Młodych” / Ewa Basara // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 3, s. 13-16.
 • Wciąż wieczność była z nami / Iwona Smolka // Twórczość. -1980, nr 7, s. 111-117.
 • Wesołe miasteczko aniołów / Jan Pieszczachowicz // Polityka. -1996, nr 32, s. 44-45.
 • Wiersz - modlitwa ks. Jana Twardowskiego na lekcji w klasie VI / Romuald Jabłoński // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, 18-21.
 • Wiersze rwane prosto z krzaka / Sławomir Sobieraj // Nowe książki. - 1996 nr 1, s. 19.
 • Z tą poezją łatwiej mi żyć : scenariusz poświęcony ks. Twardowskiemu / Barabara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 26-27.
 • Z tęsknoty za Prawdą. Kalendarium życia księdza Jana Twardowskiego / Aleksandra Iwanowska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 9-24.
 • Z wypowiedzi rozproszonych księdza Twardowskiego / Czesław Mirosław Szczepaniak // Wychowawca. - 1994, nr 6, s. 17-18.
 • Za co (nie) kochamy księdza Twardowskiego / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 137-140.
 • Zachwycony cudem życia / Anna Nasiłowska // Nowe Książki. - 1996, nr 12, s. 12-13.
 • Znów najpiękniejszy w Polsce jest lipiec nad wodą / Marek Karwala // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 3, s. 62-63.
 • Żegnaj, Profesorze / Maria Gudro-Puschel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 1, s. 96-97.