Marian Bury (1928-2012) - nauczyciel regionalista

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2014
Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Marian Bury. W: Słownik biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie / pod redakcją Jerzego Doroszewskiego, [współaut. Marian Bury] ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski Zarząd Okręgu. - Lublin, ZNP, 2004. - S. 41-42.
 • 80 lat Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim : Zjazd Absolwentów Jubilatki i II Liceum Ogólnokształcącego / [zespół red. Marian Bury et. al.]. - Tomaszów Lubelski : Drukbank Zakład Poligraficzny, 1997.
 • Na skrawku wschodnich rubieży : (zarys monograficzny gminy Jarczów) / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2008.
 • Na skrawku wschodnich rubieży : (zarys monograficzny gminy Jarczów) / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2006.
 • Saga rodu Tomaszewskich ... z Tomaszowa / Marian Bury. W: Tomaszowska Teka Regionalna nr 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998.- S. 1-6.
 • Słownik biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie / pod red. Jerzego Doroszewskiego, [współaut. Marian Bury] ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski Zarząd Okręgu. - Lublin, ZNP, 2004.
 • Szkolnych wspomnień czar : Marian Bury - absolwent z 1948 r. / Marian Bury. W: 95-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 1917-2012 / red. Leszek Pienkos ; oprac. tekstów Irena Ołtuszyk ; wybór wspomnień Marianna Stopyra-Gardiasz. - Tomaszów Lubelski : Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego, 2012. - S. 64-65.
 • U źródeł i brzegów Szyszły (rzecz o Chodywańcach, Jarczowie, Jurowie) / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2001.
 • Zarys historii Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu Tomaszów Lubelski / oprac. Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2005.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1986-2000 / pod red. Jerzego Doroszewskiego, [współaut. Marian Bury] ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski Zarząd Okręgu . - Lublin, ZNP, 2002.

 

Artykuły z czasopism:

 • Ciekawe miejsca i ciekawi ludzie / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 10 s. 9.
 • Cyceron o starości / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 23, s. 10.
 • 70 lat T[ajnej] O[rganizacji] N[auczycielskiej] / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 22 , s. 8.
 • Epoka przepychu, przewagi formy nad treścią / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 22 , s. 11.
 • Epoka światła i rozumu / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 6 s. 8.
 • Jan Batalia : 100-lecie ZNP (XI) / M[arian] Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 13, s. 5. [Batalia, Jan (19 IX 1903-1987)]
 • Marian Bury [Nekrolog] // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 25, s. 3.
 • Ponura noc / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 20, s. 15.
 • Poznajemy naszą bibliotekę / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 9, s. 7. [Miejska Biblioteka Publiczna - Tomaszów Lubelski]
 • Przestępczość mieszczan tyszowieckich w XVII i XVIII w. / Marian Bury, fot. Z. Skawiński // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 2, s. 16.
 • Przyjaźń - wzajemna miłość i życzliwość / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 9, s. 18.
 • W świecie baśni / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 10, s. 9.
 • Warto zobaczyć / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 4, s. 5 [Linia "Mołotowa"].
 • Świat bez kobiet nie miałby sensu : Uniwersytet Trzeciego Wieku / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 6, s. 5. [Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku]
 • Z dziejów tomaszowskiej oświaty / Marian Bury // Rocznik Tomaszowski. - 1983, T. 1, s. 75-78.
 • Z tańcem przez wieki / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 3, s. 12.
 • Zaproszenie do Sandomierza / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 13, s. 16.