Roman Mucha (1933-2017) - pedagog, malarz, grafik

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1986-2019

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte :

 • Roman Mucha. W: Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2002, s. 91.
 • Roman Mucha. W: Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej / Anna Marta Żukowska.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2009, s. 393.
 • Roman Mucha / Stanisław Popek : wystawa pt. „Grafika Romana Muchy” Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, czerwiec 1986.
 • Roman Mucha [Mowa pożegnalna] / Mirosław Tereszczuk. W: Tomaszowska Teka Regionalna nr 4 / red. Magdalena Malec-Tereszczuk. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera, 2018. - S. 27.

Artykuły z czasopism:

 • Aktywny artysta / AS. W: Rewizje Tomaszowskie. 2011, nr 23, s. 8. [Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubelskiego]
 • Artyści promują miasto / wed. W: Rewizje Tomaszowskie. 2014, nr 15, s. 8.
 • Cerkwie i kościoły Romana Muchy / MAS. W: Echa Roztocza. 2013, nr 8, s. 8 ; cz. 2, nr 9, s. 8. ; cz. 3, nr 10, s. 8 ; cz. 4, nr 11, s. 8 ; cz. 5, nr 12, s. 8 ; cz. 6, nr 13, s. 8 ; cz. 7, nr 14, s. 8 ; cz. 9, nr 15, s. 8 ; cz. 10, nr 16, s. 8 ; cz. 11, nr 17/18, s. 7 ; cz. 12, nr 19, s. 10 ; cz. 13, nr 20, s. 12. ; cz. 14, nr 22, s. 13 ; cz. 15, nr 23, s. 13 ; cz. 16, nr 32, s. 15.
 • Cerkwie Romana Muchy / Marian Adam Stawecki. W: Echa Roztocza. 2013, nr 7(12), s. 8.
 • Cerkwie Zamojszczyzny w linorytach Romana Muchy / Elżbieta Gnyp. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2005, nr 1/2, s. 113-114.
 • Dar mistrza Romana / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 18, s. 7.
 • Grafika Romana Muchy w Hrubieszowie / Halina Górska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1988, nr 2, s. 74.
 • Grafiki w centrum Syberii / Marian Adam Stawecki. W: Tygodnik Tomaszowski. 2012, nr 4, s. 5.
 • Jestem człowiekiem szczęśliwym / Adam Łazar. W: Niedziela. 2008, nr 12, s. VII.
 • Jubileuszowa wystawa / wed. W: Rewizje Tomaszowskie. 2001, nr 13, s. 4.
 • Jubileuszowe wydawnictwo / MAS. W: Echa Roztocza. 2014, nr 37, s. 3.
 • Między czernią a bielą / Wojciech Dziedzic W: Rewizje Tomaszowskie. 2005, nr 1, s. 3.
 • Latem do galerii / mak. W: Rewizje Tomaszowskie. 2014, nr 15, s. 8.
 • Małe cacka... Wielkich ludzi / MAS. W: Tygodnik Tomaszowski. 2012, nr 6, s. 10.
 • Mistrz bieli i czerni. W: Rewizje Tomaszowskie. 2008, nr 3, s. 11.
 • Mistrz Roman na Europejskich Dniach Dziedzictwa : na warsztacie artysty. W: Rewizje Tomaszowskie. 2008, nr 23, s. 3.
 • Na podbój Ameryki / Marian Adam Stawecki. W: Echa Roztocza. 2014, nr 42, s. 5.
 • Nasi graficy na świecie / NAP. W: Tygodnik Tomaszowski. 2012, nr 37, s. 10. [Marzanna Mucha, Roman Mucha]
 • Nowa wystawa Mistrza Romana. W: Rewizje Tomaszowskie. 2008, nr 7, s. 6.
 • Nowe prace mistrza bieli i czerni. W: Rewizje Tomaszowskie. 2008, nr 26, s. 8.
 • Nowy laur dla mistrza Romana. W: Rewizje Tomaszowskie. 2004, nr 4, s. 2.
 • Nowy sukces tomaszowskich artystów / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2016, nr 19, s. 3. [Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu - (16 ; -2016 ; - Ostrów Wielkopolski)]
 • Od ojcowizny do ojczyzny : nowa wystaw Mistrza Romana / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2008, nr 20, s. 7.
 • Odeszli : Roman Mucha / mm. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 10, s. 22.
 • Pamięci Mistrza Romana - Piewcy Ziemi Tomaszowskiej i Roztocza. W: Rewizje Tomaszowskie. 2017, nr 6, s. 2.
 • Pięćdziesiąt lat na topie / Marian Adam Stawecki. W: Echa Roztocza. 2015, nr 35, s. 4.
 • Piórkiem i rylcem. W: Rewizje Tomaszowskie. 1992, nr 2, s. 1, 3.
 • Przede wszystkim artysta / Alicja Wałkowska. W: Rewizje Tomaszowskie. 1994, nr 9, s. 7-8.
 • Przypisany Zamojszczyźnie : o twórczości plastycznej Romana Muchy / Stanisław Leon Popek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2013, nr 3, s. 51-55.
 • Roman Mucha. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1996, nr 3, s. 30.
 • Roman Mucha (1933-2017) / Wojciech Dziedzic. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2017, nr 2, s. 67-68.
 • Roman Mucha - artysta grafik z Tomaszowa Lubelskiego / (na podst. katalogów wystaw opinie zebrał Janusz Brodowski) W: Rocznik Tomaszowski. 2013, nr 1, s. 257-267.
 • Roman Mucha : niezwykły grafik regionalista / Lechosław Lameński. W: Akcent (Lublin). 2018, nr 4, s. 136-143
 • Roman Mucha twórca i pedagog / Stanisław Popek. W: Ziemia Tomaszowska. 1986, nr 3, s. 3.
 • Roman Mucha- twórca i pedagog / Stanisław Popek. W: Plastyka w Szkole. 1984, nr 4, s.255- 256.
 • Roman Mucha - wspomnienie / Izabela Winiewicz-Cybulska. W: Rocznik Tomaszowski. 2017, nr 6, s. 283-286.
 • Sukces tomaszowskich artystów / erte. W: Rewizje Tomaszowskie. 2014, nr 18, s. 4.
 • Sztuka promuje sztukę - między czernią a bielą. Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2005, nr 1, s. 3.
 • Teka Romana Muchy : jubileusz grafika. W: Tygodnik Zamojski. 2000, nr 20, s. 11.
 • Tomaszowianie - Roman Mucha : przede wszystkim artysta / Alicja Wałkowska. W: Rewizje Tomaszowskie. 1994, nr 4, s. 7-8.
 • Tomaszowianin na Brooklinie / MAS. W: Echa Roztocza. 2016, nr 4, s. 13.
 • Tomaszowscy artyści za Wielką Wodą / MAS. W: Echa Roztocza. 2015, nr 46, s. 15.
 • Tomaszów w Nowym Jorku / erte. W: Rewizje Tomaszowskie. 2014, nr 21, s. 14.
 • Twórcze złote gody / MAS. W: Echa Roztocza. 2015, nr 34, s. 4.
 • Wierny sobie, wierny sztuce / Marian Adam Stawecki. W: Echa Roztocza. 2015, nr 27, s. 4 .
 • Wystawa w Nowym Jorku / W. Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2016, nr 4, s. 11.
 • Z tarczą / MAS. W: Echa Roztocza. 2013, nr 15, s. 4. [Trójka tomaszowskich grafików wyróżniona w biennale w chińskim Guangzhou : Marzanna Mucha, Roman Mucha i Ryszard Bednarz]