Motyw brzydoty w literaturze, malarstwie i sztuce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1961-2012

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czytając Białoszewskiego / Romuald Cudak. - Katowice : „Śląsk”, 1999.
 • Estetyczna waloryzacja „brzydoty”. W: Antoni Sygietyński : estetyk i krytyk / Jan Detko. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - S. 102-125.
 • Epoka woltyżerów : antysemityzm – wersja futurystyczna i wersja w poezji po 1956 r. / Leszek Pułka. W: Litteraria Teoria literatura – metodologia – kultura- humanistyka T. 14 / red. Jan Trzynadlowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - S. 21-42.
 • Fetyszysta brzydoty. W: Zmiana warty / Jan Błoński. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. - S.73-83 [O poezji Stanisława Grochowiaka].
 • Obraz piękna i brzydoty w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego / Grażyna Filip, Maria Krauz. W: Literatura i język wczoraj i dziś / pod red. Ewy Błachowicz, Jadwigi Lizak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 155-167.
 • Poezja rupieci (Rzecz o Mironie Białoszewskim).W: Studia o literaturze współczesnej / Artur Sandauer. - Warszawa : Czytelnik, 1985. - S. 358-392.
 • „Zamiatacz modlitw z posiwiałą miotłą” (o poezji Stanisława Grochowiaka). W: Legendarni i tragiczni. Esej o polskich poetach przeklętych / Jan Marx. - Warszawa : Wydawnictwo ALFA, 1993. - S.325 -352. [Do Grochowiaka na trwałe przylgnęła etykieta turpisty].

Artykuły z czasopism:

 • Brzydota, turpizm, antyestetyka, estetyka brzydoty // Cogito : Słownik Prezentacji. - 2005, nr 12, s. 19-21.
 • By dostrzec piękno w brzydocie. Funkcje brzydoty w utworach dla młodego czytelnika / Małgorzata Chrobak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 1, s. 7-17.
 • „Idę gorący po tłach pokostniałych” - czyli malarstwo w poezji Stanisława Grochowiaka / Bożena Kowszewicz // Poezja. - 1996, nr 11-12, s. 39 -55.
 • Ładna brzydota / Henryk Waniek. - Rec. Książki : Historia brzydoty / red. Umberto Eco // Nowe Książki.- 2008, nr 2, s. 40.
 • Najpiękniejsze i najszpetniejsze w architekturze / Piotr Sarzyński // Polityka. - 2012, nr 5, s. 100-105.
 • O historii z problemami w tle / Paulina Korpal-Jakubiec // Akcent. - 2008, nr 2, s. 154-156.
 • O spotkaniu Bruegla i Hakuina /Aneta Grodecka // Polonistyka. - 2012, nr 7, s. 32-37.
 • Odcienie piękna brzydoty (terapeutyczny dualizm) / Leon A. Krzemieniecki // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 1-4.
 • Postać w literaturze. Wizerunek staropolski / Magdalena Hawrysz . - Rec. książki : Postać w literaturze. Wizerunek staropolski / Danuta Ostaszewska // Poradnik Językowy. - 2003, nr 7, s. 65-69.
 • Przedmiot w poezji / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. - 2002, nr 10, s. 580-586.
 • Symbolika czystości i brudu w twórczości szpitalnej Mirona Białoszewskiego / Wojciech Jajdelski // Pamiętnik Literacki. - 1999, nr 3, s. 95-106.
 • Turpizm / Joanna Zajkowska // Cogito. - 1997, nr 1, s. 31-33.
 • Zamiatacz modlitw z posiwiałą miotłą / Jan Marx // Poezja. - 1996, nr 11-12, s. 23-38.
 • Życie ze skazą / Diana Harcourt, Nichola Rumsey // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 48-51.