Gry i zabawy w procesie edukacyjnym

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1951- 2006

Wyboru dokonała Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Co widzisz wokół siebie?: wybór i oprac. Rudolf Seitz ; [tł. Magdalena Jałowiec]. Kielce:"Jedność", 2001.
 • Gry i zabawy w placówkach wychowania pozaszkolnego / Aleksander Felistak.Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
 • Gry i zabawy w przedszkolu : D. Chauvel, V. Michel ; tł. Marcin Zieliński. Warszawa :Wydawnictwo "Cyklady", 1999.
 • Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2006.
 • Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym: pod red.Ł. A.Wengiera ;[z ros.przeł.Czesława Kunkiewicz-Waligóra].Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1984.
 • Gry dydaktyczne w geografii / Konrad Dramowicz , Jadwiga Tomalkiewicz .Warszawa:Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej / Danuta Cichy. Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Gry dydaktyczne w nauczaniu początkowym / Lechosław Gawrecki ; Instytut Kształcenia Wydawnictwo ODN, 1987.
 • Gry i zabawy dydaktyczne ułatwiające poznanie pośrednie w klasach I-III / Wanda Hemmerling. Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego.Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984
 • Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : Jadwiga Andrychowska-Biegacz ; [aut.tekstów piosenek Dariusz Biegacz]. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe "Fosze",2000.
 • Gry i zabawy z dziećmi / Jackie Silberg ; il. Cheryl Kirk Noll ; przeł. Marzena Czubak.Poznań : "Media Rodzina", 2000.
 • Wakacje Kamy : Barbara Niedźwiedzka. Warszawa : "Cyklady", 2002
 • Zabawy do nauczania integracyjnego / Charmaine Liebertz ; [przekł. z jęz. niem. EdytaPanek ; rys. Felix Weinold]. Kielce : "Jedność", 2002
 • Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli / Zofia Bogdanowicz. Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Zabawy i ćwiczenia na cały rok : Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Kraków :"Impuls", 2005
 • Zabawy rozwijające dla małych dzieci / Hanna Trawińska. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
 • Zabawy rozwijające mowę dziecka / Bożena Hołyńska. Warszawa:Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka / Anna Franek, Marzena Riegel. Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia, 2009.
 • Zabawy teatralne w przedszkolu : D. Megrier ; tł. Andrzej Wróblewski. Warszawa :"Cyklady", 2000.
 • Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu / Władysław Jan Dyner. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983
 • Zabawy w nauczaniu początkowym / Wanda Hemmerling. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Zabawy z najmłodszymi dziećmi / Wanda Szuman. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1951.
 • Zabawy, które uczą: Johanna Friedl ;[tł.Paulina Filippi-Lechowska].Kielce:Wydawnictwo "Jedność", cop. 2006.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Bawmy się! / Beata Rechnio- Kołodziej. . // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 19-21
 • Gry i zabawy motoryczno- dydaktyczne / Elżbieta Skwarek.// Wszystko dla Szkoły.- 2006,nr 11, s. 12-15
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta – Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. 2008, nr 1, s. 28-29
 • Edukacyjne gry / Jacek Wojciechowski. // Biblioteka w Szkole . - nr 9 (2011), s. 5-7
 • Gry i zabawy motoryczno- dydaktyczne / Elżbieta Skwarek. // Wszystko dla Szkoły.2006, nr 11, s. 12-15
 • Nie tylko gry dydaktyczne / Dorota Żuchowska. // Języki Obce w Szkole.- [R.]52,nr 4(2008), s. 168-171
 • Utrwalamy wiadomości : zabawy dydaktyczne / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły.2006, nr 11, s. 8-10
 • Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych / Joanna Sinicka.// Wszystko dla Szkoły. 2006, nr 11, s. 7-8
 • Zagadki literowe / Janina Witek.// Biblioteka w Szkole. 2007, nr 9, s. 23