Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978- 2015

Wyboru dokonał(a) Mgr Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • (Anty)edukacja wczesnoszkolna / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. Kraków :Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2014.
 • Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie / red. nauk. Małgorzata Kowalik-Olubińska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 • Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia /red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
 • Edukacja małego dziecka / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ;Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / red. nauk. Danuta Waloszek. Kraków:Bliżej Przedszkola, 2010.
 • Edukacja przedszkolna / Małgorzata Karwowska-Struczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012
 • Edukacja przedszkolna / Paweł Swianiewicz [et al. ; pod red. Pawła Swianiewicza]. Warszawa :wydawnictwo ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i komputerowego. Uniwersytet Warszawski, 2012.
 • Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci / praca zbiorowa pod red. Sabiny Guz. Warszawa :Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], 2001.
 • Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
 • Edukacja w przebiegu życia/ red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak.Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
 • Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. Warszawa : Wydawnictwo "Edukacja Polska", cop. 2010.
 • Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wasik, Lucyna Klimkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
 • Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica,2010.
 • Pedagogika przedszkolna / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 • Pedagogika przedszkolna / pod red. M. Kwiatkowskej i Z. Topińskiej. Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Realizacja zadań gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną / Andrzej Pery, Cecylia Mirela Nawrot. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 • Starsze przedszkolaki / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut.: Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska, Jan Amos Jelinek]. Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2014.
 • W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2015
 • Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych / [aut. Carlos Gispert, JoséA. Vidal, Julia Millán ; przekł. z jęz. hisz. Katarzyna Gajos, Emilia Skibicka, Karolina Sikora-Zachariasz]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • [Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej...recenzja] / Violetta Pomianowska.// Bibliotekarz. - 2012, nr 6, s. 37
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / Ewa Zawidniak, Agata Majewicz,Piotr Majewicz.W:Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 53-58
 • Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s.3-5
 • Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek.// Dyrektor Szkoły. -2010, nr 6, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 6, s. 7-12
 • Integracja przedmiotowo-językowa w edukacji przedszkolnej. Projekt „ZOO” / Ewa Karkowska.//Języki Obce w Szkole. - R. 54, nr 6 (2010), s. 152-157
 • Kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka z zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej / Agnieszka Kozdroń.W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 28-30
 • Multidyscyplinarność pedagogiki przedszkolnej warunkiem integralnej edukacji dziecka / Lidia Marszałek.W: Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 3-7
 • Modele edukacji przedszkolnej a rozwój psychospołeczny dzieci / Elżbieta Trojan.W: Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 4, s. 106-109
 • Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz.W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 5, s. 2-6
 • O różnorodności edukacji przedszkolnej / Teresa Ogrodzińska ; rozm. Anna Rękawek //Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 6, s. 18-19
 • .OMEP - organizacja wspierająca rozwój edukacji przedszkolnej / Anna Wróbel.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 20-21
 • Organizacja edukacji przedszkolnej w gminie ; dobre praktyki miasta Gliwice / Renata Kluska, Monika Głażewska. // Dyrektor Szkoły. 2006, nr 12, s. 43-44
 • Pedagogika przedszkolna : teraźniejszość - przyszłość - aspekty zmian / Stanisława Włoch.W:Nowa Szkoła. 2015, nr 10, s. 13-21
 • Pozytywna dyscyplina cóż to takiego? : jak stosować metodę dyscypliny pozytywnej w grupie przedszkolnej / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 7, s. 44-48
 • Problemy edukacji przedszkolnej : konferencja w Miętnem. // Wychowanie w Przedszkolu.2006, nr 8, s. 53-55
 • Uwalnianie z ról w grupie przedszkolnej / Anna Kałuba-Korczak.W:Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 4, s. 50-53
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci w kontekście diagnozy przedszkolnej / Jolanta Skowrońska. W: Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 4, s. 35-49