Niepełnosprawnośc fizyczna i intelektualna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2013

Wyboru dokonał(a) :mgr Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną: Agnieszka Żywanowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Jacek Błeszyński. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.
 • Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! / Nick Vujicic ; [przekł. Piotr Kwiatkowski]. Wrocław :Aetos Media, cop. 2012
 • Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
 • Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną : pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Kraków : "Impuls", 2004.
 • Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. nauk. Zenon Gajdzica. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : red. Jacek J.Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [aut. tomu Ditta Baczała et al.]. Gdańsk :Harmonia Universalis, 2012
 • Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red.Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. Warszawa : Difin, 2012.
 • Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra Zawiślak.Warszawa : Difin, 2011
 • Jakość życia w niepełnosprawności : pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. Gliwice:Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 • Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim /Sławomira Sadowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 • .Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną /Dorota Krzemińska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
 • Komunikacja, edukacja, społeczeństwo:Jolanta Rzeźnicka-Krupa.Gdańsk:Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Neurorehabilitacja XXI wieku : Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski.Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
 • Niepełnosprawność,edukacja,dorosłość : Joanna Belzyt. Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Niepełnosprawność-specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym.Katowice : "Śląsk", 1998.
 • Niepełnosprawność i świat społeczny : Jolanta Rzeźnicka-Krupa. Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls",2009.
 • Niepełnosprawność - w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych / Beata Borowska-Beszta. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
 • Niepełnosprawność w naszej codzienności / Ella Porawska ;[współpr. Marek Porawski].Krosno : Wydawnictwo "Hedom", cop. 2011
 • Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie / Wojciech Otto. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.
 • Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w
  Zielonej Górze. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym o różnym zakresie niepełnosprawności / Dominika Kurpiel.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: red. nauk. Hanna Liberska. Warszawa: Difin, 2011.
 • Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska,Katarzyna Ćwirynkało. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Stereotypy niepełnosprawności:Maria Chodkowska [et al.].Lublin:Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Trudne drogi adaptacji:Beata Cytowska. Kraków:Oficyna Wydawnicza"Impuls",2012
 • Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością:pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.
 • Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną:Dorota Krzemińska, Iwona Lindyberg. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Aksjologiczne aspekty wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / Józef Sowa. // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 4-15
 • Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży /Aneta Madziara, Marzena Mospinek. //Dyrektor Szkoły. 2006, nr 9, s. 50-52
 • Budowanie przyjaznego świata dla osób niepełnosprawnych:seminarium / Danuta Wójcik. // Bibliotekarz Zamojski.- 2011, nr 2, s. 49-51
 • Dyskryminacja osób niepełnosprawnych / Anna Nowak.//Polityka Społeczna.- R.37, nr 10 (2010), s. 12-16
 • Edukacja niepełnosprawnych: tacy sami, a jednak. /Agnieszka Jachowicz.//Dyrektor Szkoły. 2007, nr 4, s.16-19
 • Integracja społeczna niepełnosprawnych przez teatr w szkole / Mirosława Ewa Bełza.//Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 4, s. 25-27
 • Jaki model polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych? / Bożena Kołaczek.//Polityka Społeczna. - R. 38, nr 9 (2011), s. 8-12
 • Kroki ku pracy” - programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych /Marzena Dycht. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 122-132
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi-korzyści/ Kornelia Hübscher. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 39-41
 • Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie /Jolanta Wojciechowska. W:Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 18-22
 • Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako „innego” we wspólnym nurcie kształcenia pełno- i niepełnosprawnych / Elżbieta M. Minczakiewicz. // Szkoła Specjalna. - T. 69,nr 5 (2008), s. 369-377
 • Moje spotkanie z niepełnosprawnym / Joanna Kołodziejczyk. // Życie Szkoły.- [R.]61,nr 10 (2006), s. 36-38
 • Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym : doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej / Joanna Szadkowska. // Meritum. - 2012, nr 3,dod. : Oświata Mazowiecka,nr 3, s. 18-21
 • Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego/ Przemysław Śleszyński. // Polityka Społeczna. R. 33, nr 9 (2006), s. 23-27
 • Niepełnosprawność wyzwaniem dla ludzi zdrowych / Danuta Wójcik.//Bibliotekarz Zamojski. - 2007, nr 1, s. 12-17
 • Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych / Adam Stankowski, Natalia Stankowska. // Chowanna - 2012, t. 2(39), s. 325-333
 • Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo / Czesław Kustera. //Szkoła Specjalna. T. 69, nr 1 (2008), s. 3-13
 • Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych/ Zenon Gajdzica. // Szkoła Specjalna. T. 68, nr 5 (2007), s. 333-341
 • Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie-warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski. // Nauczanie Początkowe.2007/2008,nr 3,s.56-62
 • Rynek pracy a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych /Magdalena Paczula.//Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 117-11
 • Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk.// Polityka Społeczna. - R. 38, nr 4(2011), s. 20-26
 • Strategie Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Marzena Dycht. // Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 1 (2009), s. 44-52
 • Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Alicja Opatowska, Tadeusz Gałkowski. // Szkoła Specjalna.- T. 71, nr 5 (2010), s. 334-345
 • Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi /Joanna Koczorowska-Masny. // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 50-54
 • Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy / Ilona Fajfer-Kruczek. // Chowanna. - 2012, t. 1(38), s. 93-107
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Katarzyna Wojewódzka. // Lider.- 2011, nr 9,s.28-30
 • Zróżnicowane formy zaburzeń w zachowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie /Jarosław Rola. // Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 2 (2009), s. 104-108

MULTIMEDIA

 • Edukacja ludzi niepełnosprawnych [Film]. Kas. 1 / scen. i realiz. Henryk Konieczny,Barbara Puszczewicz. Warszawa Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995.
 • Edukacja ludzi niepełnosprawnych [Film]. Kas. 2 / scen. i realiz. Henryk Konieczny,Barbara Puszczewicz. Warszawa :Telewizja Polska ;Ministerstwo Edukacji Narodowej,1995
 • Edukacja na odległość [Film]. Kas. 1 / scen. i realiz. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995