Dziecko ulicy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994-2010

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieci ulicy – spojrzenie historyczne i problematyka współczesna / Kazimierz Szmyd. // [W:] Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. [167]-181.
 • Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. // Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.
 • Dzieci ulicy / Barbara Głowacka. // [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 876-881.
 • Dzieci ulicy / Tadeusz Pilch. // [W:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. - S. 68-70.
 • Dzieci ulicy // [W:] Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 304-314.
 • Dzieci ulicy a przemoc // [W:] Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001. - S. 98-116.
 • „Dzieci ulicy” a sukces w wychowaniu / Elżbieta Bielecka. // [W:] Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej : praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2000. - S. 51-63.
 • Niekonwencjonalne metody oddziaływań resocjalizacyjnych względem dzieci ulicy / Anna Kurzeja. // [W:] Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 182-195.
 • Problematyka dzieci ulicy w Niemczech / Maria Meyer. // [W:] Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Pyrkosz. - Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2004. - S. 265-269.
 • Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś. // [W:] Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2001. - S. 411-421.

Artykuły z czasopism:

 • Alternatywa 2001 : program pomocy dzieciom ulicy / Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, dod. „Nasz Animator”, s. 4-6.
 • Bezdomni nieletni popełniający czyny karalne / Hans Diter Will. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, dod. „Nasz Animator”, s. XIV-XVII
 • Czy muszą być dziećmi ulicy? / oprac. Irena Malanowska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. dod. „Nasz Animator”, s. 5-12.
 • Dobro dziecka jako najważniejsza przesłanka w pracy pedagoga rodzinnego / Barbara Głowacka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. XVIIIXIX.
 • Dzieci bez przyszłości? : dyskusja w sejmie / oprac. Mirosława Kątna. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, dod. „Nasz Animator”, s. 11-23.
 • Dzieci ulicy – jak je rozumieć? / Barbara Głowacka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, dod. „Nasz Animator”, s. 11-12.
 • Dzieci ulicy – kim są i jak im pomagać? / oprac. Mira i Bogdan Prejsowie. // Remedium. - 2004, nr 2, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. II-III. (Materiały z konferencji „Likaon – przeciw bezradności młodzieży).
 • Dzieci ulicy – te od „gorszego Boga” / Witold Salański. // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, dod. s. V-VII.
 • Dzieci Ulicy – troską uczestników Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / oprac. Barbara Głowacka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. V-XV.
 • Dzieci ulicy / Mieczysław Kozłowski. // Remedium. - 2000, nr 9, s. 13-15.
 • Dzieci ulicy / Władysław Sobecki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, s. 53-54.
 • Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 34-42.
 • Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jadwiga Raczkowska. // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 57-61. (VII Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy).
 • Dzieci ulicy w Gwatemali / Teresa Zegzuła. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 40-42, dokończenie art. na III s. okł.
 • Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 56-58.
 • Dzieci ulicy w Pakistanie / Joanna M. Dąbrowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 25-29.
 • Dzieci ulicy w Peru / Monika Winiarska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 54-56.
 • Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, dod. „Nasz Animator”, s. 8-10.
 • Dzieci ulicy... Były, są i będą? / Jan Tatarowicz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 12- 14.
 • Dziecko ulicy – ewolucja pojęcia / Tadeusz Pilch. ?? Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. [5]- 8.
 • Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym / Lesław Pytka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, dod. „Nasz Animator”, s. XIV-XVI.
 • Gdy rodzice emigrują … / Anna Fidelus. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43.
 • Jak pomagać dzieciom ulicy / Barbara Głowacka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, dod. „Nasz Animator”, s. 10.
 • Jak pomagać dzieciom ulicy / Wiesław Kołak. // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 7, s. 6-9.
 • „Młodzieży zagrożonej trzeba szukać...” / Marzena Kostka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. XXII-XXIII.
 • Organizacja pomocy dla dzieci ulicy przez federację banków żywnościowych / Czesław Jurczyszyn. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, dod. „Nasz Animator”, s. XVIIXIX.
 • Pedagog uliczny na warszawskiej Pradze / Leszek Kuzak, Tomasz Szczepański. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 24-26.
 • Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 1, s. 20-24.
 • Porzucone dzieci ulic miast Brazylii / Wojciech Mierzejewski. // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 38-39.
 • Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś. // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 3-8.
 • Program Pracy Środowiskowej „Przyjaciel Dzieci Ulicy” // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 4, dod. „Nasz Animator”, s. 18.
 • Przyjaciel Dzieci Ulicy – polski model pracownika ulicznego / Alicja Micińska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. XIX-XX.
 • Przyjaciel Dzieci Ulicy / Marzena Kostka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. 11-14.
 • Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR [Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego] / Barbara Głowacka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, dod. „Nasz Animator”, s. XX-XXII.
 • Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51.
 • W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 4, dod. „Nasz Animator”, s. 5-6 ; 2000, nr 4, dod. „Nasz Animator”, s. 7-9.
 • Współczesne dzieci ulicy : (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2006) / oprac. Bożena Zwierzyńska. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 53-58.
 • Wychowanie i pomoc w środowisku otwartym : (wersja białostocka programu „Dzieci ulicy”) / Grażyna Olszewska-Baka, Lesław Pytka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 1, s. [27]-32.
 • Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Marzena Kostka. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, dod. „Nasz Animator”, s. 9-12.
 • Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży / Jarosław Pleta. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 14-17.