Edukacja włączająca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2004-2019

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018. 43950
 • Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, copyright 2012. 41243
 • Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej : wyzwanie dla JST / [zespół red. Anna Grabowska, Agata Janiszewska, Ewa Materka, Violetta Kaczmarska, Krystyna Mucha, Ewa Szczęch, Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, Alicja Michałowska, Antoni Jeżowski. - Stan prawny na 15.12.2014 r. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 42699
 • Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. 41246
 • Edukacja włączająca – rozszerzenie uczestnictwa w powszechnej edukacji. W: Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 274-277. 43663
 • Edukacja włączająca w wiejskiej szkole / Andrzej Pery. W: Mała szkoła : problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, copyright 2015. 43702
 • Idea integracyjnego kształcenia i edukacji włączającej w polskiej pedagogice specjalnej / Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. W: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 2 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Justyna Agata Korbel, Zuzanna Saba Litwińska, Mieczysław Eligiusz Litwiński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008. 39895
 • Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2006. 38288
 • Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. W: Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - S. 532-591. 42660
 • Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta. W: Pedagogika. T. 4, subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2010. - S. 321-335. 40156
 • Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008. 39894
 • Realizacja założeń edukacji włączającej jako wyzwanie dla współczesnej szkoły / Mariusz Garbiec. W: Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji : role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. - S. 113-125. 43884
 • Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 42944
 • Sytuacja dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – szanse i utrudnienia w dobie inkluzji / Małgorzata Sekułowicz. W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach ; aut. Bartnikowska Urszula et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 434-447. 41576
 • Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl edukacji inkluzyjnej / Katarzyna Marciniak-Paprocka. W: Codzienność szkoły : uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. - S. 237-246. 42044

Artykuły z czasopism:

 • Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Edukacja.- 2010, nr 2, s. 16-21.
 • Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114.
 • Edukacja włączająca – wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 19-25.
 • Edukacja włączająca / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka. W: Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie - znaczenie formy kształcenia i płci / Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski. W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 33-55.
 • Kultura fizyczna – jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 10-15.
 • Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia / Marta Doroba. Cz. 1, Edukacja. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19.
 • O powinnościach nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej / Tadeusz Maszczak. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 1-5.
 • O społecznych kontekstach edukacji włączającej / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50.
 • Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy. W: Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska. W: Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-15.