Fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2019

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji wychowania / Dariusz Sarzała. W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 218-223. 40294
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. 42528
 • Jak zerwać ze swoim smartfonem / Catherine Price ; z języka angielskiego przełożyła Katarzyna Różycka. - Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 43867
 • Media elektroniczne wyzwaniem dla rodzica XXI wieku / Anna Ozga. W: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. - S. 149-157. 43281
 • Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. 39580
 • Problemowe korzystanie z telefonów komórkowych - nomofobia. W: Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. - S. 110-119. 44051
 • Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych / Anna Andrzejewska. W: Cyber świat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" , cop. 2009. - S. 217-242. 39567
 • Telefon komórkowy. W: Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 92-94. 41002
 • Telefon komórkowy. W: Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. - S. 520-521. 39857
 • Uzależnienie od telefonu komórkowego/smartfona. W: Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. - S. 79-81. 43935

Artykuły z czasopism:

 • Agresja elektroniczna wirtualne ciosy, realne rany / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27.
 • Fonoholizm / Beata Hoffmann // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 5-7.
 • Fonoholizm gimnazjalistów? / Klaudia Kubińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 45-49.
 • Gdy brak zasięgu ... / Wioletta Wiaderek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 7, s.49-50.
 • Haloooo… tu fonoholik / Martyna Figurska // Charaktery. - 2012, nr 4, s. 82-85.
 • Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej / Stanisław Juszczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 81-103.
 • Komórka / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 18-19.
 • Medioholizm / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 9-12.
 • Młodzież upośledzona umysłowo w świecie nowoczesnych technologii komunikacyjnych / Piotr Plichta // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 105-118.
 • [Patologia fonoholizmu, przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego] - recenzja / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 62.
 • Telefon komórkowy - przyjaciel czy wróg ucznia : scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 44-46.
 • Telefonia komórkowa - pożytek czy zagrożenie? : konspekt zajęć z edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Małgorzata Solarz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 10-11.
 • Wielkie halo / Tomasz Szlendak // Charaktery. - 2007, nr 5, s. 34-35.