Funkcjonowanie i kompetencje rady pedagogicznej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu / Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
 • Organizacja pracy rady pedagogicznej / Kazimierz Waligórski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001.
 • Rada pedagogiczna / Tadeusz Kowalski [W:] Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 674-677.
 • Rada pedagogiczna / Piotr Kowolik [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / red. prowadzący Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - S. 22.
 • Rada pedagogiczna [W:] Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Danuta Kurzyna-Chmiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolter Kluwer, 2009. - S. 134-137.
 • Rada pedagogiczna [W:] Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą / Józef Pielachowski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2002. - S. 95-99.
 • Rada pedagogiczna a organizacja pracy szkoły [W:] Zarys organizacji pracy szkoły / Tadeusz Pasierbiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. - S. 41-51.
 • Regulamin rady pedagogicznej [W:] Po co szkole regulamin : zasady projektowania, wdrażania i realizacji uregulowań wewnątrzszkolnych / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - S. 20-25.
 • Zasady funkcjonowania i kompetencje rady pedagogicznej [W:] Prawo oświatowe w praktyce : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Tadeusz Komorowski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2001. - S. 118-123.

Artykuły z czasopism:

 • Aktywna rada pedagogiczna / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 17-19.
 • Bariery pracy zespołowej w radzie pedagogicznej / Jarosław Kordziński // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s. 21-22.
 • Co w reformie edukacji przypadnie do wykonania radzie pedagogicznej / Krystyna Wiącek // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 10, s. 10-11.
 • Dwie rady pedagogiczne / Aurelia Pilinko // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 12-17. (Warsztatowe zajęcia rady pedagogicznej).
 • Dyrektor i integrowanie rady pedagogicznej / Tadeusz Kowalski // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 6, s. 21-23.
 • Działalność rady pedagogicznej w szkole / Kazimierz Waligórski // Nowa Szkoła. - 1979, nr 2, s. 6-8.
 • Efektywność pracy rady pedagogicznej a efektywność pracy szkoły / Zbyszko Szmaj // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 6, s. 2-4.
 • Integracja grona nauczycielskiego wokół zadań szkoły / Władysława Wisińska-Nalepa // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 6, s. 11-12.
 • Jak pracować z radą pedagogiczną? : refleksje z województwa tarnowskiego / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 7, s. 19-20.
 • Jak przygotować radę pedagogiczną do planowania rozwoju szkoły / Grażyna Soroka, Urszula Ogonowska // Nowa Szkoła. - 2001, nr 4, s. 10-13.
 • Jak stosować obecnie zasadę kolegialności w szkole? : wnioski z badań nad radą pedagogiczną / Tadeusz Wolan // Nowa Szkoła. - 1991, nr 9, s. 533-540.
 • Jak zorganizować naradę zespołu nauczycielskiego? / Tadeusz Wolan // Problemy Oświaty na Wsi. - 1986, nr 6, s. 353-354.
 • Kierowanie radą pedagogiczną / Kazimierz Waligórski // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 36, s. 9-11.
 • Kompetencje rady pedagogicznej szkoły publicznej / Józef Pielachowski // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 6, s. 5-7.
 • Metody aktywizujące na konferencjach samokształceniowych rad pedagogicznych / B. Muszyński // Problemy Oświaty na Wsi. - 1989, nr 3, s. 160-165.
 • Metody przeprowadzania konferencji samokształceniowych rad pedagogicznych / Irmina Kuśnierz. - 1986, nr 2, s. 100-103.
 • Organizacja pracy rady pedagogicznej / Czesław Berka // Szkoła Zawodowa. - 1985, nr 6, s. 8-12.
 • Praca wizytatora rejonowego a doskonalenie działalności rad pedagogicznych / A. Pikus // Szkoła Zawodowa. - 1987, nr 6, s. 20-23.
 • Praca zespołowa rady pedagogicznej / Grażyna Żółkiewicz, Anna Kubala // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 10, s. 19-21.
 • Rada pedagogiczna : demony z przeszłości a kreatywna rola szkoły / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 12-16.
 • Rada pedagogiczna na drodze wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli do rozwoju organizacyjnego szkoły / Krystyna Wiącek // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 25-26.
 • Rola rady pedagogicznej w tworzeniu koncepcji rozwoju organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu / Kazimiera Kozak-Głowacka // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 18-20.
 • Rola samokształceniowych rad pedagogicznych w doskonaleniu nauczycieli / T. Pieluchowski // Problemy Oświaty na Wsi. - 1989, nr 4, s. 230-232.
 • Samokształcenie rady pedagogicznej / Krystyna Panienkowska // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 12, s. 7-8.
 • Samokształcenie w radzie pedagogicznej / Jan Maślanka // Nowa Szkoła. - 1988, nr 11, s. 686-690.
 • Samoocena szkoły jako czynnik aktywizujący pracę rady pedagogicznej / S. Marczak, I. Pietrzak, Z. Zwierz // Szkoła Zawodowa. - 1987, nr 4, s. 10-14.
 • Scenariusz konferencji z radą pedagogiczną na temat: „Jak prowadzić zajęcia z wychowania prorodzinnego?” / Janina Miazgowicz // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 5, s. 18-20.
 • Sytuacja dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w okresie przemian / Stanisław Kaczor // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 2, s. 28-29.
 • Szkoleniowe rady pedagogiczne / W. Szłapka //Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 23, s. 34-36.
 • Udział rad pedagogicznych w kierowaniu szkołą / M. Grygorczuk // Oświata i Wychowanie. - 1983, Wersja A, nr 7, s. 22-24.
 • Uprawnienia i obowiązki rady pedagogicznej / Z. Frączek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1993, nr 5, s. 290-293.
 • Usprawnienie kierowania pracą rady pedagogicznej / Teresa Kwak // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 8/9, s. 7-9.
 • Wnioski rady pedagogicznej w kontekście teorii rozwoju organizacyjnego / Czesław Barański // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 5, s. 2-3.
 • Współdziałanie dyrektora z radą pedagogiczną / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 26.
 • Wykorzystanie komputera w pracy rady pedagogicznej / T. Hnatik // Szkoła Zawodowa. - 1988, nr 7/8, s. 50-53.
 • Z doświadczeń w zakresie organizowania i prowadzenia posiedzeń rady pedagogicznej typu szkoleniowego / Wanda Grobelna // Nowa Szkoła. - 1983, nr 10, s. 428-429.
 • Z doświadczeń rady pedagogicznej / Małgorzata Zwolińska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 11, 25.
 • Z komputerem na posiedzenie rady pedagogicznej / Zdzisław Kaczmarek // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 6, s. 24-26.
 • Zarządzanie szkołą a stosunki między ludźmi w radach pedagogicznych / Roman Miller // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1962, nr 2, s. 175-201.
 • Zebranie rady pedagogicznej z „pomocą naukową” / Andrzej Grabarek // Nowe w Szkole, wkładka „Kierowanie Szkołą”. - 2002, nr 10, s. 5-6.