Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978- 2010

Wyboru dokonała :mgr Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.
 • Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. Warszawa : Wydawnictwo "Edukacja Polska", cop. 2010.
 • Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wasik,Lucyna Klimkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
 • Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska ; przy współpracy Marii Krzyśko i Tadeusza Kurka. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978.
 • Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. Kraków : "Impuls", 2006.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : red. nauk. Danuta Waloszek. Kraków : Bliżej Przedszkola, 2010.
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
 • Gry i zabawy ruchowe dzieci w wieku przedszkolnym / Danuta Siemek.Warszawa:Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : Barbara Wlaźlik. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2008.
 • Kształtowanie pojęć dzieci w wieku przedszkolnym / Stanisława Lipina. Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 • Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej : Anna Brzezińska, Maria Burtowy ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1985.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją „sześciolatków” / Krzysztof Ziemba. // Lider . - 2010, nr 3, s. 25-26.
 • Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. „Przed Szkołą:Poradnik Dyrektora Przedszkola” nr 6, s. 7-12.
 • Kreowanie procesu wychowania ku wartościom zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń. // Lider .- 2008, nr 10, s.12-14.
 • Nowa podstawa programowa - nowe programy wychowania przedszkolnego / Dorota Bogucka. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 6, s. 4-5.
 • O różnorodności edukacji przedszkolnej / Teresa Ogrodzińska ; rozm. Anna Rękawek.//Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 6, s. 18-19.
 • OMEP - organizacja wspierająca rozwój edukacji przedszkolnej / Anna Wróbel.//Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 20-21.