Józef Piłsudski (1846-1935)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1980-2018

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Coś ty Atenom zrobił… ? W: Zostanie mit / Kazimierz Koźniewski. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988. - S. 9-56. (O Józefie Piłsudskim) 31368
 • Czy psychologia może wyjaśnić historię. Szkic psychobiograficzny postaci Józefa Piłsudskiego / Anna Pietruszewska W: Portrety psychologiczne / red. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. - S. 314-340. 39993
 • Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. 29127, 29128
 • Józef Piłsudski – bojownik o wyzwolenie Ojczyzny – romantyk nowego pokolenia / Kornelia Frątczak. W: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1 / pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie "Trans Humana", 2006. - S. 231-242. 38312
 • Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2. dodr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005. 37456
 • Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 3. - Warszawa : Czytelnik , 1990. 32909
 • Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego ; oprac. A. Czubiński [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 9”D”, 30668
 • Józef Piłsudski i Roman Dmowski wobec pierwszej wojny światowej / Jan Lewandowski. W: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 1999. - S. 19-26. 36370
 • Józef Piłsudski w Krakowie : 1896-1935 / Józef Buszko. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 35303
 • Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski ; [aut.] Wincenty Witos [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, [1985]. 26075, 26076, 26077
 • Józef Piłsudski. W: Od Mochnackiego do Piłsudskiego : sylwetki polityczne XIX wieku / Marcin Król, Wojciech Karpiński. - Warszawa : "Świat Książki", 1997. - S. 183-194. 34676
 • Kult Józefa Piłsudskiego w szkolnej edukacji historycznej 1932-1939 / Hanna WójcikŁagan. W: W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej / pod red. nauk. Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego ; Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 57-75. 41856
 • Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Śląsk", [1987]. 29139
 • Legenda Piłsudskiego w twórczości skamandrytów / Włodzimierz Wójcik. W: Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich / pod red. Ireneusza Opackiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982. - S. 136-156. 21403, 21404
 • Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) / tekst Marek Gałęzowski. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2013. 41738, 41931
 • Marszałek Józef Piłsudski na Ziemi Tomaszowskiej / Waldemar Wojciech Bednarski. - Lublin : Wydawnictwo Drukarnia Besprint ; Tomaszów Lubelski : nakł. Urzędu Miasta, 2009. 2190 (B)
 • Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego / Wojciech Roszkowski. - Kraków : Biały Kruk, 2018. 43924
 • Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Warszawa : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. 31072
 • Nadzieje i złudzenia : legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. 16590, 16591
 • Od Mochnackiego do Piłsudskiego : sylwetki polityczne XIX wieku / Marcin Król, Wojciech Karpiński. - Warszawa : "Świat Książki", 1997.
 • Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego / Mieczysław Lepecki ; [oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 29639
 • Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. 18242, 18243
 • Piłsudski, Dmowski i niepodległość : osobno, ale razem / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : Dom Wydawniczt Rebis, 2018. 43926
 • Piłsudski i tradycja / Alina Kowalczykowa. - Chotomów : "Verba", 1991. 269 (B)
 • Pod rządami Marszałka / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. 34149, 34006
 • Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego : zmarł 12 maja 1935 / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : "Slavia", 1988. 32538
 • Przez Roztocze do niepodległości : sensacyjny epizod 1901 r. / Jerzy B. Sprawka. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2011. 41515, 42813
 • Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935 : studium prawne / Tadeusz Smoliński. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1985. 25597, 25598
 • Siwy strzelca strój : rzecz o Józefie Piłsudskim / Zenon Janusz Michalski. - [Wyd. 2]. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 31554, 31642
 • Strzępy meldunków / Felicjan Sławoj Składkowski ; przedm. opatrzył Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988. 31096
 • Ścieżka obok drogi / Kazimiera Iłłakowiczówna ; [rys. Marek Łukasik]. - Warszawa : "Zetpress", 1989. 32383
 • Tajemnica Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1997. 1114 „D”
 • Terrorysta : Michał Wójcik w rozmowie z Józefem Piłsudskim / Michał Wójcik. - Warszawa : Wielka Litera, 2018. 43910
 • Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Graf Punkt", 1999. 1115 „D”
 • Wspomnienia / Aleksandra Piłsudska. - Warszawa : "Novum", 1989. 32391
 • Z Sulejówka do Belwederu / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 32971, 33450
 • Ziuk : opowieść o Józefie Piłsudskim / Anna Czerwińska-Rydel, ilustracje Magdalena Pilch. - Łódź : Wydawnictwo Literatura ; Sulejówek : Muzeum Józefa Piłsudskiego, 2018. 43975
 • Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej / Sławomir Koper. - Warszawa : Bellona ; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2011. 43615

 

Artykuły z czasopism:

 • 75 lat kopca Piłsudskiego na Sowińcu / Przemysław Wywiał // Pamięć.pl. - 2012, nr 4-5, s. 38-41.
 • Czterej premierzy terroryści / Maciej Żuczkowski // Pamięć.pl. - 2013, nr 11, s. 20-23.
 • Jak to zrobił Piłsudski? / Andrzej Garlicki // Polityka. - 2006, nr 19, s. 72-75.
 • Józef Piłsudski - między popularnością a kultem / Piotr Okulewicz // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 18-28.
 • Józef Piłsudski a prawosławie / Antoni Serednicki // Bunt Młodych Duchem. - 2002, nr 3, s. 16-17.
 • Józef Piłsudski w Tomaszowie / W. Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2016, nr 6, s. 12.
 • Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego / Mirosław Małecki // Wiadomości Historyczne. - 1989, nr 3, s. 195-201.
 • Naczelnik / Piotr Szubarczyk // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008, nr 5/6, s. 16-28.
 • Od uwielbienia do negacji - Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 30-38.
 • Odszedł Wódz Narodu / Mariusz Żuławnik // Pamięć.pl. - 2015, nr 5, s. 34-38.
 • Orły w kurniku / Tomasz Nałęcz // Polityka. - 2011, nr 46, s. 52-54.
 • Piłsudski - postać kontrowersyjna / Paweł Dubner // Pamięć.pl. - 2012, nr 4-5, s. 98-99.
 • Piłsudski a kwestia narodowościowa / Grzegorz Jacek Pelica // Nowy Przegląd Wszechpolski. - 1995, nr4-5, s. 13-16.
 • Rok 1920 trudne zwycięstwo / Paweł Wieczorkiewicz // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2008, nr 11/12, s. 71-82.
 • Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego / Kajetan Hądzelek [et al.] // Lider.- 2009, nr 12, s. 5- 6
 • Rozmowy z Józefem Piłsudskim : z "Dziennika" gen. Antoniego Listowskiego (1919-1920) / oprac. Andrzej Nowak // Arcana. - 1998, nr 5, s. 33-46.
 • Śmierć i polityka / Andrzej Garlicki // Polityka.- 2010, nr 20, s. 64-66.
 • Tomaszowskie kalendarium // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 6, s. 1, 9.
 • Tomaszowskie wizyty Marszałka Piłsudskiego / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 7, s. 10.
 • Waterloo Piłsudskiego / Antoni Dudek // Pamięć.pl. - 2012, nr 2, s. 22-23.