Katyń… ocalić od zapomnienia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1988-2016

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989. 32237
 • Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60. rocznicę zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny / [oprac. zespół pod kier. Wojciecha Książka] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : [MEN], 1999. 1161 „D”, 1162 „D”
 • Katyń : lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwa „Alfa”, 1989. 31942, 31943
 • Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwo „Alfa”, 1989. 32340
 • Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwa „Alfa”, 1989. 31565, 31998
 • Katyń : wydrzeć prawdę / Jarema Maciszewski ; [red. Zofia Boroś] ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2010. 40150
 • Katyń / Kazimierz Skarżyński ; Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju. - Warszawa : „Pokolenie”, 1988. 109 (B)
 • Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski ; wstęp Włodzimierz Odojewski. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2010. 42607
 • Lista katyńska : jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam Moszyński. - Warszawa : „Omnipress” : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989. 31655
 • Przebaczyć nie znaczy zapomnieć : o znaczeniu zbrodni katyńskiej dla powstania ładu powojennego oraz czasów współczesnych / Tadeusz Szymański, Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Jędrejek. - Lublin : "Bamka" ; Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, 2003. 36646
 • „Śpij, mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje / Stanisław Mikke ; wstęp Zbigniew Brzeziński. - Wrocław : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 1998. 34878
 • Tomaszowskie echa Katynia W: Między Hitlerem a Stalinem : Tomaszowskie od września 1939 do Katynia / Wojciech Dziedzic. - Tomaszów Lubelski : B. P. „Quand”, 2011. - S. 97-107. 40578
 • W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. - Warszawa : „Czytelnik”, 1990. 32606
 • Zbrodnia katyńska : materiały dla nauczyciela, scenariusze lekcji, ćwiczenia, projekt edukacyjny wyprawy katyńskiej, przykładowe tematy esejów, bibliografia / [aut. Dariusz Gorajczyk [et. al.] ; red. Dorota Mazanek]. - Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010. 2085 (B)
 • Zbrodnia katyńska : materiały dla ucznia : wprowadzenie, tablica synchronistyczna, biogramy, słownik pojęć, wybór tekstów, bibliografia / [aut. Dariusz Gorajczyk [et. al.] ; red. Dorota Mazanek]. - Kraków ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010. 2086 (B)

 

Artykuły z czasopism:

 • Bezpieka wobec odradzania się pamięci Katynia / Krzysztof Sychowicz // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.- 2010, nr 4, s. 76-81.
 • Do końca były nadzieja i wiara / Bronisław Młodziejowski ; współpraca Katarzyna Miskiewicz, Piotr Wiejak ; rozm. przepr. Rafał Pękała // Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 16-20.
 • Do końca nie znali swojego losu : pogłoska i dezinformacja w obozach specjalnych NKWD / Witold Wasilewski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2010, nr 4, s. 18-31.
 • Dramatu katyńskiego akt drugi / Czesław Madajczyk // Miesięcznik Literacki. - 1988, nr 7, s. 85-108.
 • Echa strzałów w Lesie Katyńskim w prasie Niezależnego Państwa Chorwacji (IV-VI 1943) / Mario Jareb // Arcana. - 2000, nr 2, s. 39-48.
 • Ekshumacje katyńskie : prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991-1996 i ich wyniki / Krzysztof Persak // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.- 2010, nr 4, s. 32-51.
 • Historia znaleziona w pudełku po cygarach / Karol Wisłocki // Pamięć.pl. - 2013, nr 4, s. 62-64. (Zawiera rec. filmu „Żona oficera”).
 • Imiona zamiast liczb / Kamila Sachanowska // Pamięć.pl. - 2012, nr 1, s. 65-67.
 • Jak to powiedzieć / Paweł Kowal // Polityka. - 2010, nr 14, s. 82-85.
 • Kalendarium katyńskie / Leon A. Sułek // Nowy Przegląd Wszechpolski. - 1995, nr 4-5, s. 16-18.
 • „Katyń - Golgota Wschodu” : scenariusz apelu poświęconego rocznicy zbrodni Katyńskiej / Zofia Kamola // Poradnik Bibliotekarza.- 2007, nr 11, s. 33-35
 • Katyń - Golgota Wschodu : montaż słowno-muzyczny upamiętniający 70. rocznicę zbrodni katyńskiej / Jadwiga Wrońska // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 22-23.
 • Katyń : Golgota Wschodu. Cz. 1 / Katarzyna Harasymowicz // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 5, s. 15.
 • Katyń : Golgota Wschodu. Cz. 2 / Katarzyna Harasymowicz // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 6, s. 16.
 • Katyń / Jerzy Eisler.Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 52-54. (Zawiera rec. Filmu „Katyń”) Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach / Witold Wasilewski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2007, nr 1/2, s. 67-79.
 • Katyń 1940-2000 / Maria Tota // Wychowawca. - 2000, nr 7-8, s. 34.
 • Katyń czeka na prawdę / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 8, s. 8-9.
 • Katyń pamiętamy / Grzegorz Wołk // Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 14-15.
 • Katyń w niemieckiej propagandzie / Radosław Morawski // Pamięć.pl. - 2013, nr 12, s. 10-13.
 • Katyń: PPR-owska szkoła kłamstwa / Piotr Gontarczyk // Pamięć.pl. - 2013, nr 4, s. 24-27.
 • Kochana Mamciu jadę na stracenie / Damian Kwiek // Pamięć.pl. - 2013, nr 4, s. 28-31.
 • Marian Heitzman – badacz zbrodni katyńskiej / Piotr Biliński // Arcana. - 2000, nr 2, s. 32-38.
 • Mussolini, Hitler i Katyń: Włochy wobec zbrodni katyńskiej i spraw polskich w 1943 roku / Krzysztof Strzałka // Arcana. - 1999, nr 4, s. 63-79.
 • Nim zamilkli na zawsze / Krzysztof Łagojda // Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 32-36.
 • Ofiary Katynia na wokandzie / Krzysztof Łagojda // Pamięć.pl. - 2015, nr 2, s. 26-29.
 • Opowiadania katyńskie / Maciej Urbanowski // Arcana. - 2000, nr 2, s. 49-52.
 • Orędownik sprawy katyńskiej : profesor Francois Naville / Monika Komaniecka // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.- 2010, nr 4, s. 82-85.
 • Pamięć Katynia : działania opozycji / Witold Wasilewski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2009, nr 5/6, s. 60-69.
 • Pamięć pokoleń. Zapis inicjatywy tablic katyńskich / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 2, s. 19-24.
 • Pięć filmów o Zbrodni Katyńskiej / Karol Wisłocki // Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 68-69.
 • „Prawdy nie można rozstrzelać” : scenariusz akademii upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 23-24.
 • Pisarze ścigani za Katyń / Marek Klecel // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2010, nr 4, s. 65-75.
 • Przymusowi świadkowie / Jarosław Pałka // Polityka. - 2013, nr 14, s. 56-57.
 • Tomaszowskie ślady Katynia : przed rocznicą zbrodni / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 7, s. 11.
 • W rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2016, nr 8, s. 11.
 • Z komisji do łagru / Witold Wasilewski // Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 28-31.
 • Zachód a Katyń / Witold Wasilewski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej.- 2010, nr 4, s. 16-17.
 • Zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie / Jerzy Wacław Słupecki // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 2, s. 61-63.
 • Zbrodnia katyńska to ludobójstwo / Janusz Kurtyka // Pamięć.pl. - 2015, nr 4, s. 24-25.
 • Żołnierze, których zabrakło / Witold Wasilewski // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2007, nr 10/11, s. 55-60.