Mobbing w szkole i w miejscu pracy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2019

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. 41014
 • Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; [tł. Marta Borowczyk]. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008. 1885(B)
 • Fenomen przemocy w doktrynach prawnych : tendencje legislacyjne dotyczące sprawcy i osoby doznającej przemocy / Przemysław Banasik. W: Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 65-76. 43738
 • Mobbing – przemoc ukryta w zasadach grupy. W: Psychologia agresji : wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2016. - S. 153-157. 43773
 • Mobbing : fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; przeł. Daniel Jastrun ; il. Bohdan Butenko. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, 2007. 38727
 • Mobbing : rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie / Hans-Jürgen Kratz ; [tł. Juliusz Żuławski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. 40276
 • Mobbing jako forma przemocy. Społeczne tło występowania zjawiskaw Polsce / Katarzyna Dojawa. W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno –Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 83-100. 39059
 • Mobbing jako patologia w środowisku pracy. W: Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 170-203. 39799
 • Mobbing jako współczesny problem w miejscu pracy / Dorota Godlewska-Werner. W:Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 231-259. 38852 czyt.
 • Mobbing jako zjawisko negatywności wpływu społecznego – charakterystyka i zakres zjawiska / Danuta Rode. W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 54-62. 37726 czyt.
 • Mobbing jako zjawisko patologii w polskim ustawodawstwie prawnym / Karolina Walencik-Ryba. W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - S. 134-143. 39630
 • Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. 1532(B)
 • Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. Anna Malinow. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. 38844
 • Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży : wnioski z obserwacji życia w szkole / Bożena Katarzyna Ojrzyńska. W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - S. 109-115. 37133 czyt.
 • Mobbing. Niektóre aspekty socjologiczne / Henryk Kaczorowski. W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 69-82 39059
 • Mobbing. W: Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Wydanie 2 rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 73-81. 43774
 • Pomiędzy kulturą organizacyjną a osobowością sprawcy. Kulturowe i osobowościowe podłoże mobbingu / Marek Krawiec. W: Oblicza patologii zawodowych i społecznych / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 69-89. 42844
 • Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 41404
 • Przemoc w miejscu pracy / Katarzyna Baranowska. W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 101-111. 39059
 • Przestępczość i patologia w miejscu pracy – mobbing i molestowanie seksualne. W: Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2006. – S. 423-443. 37775
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. 38820czyt., 40275
 • Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą - rozpoznawanie i zapobieganie / Krzysztof Gąsior. W: Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. 2256(B)
 • Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie. W: Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 396-413. 38510

 

Artykuły z czasopism:

 • Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51.
 • Asertywność w bibliotece / Lidia Bit-Nowak. W: Poradnik Bibliotekarza.- 2007, nr 6, s. 28-31.
 • Asertywność w Bibliotece. Cz.2, Mobbing / Lidia Teresa Nowak. W: Poradnik Bibliotekarza.- 2007, nr 7-8, s. 43-46.
 • Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks, Susanne Robinson, Penny Worlidge, Rosalio Ortega. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 167-181.
 • Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab. W: Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42.
 • Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak. W: Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16.
 • Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska. W: Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 69-80.
 • Mobbing : charakterystyka zjawiska w Polsce / Monika Miedzik. W: Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 31-34.
 • Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko. W: Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 61-64.
 • Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) / Piotr Kwiatkowski, Adam Szecówka. W: Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 331-345.
 • Mobbing w szkole : interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska. W: Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 49-60.
 • Mobbing w szkole. Cz. 1 / Dariusz Skrzyński. W: Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 10.
 • Mobbing w szkole. Cz. 2 / Dariusz Skrzyński. W: Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 8-9.
 • Mobbing w środowisku szkolnym - ofiary, sprawy, skutki / Adam Krasnosielski. W: Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 60-62.
 • Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak. W: Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 14-22.
 • Mobbing. Cz. 1-3 / Magda Mastalerz. W: Remedium. - 2010, nr 3, s. 22-23 ; 2010, nr 6, s. 22-23 ; 2010, nr7/8, s. 42-43.
 • Na marginesie zarządzania : pogranicza kultury osobistej i mobbingu / Jadwiga Sadowska. W: Bibliotekarz. - 2010, nr 11, s. 11-14.
 • Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań / Dorota Sikora, Joanna Wrótniak. W: Opieka Wychowanie Terapia.- 2008, nr 3-4, s. 5-9.
 • Pani tego pożałuje : nauczyciele szykanowani / Krzysztof Boczek. W: Cogito. - 2008, nr 4, s. 6-9.
 • Policyjna fala / Piotr Pytlakowski. W: Polityka. - 2010, nr 3, s. 22-23.
 • „Witamy w Akademii Helltona” czyli o mobbingu w szkole / Fiedorczuk Justyna. W: Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 14-16.
 • Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011 , nr 3, 19-25.