Mutyzm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2018

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2016. 43122
 • Gutek i zaczarowana dziewczyna : mutyzm / Aleksandra Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Światełko, 2017. 43594
 • Mutyzm u dzieci / Aniela Popielarska W: Psychiatria wieku rozwojowego / pod red. Anieli Popielarskiej. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981. - S. 80-81. 19585
 • Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy / Maggie Johnson, Alison Wintgens ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Wydanie 1. - [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2018]. 44174
 • Mutyzm W: Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia : [logopedia] / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], cop. 1997. - S. 132-144. 36464
 • Mutyzm / Viktor Lechta W: Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty Teresa Włodarczyk]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S.141-145. 42603
 • Mutyzm / Monika Andrzejewska. W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 321-352
 • Mutyzm W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 501-502. 34942 czyt.
 • Mutyzm W: Encyklopedyczny słownik psychiatrii / pod red. L[ucjana] Korzeniowskiego i S[tanisława] Pużyńskiego ; [aut. Stanisław Cwynar et al.]. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. - S. 292-293. 28914 czyt.
 • Mutyzm W: Encyklopedyczny słownik rehabilitacji : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Jerzego Kiwerskiego ; [aut. Jan Dziedzic et al. ; przedm. Wiktor Dega]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986. 28718 czyt.
 • Mutyzm W: Encyklopedia dla pielęgniarek / pod red. Józefa Bogusza ; aut. Ada Anczykowa [et al.]. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. - S.276. 30173 czyt.
 • Mutyzm W: Mała encyklopedia medycyny / aut. Stanisław Bogusławski [et al. ; oprac. red. Krystyna Konopnicka et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - S. 697. 17745 czyt.
 • Mutyzm W: Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 103-104. 37617 czyt.
 • Mutyzm wybiórczy : trzy spojrzenia / Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Renata Szot, Katarzyna Szyszka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. 43325
 • Mutyzm wybiórczy W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - S. 295-297. 36837 czyt.
 • Osłupienie, mutyzm W: Psychiatria / pod red. Adama Bilikiewicza i Włodzimierza Strzyżewskiego ; [aut. A. Bilikiewicz et al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. - S. 422. 33775 czyt.
 • Nerwice protestu W: Psychiatria / pod red. Adama Bilikiewicza i Włodzimierza Strzyżewskiego ; [aut. A. Bilikiewicz et al.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992. - S. 303. (O mutyzmie) 33775 czyt.
 • Psychozy reaktywne i nerwice W: Psychiatria kliniczna / Tadeusz Bilikiewicz ; red. nauk. Adam Bilikiewicz ; współaut. A. Bilikiewicz [et al.]. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979. - S. 274. (Mutyzm wybiórczy) 17436

 

Artykuły z czasopism:

 • Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej / Karolina Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 40-43.
 • Rozważania nad mutyzmem wybiórczym / Beata Ninard // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 28-31.
 • Gdy uczeń uporczywie milczy / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 5-10.
 • Mutyzm wybiórczy: charakterystyka przyczyn i objawów / Beata Zaskalska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 6-8.
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka obcego / Małgorzata Tomczyk-Jadach // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 111-114.
 • Mutyzm selektywny a sytuacja udaremnienia spontaniczności. Cz. 1 / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 2, s. 70-75.
 • Mutyzm selektywny a sytuacja udaremnienia spontaniczności. Cz. 2 : przebieg terapii dwóch chłopców mutystycznych : wykorzystanie ich spontanicznych dążeń do autoterapii / Hanna Olechnowicz // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 153-163 .
 • Jak nauczyłam Olę czytać / Halina Pyszyńska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 369-370. (Indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem u którego stwierdzono zahamowania emocjonalne i mutyzm wybiórczy)