O powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2015

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Apostolat w „Qvo vadis?” Henryka Sienkiewicza / Agnieszka Kowalkiewicz. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 233-242. 40218
 • Dzieci Saturna. Mityzacja w „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza / Cezary Zalewski. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 177-184. 40218
 • Gospodarowanie postaciami jako problem kompozycji „Trylogii” Henryka Sienkiewicza / Andrzej Stoff. W: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nieobecności) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 41-101. 40628
 • Jaki jest język bohaterek „Ogniem i mieczem” / Teresa Friedelówna. W: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nieobecności) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 103-110. 40628
 • Kogo dziś krzepi „Trylogia”? (Czyli jak socjolog czyta Sienkiewicza / Mirosława Radowska-Lisak. W: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nieobecności) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 201-219. 40628
 • Między wschodem a zachodem Europy. Nowożytne obyczaje rodzime i cudzoziemskie w świetle „Potopu” i „Pana Wołodyjowskiego” / Magdalena Ujma. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 203-213. 40218
 • Nieoczekiwane kłopoty z „najbardziej filmowym pisarzem”. O ekranizacjach „Trylogii„ Henryka Sienkiewicza / Piotr Skrzypczak. W: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nieobecności) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 175-194. 40628
 • O estetyce soczewki w „Qvo vadis?” Henryka Sienkiewicza / Adrianna Adamek-Świechowska. Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 243- 260. 40218
 • Obraz kresów wschodnich w twórczości Henryka Sienkiewicza : z badań nad kulturą historyczną i polityczną / Marceli Kosman. W: Henryk Sienkiewicz : twórca i obywatel / red. Władysław Hendzel i Zdzisław Piasecki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - S. 75-99. 38417
 • Podręcznikowi „Krzyżacy” jako wykładnik poznawczej i formacyjnej wartości powieści Henryka Sienkiewicza / Maria Sienko. W: Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Joanny Majchrzyk. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015. - S.175-194. 42678
 • Quo ego vado. Parabola drogi w noweli i powieści Henryka Sienkiewicza / Teresa Świętosławska. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 223-231. 40218
 • Sienkiewicz oglądany – Sienkiewicz czytany / Tadeusz Bujnicki. W: Henryk Sienkiewicz : twórca i obywatel / red. Władysław Hendzel i Zdzisław Piasecki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - S. 59-73. 38417
 • Sienkiewicz – pisarz sprawiedliwy. Rzecz o „Trylogii” / Andrzej Stoff. W: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nieobecności) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 9-39. 40628
 • Sienkiewiczowskie kreacje bohatera biblijnego / Sławomir Otlewski Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 261-270. 40218
 • Świadomość prawno-polityczna epoki w „Potopie” Henryka Sienkiewicza : romans przygodowy „Argenis” Johna Barclaya i „Argenida” Wacława Potockiego jako historyczno-literackie źródła „Trylogii”? / Maria Zadencka. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 151-166. 40218
 • Teatralne adaptacje „Qvo vadis?” Henryka Sienkiewicza / Halina Kosętka. W: Henryk Sienkiewicz : twórca i obywatel / red. Władysław Hendzel i Zdzisław Piasecki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - S. 159-180. 38417
 • Wielojęzyczność powieściowego swiata „Trylogii” / Andrzej Stoff. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 167-176. 40218
 • Zachować piękno : kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza / Ewa Górecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. 39597
 • Ząb Skrzetuskiego, albo Sienkiewiczowski „dar logicznego odtwarzania” / Marek Wedemann. W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 195-202. 40218
 • Zbaraż i Kamieniec Podolski – ślady Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsca literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza. Dzieje i współczesność / Aleksander Smoliński. W: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nieobecności) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. - S. 111-175. 40628

Artykuły z czasopism:

 • „Absalomie, Absalomie” - Kozacy w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza / Brigitte Gautier ; tł. Agnieszka Magrel // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 2, s. 31-39.
 • Dokąd wędrują bohaterowie powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis?” : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / Anna Chodyń // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 9-10.
 • Imć pana Skrzetuskiego tomaszowski epizod : między fikcją a prawdą / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 5, s. 14.
 • Jak dobrze znasz „Potop” Henryka Sienkiewicza? : (konkurs czytelnicz-literacki) / Jolanta Zielonka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 9-10.
 • Kamieniec Podolski - ślad potęgi dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza : dzieje i współczesność / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 3, s. 51-65.
 • „Ogniem i mieczem” - film i książka : konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 15.
 • „Potop” Henryka Sienkiewicza / Joanna Wysłowska // Cogito. - 2009, nr 19, s. 36.
 • „Potop” Henryka Sienkiewicza - stany zapalne / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 22-31.
 • „Quo vadis” - film i książka : konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 16.
 • Sport w Trylogii : o Sienkiewiczowskich powieściach historycznych (trochę) inaczej / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 31-35.
 • Tło historyczne i geograficzne lektury „Ogniem i mieczem” : lekcja języka polskiego z wykorzystaniem integracji międzyprzedmiotowej dla klasy VI / Ilona Zdunek // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 11-12.
 • Tradycje i współczesność : Zbaraż jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 55-64 .
 • Uczta u Nerona : scenariusz przedstawienia (na podstawie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza ) / Grzegorz Wiśniewski // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 21-22.
 • Węgierskie wydania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza : kształt edytorski i ikonograficzny / Anna Sprawka- Sotiriw // Pamiętnik Literacki. - 2004, nr 2, s. 179-186.
 • Zbyszko - Rotgier - relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 95-99.