Odnawialne źródła energii

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2016

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Energetyka a ochrona środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej / red. nauk. Bogdan Kościk, Magdalena Sławińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2009.
 • Energia słoneczna w służbie człowieka / Brian J. Brinkworth ; [z ang. przeł. Monika Zubrzycka-Nowak]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Szkoła ekorozwoju : scenariusze lekcji i materiłay pomocnicze dla nauczycieli / [red. Katarzyna Sołtan et al. ; aut. Beata Morka et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008.
 • Szkoła pełna energii : zestaw scenariuszy zajęć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / [red. Katarzyna Michalska, Gabriela Lipska-Badoti, Małgorzata Rutkowska-Paszta ; aut. Nina Józefina Bąk et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011.

 

Artykuły z czasopism:

 • Biogaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej / Józef Ciuła. // Aura. - 2009, nr 5, s. 23-25.
 • Biomasa: nie - dla współspalania w elektrowniach / Arkadiusz Figórski. // Aura. - 2012, nr 5, s. 12-13.
 • Biomasa surowcem paliwowym / Tadeusz Juliszewski. // Aura. - 2013, nr 8, s. 11-13.
 • Biometanol szansą rozwoju wsi / Wiesław Ciechanowicz; rozm. przepr. Edward Garścia. // Aura. - 2003, nr 1, s. 11-14.
 • Biometanol szansą rozwoju wsi ciąg dalszy / Wiesław Ciechanowicz; rozm. przepr. Edward Garścia. // Aura. - 2003, nr 2, s. 14-16.
 • Biopaliwa - kontrowersyjne źródła odnawialnej energii / Jerzy Borkiewicz. // Aura. - 2009, nr 2, s. 4-5.
 • Ciepło z otoczenia. Cz. 1 -3 / Zbigniew Szpil. // Aura. - 2008, nr 2, s. 24-25 ; 2008, nr 3, s. 19-20 ; 2008, nr 4, s. 28-29.
 • Czy można lepiej wykorzystać biomasę dla redukcji emisji CO ? / ₂ Paweł Wajss, Wojciech Goryl, Adam Guła. // Aura. - 2012, nr 6, s. 4-5.
 • Dylematy polskiej energetyki w XXI wieku / Maciej Nowicki. // Aura. - 2012, nr 7, s. 4-6.
 • Ekologiczny system ogrzewania budynku szkoły w Gródku nad Dunajcem / Jacek Zimny, Piotr Michalak. // Aura. - 2006, nr 12, s. 28-29.
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy : I Środkowoeuropejska Konferencja w Grazu / Elżbieta Koniuszy. // Aura. - 2005, nr 3, s. 14-16.
 • Energetycznie i oszczędnie / rep. // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 10, s. 4.
 • Energetyczny plan B / W. Wayt Gibbs. // Świat Nauki. - 2006, nr 10, s. 80-89.
 • Energia odnawialna kluczem do zrównoważonego rozwoju / Ryszard Ciach, Joanna Żelazny. // Aura. - 2006, nr 6, s. 4-6.
 • Energia wiatrów w integracji z ogniwami paliwowymi / Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski. // Aura. - 2008, nr 8, s. 8-10.
 • Farmy wiatrowe - prąd z wiatru i wielkie wpływy z podatków / Anna Ważna. // Echa Roztocza. - 2015, nr 42, s. 4.
 • Gra o klimatyczną energetykę / oprac. Zofia Leśniewska. // Polityka. - 2013, nr 41, s. 42-43 .
 • Jak ekonomiści patrzą na zasoby odnawialne? / Tomasz Żylicz. // Aura. - 2012, nr 6, s. 24-25.
 • Kariera energii odnawialnej / Daniel M. Kammen. // Świat Nauki. - 2006, nr 10, s. 62-71.
 • Krajowa wytwórczość drogą do popularyzacji ekologicznych źródeł energii / Zbigniew Szpil. // Aura. - 2003, nr 11, s. 24-26.
 • Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe / Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski. // Aura. - 2008, nr 9, s. 24-27.
 • Moc trzech żywiołów / Mark Z. Jacobson, Mark A. Delucchi. // Świat Nauki. - 2009, nr 12, s. 58-65.
 • Nowe źródła "zielonej energii" / NAP. // Tygodnik Tomaszowski. - 2012, nr 20, s. 4.
 • Odnawialne źródła energii / Wiesław Ciechanowicz. // Aura. - 2005, nr 8, s. 4-7.
 • Ogniwa paliwowe, wodór i metanol szansą rozwoju Polski / Wiesław Ciechanowicz, Stefan Szczukowski. // Aura. - 2013, nr 7, s. 4-6.
 • Ograniczenie niskiej emisji w Szczawnicy / Tomasz Hurkała. // Aura. - 2011, nr 3, s. 17-19.
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce / Maciej Nowicki. // Aura. - 2004, nr 2, s. 12-15.
 • Polsko-polskie wojny z wiatrakami / Ryszarda Socha. // Polityka. - 2011, nr 39, s. 33-35.
 • Potencjał energetyczny ślazowca pensylwańskego / Jacek Antonkiewicz. // Aura. - 2005, nr 3, s. 7-9.
 • Pozytywy i negatywy energetycznego spalania biomasy / Jan Siuta. // Aura. - 2008, nr 8, s. 11-12.
 • Produkcja energii odnawialnej w Polsce według danych statystycznych / Kazimierz Górka. // Aura. - 2009, nr 2, s. 6-8.
 • Rezygnacja z węgla to czysty zysk / Amory B. Lovins. // Świat Nauki. - 2005, nr 10, s. 54-63.
 • Rozwój źródeł energii odnawialnej / Andreas Löschel, Philipp Massier. // Aura. - 2013, nr 11, s. 6-8.
 • Siana do pełna, proszę / George W. Huber, Bruce E. Dale. // Świat Nauki. - 2009, nr 8, s. 34-41.
 • Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy / Robert Adamczewski ; rozm. Tomasz Maliszewski. // Tygodnik Tomaszowski. - 2012, nr 36, s. 8.
 • Tomaszów pędzi w stronę słońca / Anna Ważna. // Echa Roztocza. - 2015, nr 43, s. 3.
 • Transformacja energetyczna w Niemczech / Anna Kwiatkowska-Drożdż. // Aura. - 2013, nr 4, s. 6-7.
 • Wietrzne zapasy / Davide Castelvecchi. // Świat Nauki. - 2012, nr 5, s. 54-59.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powiecie nowosądeckim / Sławomir Tomasik. // Aura. - 2005, nr 3, s. 27-29.
 • Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w uprawach pod osłonami / Sławomir Kurpaska. // Aura. - 2013, nr 8, s. 14-16.
 • Złudne obietnice / Dawid Biello. // Świat Nauki. - 2011, nr 9, s. 40-47.
 • Zmiana sposobu zaopatrzenia w energię / Hans-Joachim Ziesing. // Aura. - 2013, nr 11, s. 8-9.