Pracoholizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2018

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Praca / Mirosław Kalinowski [et.al.]. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium ", 2005. 38474
 • Pracoholizm – droga do sukcesu czy zniewolenia? / Elżbieta Łuczak. W: Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. - S.151-160. 39580
 • Pracoholizm – nowe groźne uzależnienie. W: Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 106-130. 39799
 • Pracoholizm – próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska / Sylwiusz Retowski. W: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Wojciszke i Mieczysława Plopy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 314-342. 37486
 • Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Kamila Wojdyło. - Warszawa : Difin, 2010. 40048
 • Pracoholizm / Lidia Mieścićka. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2002. 1584 (B)
 • Pracoholizm korporacyjny : diagnoza socjopedagogiczna – wybrane problemy / Mariusz Z. Jędrzejko. W: Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku. - Wyd. 2 zm., poszerz., uzup. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", cop. 2015. - S. 153-172. 42674 czyt.
 • Pracoholizm. W: Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 94-96. 41002
 • Pracoholizm. W: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz ; przekł. Grażyna Kranas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 449-450. 36132 czyt.
 • Pracoholizm. W: Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 397-405. 38510
 • Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, 2010. 40141
 • Zjawisko pracoholizmu a kształtowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym / Elżbieta Robak W: Rodzina w świecie wartości : religia, praca i czas wolny / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszłek, 2010. - S. 273-284. 41035

Artykuły z czasopism:

 • Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10.
 • Nowe nałogi współczesnego człowieka / Agnieszka Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 11-15.
 • Nowe nałogi współczesnego człowieka / Agnieszka Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 11-15.
 • Pracoholizm czy ciężka praca? // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 23.
 • Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy / Joanna Moczydłowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr1/2, s.82-85.
 • Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzależnień behawioralnych Polsce // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2013, nr 3, s. 37-40.
 • Uzależnienie od pracy / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, wkładka, s. VI-VII.
 • Zaangażowanie w pracę jako porażka życiowa / Iwona Czuma // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 20-21.
 • Zwierzenia pracoholiczki // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 24-27.