Prostytucja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czerpanie zysku z cudzego nierządu ; Ujawnione przypadki prostytuowania się nieletnich w 2005 r. i 2006 r. // [W:] Terapia w resocjalizacji. Cz. 3. Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / A. Rajzner, J. Jóźwiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2009. - S. 50-54.
 • Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? / [red. nauk. Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag]. - Wrocław ; Wałbrzych : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - DZG "Unipap", 2009.
 • Kult bogactwa i sukcesu a prostytucja nieletnich / Lidia Marszałek // [W:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S.123-135.
 • Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Prostytucja - historia, uwarunkowania i formy zjawiska/ Jacek Kurzępa // [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P. / [red.nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2005. - S. 996-1000.
 • Prostytucja – urynkowienie seksu // [W:} Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 159-163.
 • Prostytucja // [W:] Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / Maria Łopatkowa. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 222-225.
 • Prostytucja // [W:] Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 224-245.
 • Prostytucja // [W:] Socjologia / Anthony Giddens. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 156-163.
 • Prostytucja i dewiacje seksualne // [W:] Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 40-41.
 • Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; [aut. rozdz. Wiesław Bożejewicz et al.] ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006.
 • Prostytucja wśród nieletnich [W:] Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 140-144 ; 193-196.
 • Prostytutka jako ofiara przestępstwa // [W:] Psychologia kryminalistyczna Brunon Hołyst. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, 2006. - S. 803-820.
 • Przeciwdziałanie zjawisku prostytucji wśród nieletnich [W:] Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 286-289.
 • Seks płatny i nietypowy // [W:] Antropologia kulturowa : kultura obyczajowa początku XXI wieku / Janusz Gajda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. - S. 76-80.
 • Seksualność człowieka : patologie, rodzaje //[W:] Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Zbigniew Iwański. - Płock : Wydawnictwo Naukowe „Novum”, 2003. - S. 49-56.
 • „Świnki”, czyli Miłość na sprzedaż / Marcin Białas // [W:] Oblicza miłości w pedagogice / red. nauk. Marcin Białas, Dorota Ruszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 215-225.
 • Utracone dzieciństwo : merkantylizm czy nowa seksualność / Katarzyna Krasoń // [W:] Dzieciństwo we współczesnej Polsce : charakter przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. - S. 337-352.

 

Artykuły z czasopism:

 • Czy dorośli chcą znać prawdę o dzieciach? / dyskusja panelowa ; oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 6, "Pomarańczowe Forum", s. 13-15.
 • "Galerianki" - badania i refleksje / Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 116-132.
 • "Galerianki" - refleksje streetworkerów / Monika Grotecka, Kasia Rżanek // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 133-136.
 • Jak przeciwdziałać prostytucji nieletnich? / Wojciech Malesa // Katecheta. - 2011, nr 2, s. 67-70.
 • Katecheta wobec prostytucji nieletnich / Robert Wawrzeniecki // Katecheta. - 2006, nr 5, s. 61-65.
 • Kontakty nieletnich prostytutek ze swoimi rodzicami / Joanna Moczydłowska // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 47-50.
 • Kto rozpozna kobietę upadłą? / Zbigniew Banach // Życie Literackie. - 1984, nr 1, s. 8 ; nr 2, s. 9.
 • Ludzie spółka z o.o. / Jakub Stachowiak // Polityka. - 2008, nr 21, s. 24-26.
 • Obraz siebie nieletnich trudniących się prostytucją // Joanna Moczydłowka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 37-39.
 • Obraz świata dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 34-36.
 • Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją // Joanna Moczydłowska // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 267-270.
 • Poziom poczucia sensu życia w grupie nieletnich prostytutek / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 10, „Wychowanie w trzeźwości : wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej”, s. IV-VII.
 • Poziom rozwoju emocjonalnego prostytutek / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 10-12, „Wychowanie w trzeźwości : wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej”, s. XIV-XVI.
 • Prawne aspekty zjawiska galerianek / Agnieszka Kilińska-Pękacz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 38-42.
 • Prostytucja i pornografia dziecięca / Zbigniew Izdebski, Anna Malecka. - Edukacja. - 2003, nr 4, s. 106-111.
 • Prostytucja kobiet - lokalny wymiar zjawiska / Małgorzta-Renata Ilnicka. // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 117-126.
 • Prostytucja nieletnich dziewcząt // Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 11, „Wychowanie w trzeźwości : wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej”, s. IV-VI.
 • Pułapki rozerotyzowanej świadomości-prostytucja nieletnich / Jacek Kurzępa // Remedium. - 2008, nr 7-8, s. 60-61.
 • Rodzinne uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, „Przygotowanie do życia : wkładka”, s. 14-15.
 • Rozwój intelektualny nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 4, „Wychowanie w trzeźwości : wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej”, s. V-VI.
 • Seksmisja / Wojciech Markiewicz // Polityka. - 2004, nr 45, s. 30-32.
 • Sponsoring sposób na życie / Małgorzata Błądek, Mateusz Referda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 42-47.
 • Sponsorówki / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2009, nr 2, s. 26-28.
 • Spożywanie alkoholu jako element sytuacji pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich / Izabela Ślęzak // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 4, s. 383-404.
 • Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza w rodzinach nieletnich prostytutek / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 1999, nr 1, s. 40-44.
 • Szkoła w percepcji nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją / Joanna Moczydłowska // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 29-34.
 • Szlaufy, blachary, razówki / Elżbieta Michałowska ; rozm przepr. Joanna Podgórska // Polityka. - 2009, nr 39, s. 28-29.
 • Środowiskowe uwarunkowania prostytucji nieletnich dziewcząt (rodzina, szkoła, rówieśnicy) / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka // Problemy Rodziny. - 1999, nr 1, s. 54-59.
 • Wczesna aktywność seksualna a uprawianie nierządu / Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka // Problemy Rodziny . - 1997, nr 5/6, s. 59-63.
 • Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich / Wojciech Malesa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 17-20.
 • Wpływ subkultur młodzieżowych na prostytuowanie się nieletnich dziewcząt / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 10, „Wychowanie w trzeźwości : wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej”, s. IV-VI.
 • Wybrane aspekty prostytucji / Joanna Moczydłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 3, „Przygotowanie do życia : wkładka”, s. 12-13.
 • Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt jako wskaźnik bezradności współczesnego wychowania / Aldona Knapik // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 2002, [nr] 3, s. [21]-26.
 • Związek zawodowy prostytutek : Smarajit Jana: Lekarz społecznik / Madhusrre Mukerjee // Świat Nauki. - 2006, nr 4, s. 20-21.