Macierzyństwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984 -2011
Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieci z probówki : etyka i praktyka sztucznej prokreacji / Peter Singer, Deane Wells ; [tł. z ang. Zygmunt Nierada]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.
 • Macierzyństwo : książka dla kobiet w ciąży o przygotowaniu do porodu i pielęgnacji niemowlęcia / Jadwiga Beaupré ; [red. nauk., wstęp Krystyna Jordan] ; Towarzystwo Rozwoju Rodziny. - Warszawa : "Omnipress" : na zlec. TRR, 1988.
 • Miłość macierzyńska pod mikroskopem / Izabela Bielicka. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1967.
 • Nieuchwytne : relacje matek i córek w codzienności / Joanna Ostrouch. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2004.
 • Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku / pod red. Grażyny Szewczyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995.
 • Istota i znaczenie macierzyństwa. W: Psychologia kobiety / Kazimierz Pospiszyl. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - s. 124 – 144 .
 • Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : Difin, 2010.

 

Artykuły z czasopism:

 • Agresja u matek i kobiet bezdzietnych / Elżbieta Napora // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 39-41.
 • Baby blues / Dorota Jaszczak-Kuźmińska // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 16-17.
 • Bonding / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2002, nr 3, s. 18-19.
 • Brzemienna w skutki psychoterapia / Magdalena Chrzan // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 6667.
 • Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - R. 37, nr 11/12 (2010), s. 11-18.
 • Cechy matek pożądane w wychowywaniu dzieci / Elżbieta Napora // Problemy Rodziny. - 1995, nr 1, s. 23-27.
 • Ciemne strony macierzyństwa / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2004, nr 4, s. 2223.
 • Cień Matki Polki / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 21, s. 92-95.
 • Córka opuszcza gniazdo / Iwona Kijowska // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 9-11.
 • Depresja matki a agresja dziecka / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 1718.
 • Dyscyplinowanie dzieci przez samotne matki / Izabella Łukasik // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 48-[51].
 • E-macierzyństwo : internet miejscem spotkań i nowych doświadczeń współczesnych kobiet ; w kręgu dialogu i rozrywki / Agnieszka Maria Sobolewska-Popko // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 90-99.
 • Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycja zmian / Wioleta Jastrząbek // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 25-27.
 • Gdy matka jest wszystkim / Dorota Szlama // Charaktery. - 2011, nr 3, s. 88-90.
 • Główne typy kontaktu emocjonalnego (matka - dziecko) / Zdzisław Major // Problemy Rodziny. - 1993, nr 5, s. 7-13.
 • Kilka godzin macierzyństwa / Anna Olej, Magdalena Kowalska - Lasia // Polityka. - 2004, nr 41, s. 24-26.
  Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców / Anna Dudak // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 67-72.
 • Lęk i obciążenie stresem matek wychowujących dzieci niepełnosprawne / Iwona Marcysiak // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 260-264.
 • Licealiści o alternatywnych formach życia rodzinnego / Beata Blak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 39-42.
 • Macierzyństwo - konieczność czy luksus? / Tomasz Kasprzak // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 3-6. 22. Macierzyństwo w poezji Anny Świrszczyńskiej / Agnieszka Giżewska-Szwarbuła // Polonistyka. – 2003, nr 2, s. 96-100.
 • Macierzyństwo za kratami / Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk // Pedagogika Społeczna. – 2004, nr 2-4, s. 51-65.
 • Macierzyństwo pod specjalnym nadzorem / Marta Spała // Polityka. - 2006, nr 21, s. 116121.
 • Matka – pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego / Urszula Parnicka // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 37-39.
 • Matka chce pracy / Joanna Podgórska // Polityka. - 2005, nr 11, s. 78-81.
 • Matki nadopiekuńcze / Irena Kornatowska // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 6-8.
 • Matki dzieci z chmur / Justyna Bigos, Beata Mozer ; rozm. przepr. Magda Brzezińska // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 44-47.
 • Metoda „in vitro” - implikacje psychologiczne i zdrowotne / Marta Komorowska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 24-25.
 • Młode matki a rekreacja fizyczna / Urszula Parnicka // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 51-54.
 • Mózg matki / Craig Howard Kinsley // Świat Nauki. – 2006, nr 3, s. 40-45.
 • Najpierwsza miłość / Lidia Mieścicka - Melibruda // Charaktery. - 1997, nr 4, s. 23.
 • Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - R. 38, nr 1 (2011), s. 14-18.
 • Nieletnia matka - diagnoza zjawiska / Dominika Rodacka -Wróbel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, s. 138-144.
 • O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38.
 • Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci / Władysław Dykcik // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 18-21.
 • Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach Unii Europejskiej / Piotr Michoń // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 20-24.
 • Panny, wdowy i rozwódki : półtora miliona samotnych matek / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 1996, nr 23, s. 3-6, 8.
 • Polka w sytuacji macierzyństwa : w trosce o osiąganie i spełnianie wartości macierzyństwa / Ewa Włodarczyk // Chowanna. - 2008, t. 2 (31), s. 65-77.
 • Postawa matki wobec seksualnego wykorzystywania jej dziecka / Monika Borowiec-Budziłowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, dod. s. V.
 • Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a ich wrażliwość empatyczna / Halina Kasprzyk // Chowanna. - 2001, t. 2, s. 46-62.
 • Postawy wobec macierzyństwa / Urszula Dudziak // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 7, s. 16-18.
 • Postawy wobec terapii matek dzieci z poważnymi zaburzeniami zachowania na tle uszkodzenia mózgu / Violetta Będkowska-Heine // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 12-21.
 • Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 44-[47].
 • Relacje miedzy matką a dzieckiem (w rodzinie stosującej przemoc wobec dziecka) / Elżbieta Kornacka-Skwara // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1994, nr 4, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. (12)-(13).
 • Rola matek w wychowaniu do rekreacji / Urszula Parnicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 139-141.
 • Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska ; [pod red. D. Graniewskiej]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • Spór o instynkt macierzyński / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 13-16.
 • Stereotypy matki i ojca w różnym wieku / Ewa Eugenia Mandal // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 332-338.
 • Stosunki interpersonalne w rodzinie w relacji matka - syn / Anna Józefa Pielkowa // Problemy Rodziny. - 1993, nr 6, s. 32-36.
 • Trudno być matką, jeszcze trudniej nie być/ Joanna Podgórska // Polityka. - 2001, nr 21, s. 3-6, 8-9.
 • Trujące matki / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 54-55.
 • Uprawnienia socjalne pracownicy w czasie urlopu wychowawczego / Andrzej Świątkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1984. 60. Urlop i zasiłek macierzyński / Joanna Godlewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.
 • Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki / Anna Kowalewska // Lider. - 1998, nr 10, s. 19-20.
  Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon ; tł. i wstęp Alicja Makowska, Elżbieta Sujak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2010.
 • Wystarczająco dobra matka / Barbara Smolińska, Zofia Barczewska // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 36-38.
 • Zakład karny a potrzeba macierzyństwa / Iwona Frukacz - Wollenberg // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 22-24.
 • Znaczenie wczesnych więzi w życiu dziecka / Magdalena Stawicka // Remedium. - 2005, nr 1, s. 4-5.
 • Znaczenie więzi emocjonalno - społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka / Aleksandra Maciarz // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-87