Profilaktyka i terapie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1994- 2009
Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska.

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte profilaktyka:

 • Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). -Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. SYG: 40958
 • Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska ; [cz. 3 oprac. Agnieszka Rosińska] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. SYG: 613 38484 czyt.
 • Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. SYG: 316 39043 czyt. , 40433
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. SYG: 37.01 39387 czyt.
 • Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. SYG: 37.01 39620 czyt.
 • Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków : program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; [oprac. zespół w składzie: Agnieszka Arendarska et al.]. - Warszawa : [s.n.], 1996. SYG: 613 39149 czyt.
 • Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : [profilaktyka uzależnień] / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga Trzeźwości. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1994. SYG: 135 d
 • Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. -Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. SYG: 40096 , 40120
 • Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. SYG: 40056, 40057
 • Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001. SYG: 613 38212 czyt.
 • Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. SYG: 316 40615 czyt.
 • Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka. -Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. SYG: 41114
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach lokalnych w 2003 i 2004 roku : zestawienia statystyczne / [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. -Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2006. SYG: 40074, 40075
 • Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. SYG: 40097, 40119
 • Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. SYG: 376-058.53 39199 czyt. SYG: 40821
 • Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. SYG: 613 36956 czyt.
 • Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce : Wydawnictwo Stachurski, 2005. SYG: 316 39521 czyt.
 • Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. SYG: 376 39073 czyt.
 • Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. SYG: 613 38472 czyt.
 • Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. SYG: 613 39291 czyt. SYG: 40392 , 39007
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. -Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. SYG: 1132 p
 • Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. SYG: 34 39008 czyt. SYG: 40391
 • Przygotowanie do profilaktyki domowej : zajęcia opracowane jako projekt uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców, dostosowane do "Programu Siedmiu Kroków" / Agnieszka Arendarska, Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, 1995. SYG: 944 p
 • Rytmika : rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr / Małgorzata Kronenberger. -[Łódź] : Wydawnictwo Global Enterprises, cop. 2006. SYG: 796 39632 czyt.
 • Zanim spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / [aut. Barbara Jakubowska et al. ; oprac. całości Alicja Pacewicz] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, 1994. SYG: 943p
 • Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. SYG: 376-058.53 39040 czyt.
 • Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. SYG: 316 39382 czyt.

 

Wydawnictwa zwarte terapie:

 • Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina, [2001]. SYG: 40060 , 40061
 • Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina, 2003. SYG: 40068 , 40069
 • Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. SYG: 615 38486 czyt.
 • Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. SYG: 615 38487 czyt.
 • Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. SYG: 615 39885 czyt.
 • Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. -Warszawa : Wydaw. SBP, 2001. SYG: 615 37998 czyt.
 • Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006. SYG: 37.018 39791 czyt.
 • Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka ; [Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu]. - Wałbrzych : "Unus", 2002. SYG: 615 39884 czyt.
 • Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. - Wałbrzych : "Unus", 2003. SYG: 615 38957 czyt.
 • Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005. SYG: 373.3 39505 czyt.
 • Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) / [red. Janusz Nowicki, Mieczysław Szyszko].- Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1996 (Warsz. : WDN). SYG: 02 37918 czyt.
 • Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzta Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. -Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. SYG: 39049 SYG: 376 39485 czyt.
 • Krótkie opowiadania na pokonanie strachu / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z jęz. niem. Justyna Rajczyk]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2005. SYG: 39655
 • Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. SYG: 615 37718 czyt.
 • Skarbiec nauczyciela - terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) / Anna Franczyk. - Kraków : IMPULS, 2005. SYG: 376 39529 czyt.
 • Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Skoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. -Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. SYG: 40753
 • Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. SYG: 41196
 • Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. SYG: 376 39410 czyt.
 • Terapia zajęciowa / Ewa Baum.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008. SYG: 615 41058 czyt.
 • Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. nauk. Lidia KataryńczukMania ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. SYG: 615 39471 czyt.
 • Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. SYG: 41063
 • Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. SYG: 376 39039 czyt.