Promocja placówki oświatowej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1999 - 2009
Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Biblioteczna wartość naddana / Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany / Jacek Wojciechowski.- Wyd. 2. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu / Jan Kania.- Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005.
 • Marketing / Aleksander Hiam.- Warszawa „RM”, 1999.
 • Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska.- Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
 • Marketing/ Eugeniusz Michalski.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Marketingowe zarządzanie szkołą / Amir Jan Fazlagić.- Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003.
 • Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska .– [Wyd. 5 uzup. i popr.].- Warszawa, „Sukurs”, 2000.
 • Podstawy marketingu / Teodor Kramer . -Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller.- Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006.

 

Artykuły z czasopism:

 • Atrakcyjna biblioteka / Adela Kubiak // Poradnik Bibliotekarza.- 2000, nr 6, s. 20 – 22.
 • Biblioteka pedagogiczna: reforma – usługi – promocja / Janina Parysz // Nowe w Szkole.- 2002, nr 12, s. 9 – 11.
 • Działania marketingowe w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu / Maria Rejmer – Szala // Poradnik Bibliotekarza.- 2003, nr 9, s. 8 – 11.
 • Działanie marketingowe w bibliotece szkolnej / Alina Adamska // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 5, s. 28.
 • Działania marketingowe w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu / Maria Klimiuk, Violetta Kotybińska, Hanna Trybińska // Biblioteka w Szkole.- 2004, nr 10 ulotka.
 • Jak budować opinię szkoły? / Anita Talik Orłowska // Dyrektor Szkoły.- 2004, nr 2 s. 19 – 21.
 • Jak budować wizerunek szkoły XXI wieku? / Bryś Beata // Dyrektor Szkoły.- 2009, nr 3 s.16 – 19.
 • Jak promować bibliotekę wiejską? / Halina Kucera // Poradnik Bibliotekarza.- 2005, nr 4 s. 23.
 • Jak skutecznie promować szkołę / Maj Kazimera // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 10 s. 10 – 12.
 • Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Żurawska Mirosława // Nowa Szkoła.- 2008, nr 9 s.21 – 28.
 • Marketing usług biblioteki fachowej / Stefan Kubów // Poradnik Bibliotekarza .- 2001, nr 5, s. 16 – 17.
 • Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych / Ewa Głowacka // Przegląd Biblioteczny.- 2001, z. 4, s. 347 – 355.
 • Marketing w bibliotece szkolnej / Hanna Trybińska, Maria Klimiuk // Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 6, s. 20 – 21.
 • Promocja biblioteki pedagogicznej – współpraca ze środowiskiem / Halina Rygiel // Poradnik Bibliotekarza.- 2005, nr 10, s. 21 – 22.
 • Promocja naszej szkoły / Barbara Fonrobert // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 4 s. 12.
 • Promocja przedszkola / Wanda Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2006, nr 10 s. 52 – 53.
 • Promocja reputacji w szkołach / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły.- 2006. nr 4 s. I – VIII.
 • Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 6 s. 9 – 11.
 • Public relations w zarządzaniu oświatą / Dyrektor Szkoły .- 2001, nr 9 s. 3 – 6.
 • Public relations w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie / Elżbieta Jaworska // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 4 s. 10 – 11.
 • Publik relations biblioteki / Robert Beller // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 12, s. 13 – 15.
 • Strategia marketingowa / Monika Poręba // Dyrektor Szkoły.- 2001, nr. 9 s. 10 – 14. 33. Usługi bibliotek akademickich a marketing / Maria Rekowska // Przegląd Biblioteczny.- 2000, z. 3, s. 159 – 164.
 • Wizerunek szkoły / Anita Talik Orłowska // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7 – 8 s. 8 – 10.
 • Zarządzanie marketingowe biblioteką / Elżbieta Frankiewicz // Poradnik Bibliotekarza.- 2008, nr 4, s. 16 – 18.
 • Zarządzanie w bibliotekach / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza.- 2007, nr 3, s. 3 – 7.