Stres i radzenie sobie z nim

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2014

Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory / Jan F. Terelak. - Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008.
 • Dary niedoskonałości : jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy / Brené Brown ; przeł. Krzysztof Puławski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2012.
 • Jak przezwyciężyć życiowy kryzys : odzyskaj wiarę w siebie, odkryj miłość na nowo, spełniaj swoje marzenia, nadaj życiu sens / Alan Downs ; przekł. Ewa Zaremba-Popławska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004.
 • Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Szczecin : "Mediatour", 2004.
 • Natura stresu : spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej / Władysław Łosiak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
 • Osobowość a ekstremalny stres / red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Osobowość, stres a zdrowie / Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Podstawy terapii traumy : diagnoza i metody terapeutyczne / John Briere, Catherine Scott ; przeł. Paweł Nowak. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2010.
 • Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli Kiedy łzy zamieniają się w perły / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin, 2013.
 • Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
 • Psychologia migracji / Jacek Kubitsky. - Warszawa : Difin, 2012.
 • Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 • Psychologia stresu / Jan F. Terelak. - Bydgoszcz : "Branta", cop. 2001.
 • Psychologia stresu / Władysław Łosiak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
 • Psychologia zdrowia : w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji / red. Irena Heszen, Jolanta Życińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008.
 • Psychologia zdrowia w służbie człowieka / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012.
 • Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Lipczyński. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.
 • Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007.
 • Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.
 • Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006.
 • Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [oraz] Kornelia KirschnerLiss [et al.] ; przekł. Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Stres zawodowy : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych / red. nauk. Jan F. Terelak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007.
 • Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2006.
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : problemy człowieka chorego / pod red. Stanisławy Steuden, Mariana Ledwocha ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katedra Psychologii Klinicznej KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005.
 • Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa / Tytus Sosnowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Artykuły z czasopism:

 • Firma na językach / Natalia de Barbaro // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 52-55.
 • Gdy chcieć to więcej niż móc... / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 26-30.
 • Jak oszczędzić sobie nerwów / Chrzanowska Agnieszka // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 19-27.
 • Jak radzić sobie ze stresem ? : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 32.
 • Jak wyleczyć ból od pracy? / Natalia de Barbaro // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 46-49.
 • Lekcje z uważności / Vera Kaltwasser ; rozm. przepr. Andrzej Lipiński // Psychologia w Szkole . - 2014, nr 2, s. 114-120.
 • Opanuj swój gniew / Magdalena Goetz // W: Głos Nauczycielski. - 2014, nr 30/31, s. 15.
 • Percepcja postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno - obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież / Danuta Borecka-Biernat // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 50-65.
 • Przydatność współczesnych koncepcji stresu dla nauczyciela wychowania fizycznego / Monika Guszkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s. 18-21.
 • Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31.
 • Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego / Agata Jastrzębowska, Adam Solak, Katarzyna Stanek // Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 60-77.
 • Samoocena a style radzenia sobie ze stresem u zawodników piłki siatkowej / Jan F Terelak, Dominika Pluskwa // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 11/12, s. 10-18.
 • Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca.- 2008, nr 7/8, s. 33-35.
 • Stres i kryzys w szkole / Jarosław Jagieła // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 12-13.
 • Stres nasz powszedni / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 12, s. 11
 • Stres spowodowany maturą i sposoby radzenia sobie z nim / Bożena Kowalczykowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 37-38.
 • Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium .- 2012, nr 9, s. 22-23.
 • Stres ukryty w fałdach / Jolanta Chanduszko-Salska // Charaktery .- 2007, nr 5, s. 68-70.
 • Stres, czyli „ Nic nie boli tak jak życie ” / Małgorzata Sitarczyk // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - R. 1, nr 3 (1999/2000), s. 85-87.
 • Szkodliwy wpływ stresu na organizm człowieka / Klaudia Janicka, Tomasz Hanć // Remedium .- 2012, nr 11, s. 22-23.
 • Tak, nie jestem doskonały / Michał Parzuchowski // Charaktery .- 2007, nr 12, s. 36.
 • Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. 2008, nr 2, s. 48-49.
 • Ziarenka w firmowym ogródku / Christina Maslach; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2012, nr 2, s. 50-53.
 • Zwalczanie stresu psychologicznego przez studentów wychowania fizycznego i medycyny oraz słuchaczy kierunków technicznych / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 5/6, s. 17-18.
 • Źródła energii / Wojciech Eichelberger ; rozm.przepr. Piotr Żak ; il. Tymoteusz Piotrowski // Charaktery. - 2013, nr 4, s. 18-24.
 • Życie przepalone pracą / Miriam Meckel // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 72-76