Aspiracje młodzieży (życiowe, edukacyjne, zawodowe)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2013

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych / Anna Wawrzczak-Gazda. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 • Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. - Kraków ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Projekty życia : młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych / Sławomir Krzychała. - Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2007.
 • Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich / Krzysztof Zajdel. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek ; Brzeg: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2009.

 

Artykuły z czasopism:

 • Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s.12-18.
 • Ambitni rodzice mniej ambitnych dzieci / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 40-43.
 • Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy / Natalia Bednarczyk-Jama // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 58-63.
 • Aspiracje a motywy kontynuacji kształcenia i wyboru zawodu przez młodzież / Kinga Musialska // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 122-130.
 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19.
 • Aspiracje edukacyjne i życiowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Paweł Prusak // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 30-36.
 • Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzinnych domów dziecka a aspiracje ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych : analiza porównawcza / Anna Zawada // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 34-37.
 • Aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do własnych dzieci / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak // Edukacja. - 2014, nr 1, s. 66-78.
 • Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania / Marzena Wołk // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 44-51.
 • Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur / Anna Wawrzczak-Gazda // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 34-40.
 • Aspiracje młodzieży wiejskiej / Elżbieta Napora, Kamila Gwizd // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 31-33.
 • Aspiracje uczniów zdolnych / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 36-41.
 • Aspiracje zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny - o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne) / Dagmara Dobosz // Pedagogika Społeczna. -2012, nr 3, s. 119-133.
 • Aspiracje życiowe : kwestionariusz dla uczniów klas V-VI / Kinga Musialska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 14-15.
 • Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich / Zofia Frączek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47.
 • Cele życiowe gimnazjalistów / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14.
 • Czego boją się maturzyści / Tomasz Kozłowski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 66-73.
 • Dlaczego rodzicom zależy na wykształceniu dzieci? / Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak // Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 25-29.
 • Dokąd zmierzają? : dążenia życiowe współczesnej młodzieży / Danuta Ostałowska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 44-45.
 • Drogi edukacyjne absolwentów liceów profilowanych : zamierzenia i realizacja / Jerzy Ambroży // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 131-139.
 • Dyplom to przyszłość / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 50, s. 4.
 • Dzieci z bagażem biedy / Anna Bokszczanin // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 121-126.
 • Gdy Jaś ma tylko tatę / Julita Wojciechowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 89-94.
 • Idea edukacji permanentnej w magazynach luksusowych dla kobiet a aspiracje edukacyjne czytelniczek / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 56-73.
 • Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? - rady eksperta / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska // Biologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 57-58.
 • Maturzyści 2012 wybierają dobre życie na średnim poziomie... / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 22-25.
 • Między rezygnacją a kreatywnością. Nowy portret młodego pokolenia / Bożena Majerek // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 125-138.
 • Młodzi 2012 - w badaniach bydgoskich / Roman Leppert // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 25-27.
  Młodzi po zmianie : wartości i orientacje życiowe młodych Polaków / Barbara Galas // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 17-23.
 • Młodzież 2008 : omówienie raportu z badań / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 5-15.
 • O doskonaleniu umiejętności dziecka w kontekście aspiracji jego rodziców / Jadwiga Jawor – Baranowska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 2, s. 100-106.
 • O rozwijaniu i utrwalaniu poczucia własnej wartości uczniów / Janina Osewska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 59-61.
 • Odkryć pragnienia / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 13.
 • Odważni czy bezradni wobec własnej przyszłości? / Danuta Romanek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 51-54.
 • Plany edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców / Daria Becker-Pestka // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 58-68.
 • Plany życiowe uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 42-47.
 • Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23.
 • Polska oświata w ocenie OECD i firmy Pearson / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 3-7.
 • Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009 / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 4-13.
 • Relacja z wyścigu po wiedzę / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 15, s. 8.
 • Rozwój kariery zawodowej pracujących / Zygmunt Wiatrowski // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 91-109.
 • Samoocena skazanych przejawiających twórcze zainteresowania / Katarzyna Mirosław // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 186-193.
 • Społeczne funkcjonowanie przedsiębiorców w kontekście ich planów życiowych / Marta Czechowska-Bieluga // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 16-23.
 • Społeczne oczekiwania wobec doradców zawodowych / Wioleta Duda, Daniel Kukla // Pedagogika Pracy. - 2009, nr 54, s. 109-122.
 • Strategie edukacyjne rodziców z klas średnich w Polsce i Arabii Saudyjskiej / Anna Odrowąż-Coates, Justyna Stańczak // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 3, s. 77-96.
 • Szklany sufit w klasie / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 15, s. 7.
 • Szkoła nie dla Ikarów / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 81-87.
 • Twórcze orientacje życiowe nauczycieli / Agata Cudowska // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 47-55.
 • Wartości i aspiracje życiowe maturzystów I LO w Radzyniu Podlaskim / Ewa Grodzka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 28-42.
 • Wartość edukacji wyższej w percepcji studentów studiów niestacjonarnych [aspiracje edukacyjne] / Katarzyna Klimkowska // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 76-80.
 • Wejście młodych ludzi na rynek pracy : oczekiwania i możliwości realizacji / Piotr Arak // Polityka Społeczna. - 2013, nr 10, s. 5-10.
 • Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29.
 • Wpływ rodziny na marzenia dzieci / Justyna Smolarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 20-22.
 • Wpływ szkoły i środowiska na aspiracje edukacyjno–zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Natalia Jama - Bednarczyk // Pedagogika Pracy. - 2006, nr 49, s. 74-78
 • Wybory zawodowe uczniów / Daniel Kukla // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 54-58.
 • Wykształcenie w oczach młodzieży / Daria Becker-Pestka // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 12-13.
 • Znaczenie relacji wychowawca-wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Molenda // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267-274.