Awans zawodowy nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2005-2009

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dokumentacja kadrowa w szkole : dokumenty dla nauczycieli z płytą CD / Ewa Góra, Renata Mroczkowska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.
 • Dyrektor szkoły / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. aut. Marii Kotowskiej. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005.
 • Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. aut. Marii Kotowskiej. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005.
 • Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2005.
 • Zatrudnianie i awans zawodowy nauczycieli : wzory pism z komentarzem według znowelizowanej Karty Nauczyciela / oprac. Ewa Góra. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.

Artykuły z czasopism:

 • Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Awans po zmianach / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 5-7.
 • Awans zawodowy - jak ułatwić pracę komisji? / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 4-7.
 • Awans zawodowy / Anna Stawowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 49.
 • Awans zawodowy / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu.- 2008, nr 1, s. 17-19.
 • Awans zawodowy : refleksje eksperta / Ewa Brzozowska // Wychowanie w Przedszkolu.-2009, nr 3, s. 19-21.
 • Awans zawodowy bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 2, s. 2-9.
 • Awans zawodowy : wybór artykułów opublikowanych na łamach "Biblioteki w Szkole" / Grażyna Piątkowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 15.
 • Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 2-8.
 • Awans zawodowy nauczyciela po nowemu / Dorota Strzelecka, Krystyna Ratynska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole - 2005, nr 2, s. 2-4.
 • Awans zawodowy po latach..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 24-25.
 • Awans zawodowy po zmianach / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole.- 2008, nr 3, s. 2-5 .
 • Co czeka nauczycieli? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 41-43.
 • Co w prawie piszczy? : awans zawodowy bez rewolucji / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 40-42.
 • Co w prawie piszczy? : renowacja czy reanimacja? / oprac. Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. -2007, nr 12, s. 44-48.
 • Czy awans oznacza zmianę? / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 34-38.
 • Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego / Marzena Magda- Adamowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 1, s. 76-84.
 • Jak zrealizować i opisać § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia... czyli o programie własnym / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 20-22.
 • Kształcenie, wymagane kwalifikacje i zasady awansu zawodowego nauczycieli : analiza obowiązujących rozwiązań prawnych / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. R. 52, nr 1 (2007), s. 141-160.
 • Nie taki diabeł straszny... / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 7-8, s. 30-32.
 • Nowy system awansu / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły - 2005, nr 1, s. 45-46.
 • O awansie zawodowym nauczyciela / Jerzy Oniszko // Lider. - 2007, nr 3, s. 30.
 • O rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Pelczarska //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 42-44.
 • Oko w oko z komisją, czyli abc rozmowy awansowej / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 4-7.
 • Opiekun nauczyciela stażysty / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 23-24.
 • Piszemy sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 10, s. 10.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela a rzeczywistość szkolna / Marzena S. Wysocka // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 43-47.
 • Plan rozwoju zawodowego postawiony na głowie / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 9, s. 15.
 • Po nowemu / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 4, s. 14.
 • Prosta droga do awansu / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 12-13.
 • Prosta droga do awansu : wskazówki dla stażystów - czyli o planie rozwoju zawodowego / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 9.
 • Rozwój nauczyciela poprzez awans zawodowy / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 20-24.
 • Rozwój zawodowy pracowników / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Schody nie do nieba / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 2-3.
 • Tryb uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza - 2005, nr 2, s. 15-17.
 • Ułóżmy ją razem / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 13, s. 13-14.
 • Unia Europejska stawia na kształcenie nauczycieli / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 10, s. 34-36.
 • Zmiany, zmiany... - i dobrze, bo szkołę trzeba zmienić! / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 17-20.
 • Zadania dyrektora związane z systemem awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, s. 46-47.
 • Wspierać rozwój edukacji / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 17-19.
 • Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 13-14.
 • Wielkie porządki / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 11, s. 12.