Cyberprzemoc

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2007-2018

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 • Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Karolina Kudyba. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.
 • Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / pod red. Sylwestra Bębasa, Mariusza Z. Jędrzejko, Kaji Kasprzak, Adama Szwedzika, Agnieszki Taper. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.
 • Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 • Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
 • Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2014.
 • Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / pod red. Mariusza Z. Jędrzejko, Adama Szwedzika. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018.
 • Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

 

Artykuły z czasopism:

 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski. W: Remedium. 2008, nr 9, s. 26-27.
 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski. W: Remedium. 2008, nr 10, s. 28-29.
 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski. W: Remedium. 2009, nr 10, s. 10-12.
 • Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 / Jacek Pyżalski. W: Remedium. 2010, nr 7-8, s. 6-7.
 • Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4, s. 31-51.
 • Agresja i przemoc / Paula Pilarska. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s. 61-67.
 • Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński. W: Edukacja i Dialog. 2007, nr 2, s. 63-67.
 • Bullying - charakterystyka zjawiska i uwarunkowania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2010, nr 9, s. 1-3.
 • Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s. 55-60.
 • Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks, Susanne Robinson, Penny Worlidge, Rosario Ortega. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4, s. 167-181.
 • Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik. W: Niebieska Linia. 2007, nr 2, s. 27-29.
 • Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik. W: Remedium. 2008, nr 2, s. 4-5.
 • Cyberprzemoc / Marta Grzybowska. W: Edukacja i Dialog. 2013, nr 1/2, s. 49-51.
 • Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 2, s. 46-49.
 • Cyberprzemoc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 9, s. 46-50.
 • Cyberprzemoc w kontaktach rówieśnicznych / Małgorzata Krajewska. W: Opieka - Wychowanie - Terapia. 2010, nr 1/2, s. 12-19.
 • Cyberprzemoc wśród młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska. W: Nowa Szkoła. 2014, nr 3, s. 60-62.
 • Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej / Julia Barlińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4, s. 53-66.
 • Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 28-29.
 • „Dodaj znajomego" - nie hejtuj! : rusza kampania edukacyjna przeciwko hejtowaniu w sieci. W: Remedium. 2015, nr 2, s. 26-27.
 • Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4, s. 67-80.
 • Hejterzy / Aneta Paszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 9, s. 27-33.
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 3, s. 4-13.
 • Młodzież a współczesne zagrożenia / Anna Maria Wesołowska. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 1, s. 48-52.
 • Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 2, s. 48-60.
 • Mroczne zakamarki Youtube'a - patostreaming / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 6, s. 2-54.
 • Nie tylko zabawa / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 7, s. 10.
 • Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i internetu (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2011, nr 5, s. 49-55.
 • O stalkingu inaczej / Natalia Osica. W: Niebieska Linia. 2008, nr 3, s. 9-12.
 • Patologie i zagrożenia wirtualnego świata - wybrane aspekty / Sylwester Bębas. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 3, s. 21-26.
 • Perwersyjni, konsumpcyjni, narcystyczni, źli? : o wybranych przyczynach zachowań dewiacyjnych i przemian seksualności ludzi młodych / Tomasz Szlendak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2010, nr 2, s. 55-73.
 • Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni : implikacje pedagogiczne / Marek Konieczek. W: Edukacja i Dialog. 2011, nr 5-6, s. 9-19.
 • Przeciw zastraszaniu / Urszula Sajewicz-Radtke. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 3, s. 103-111.
 • Przestrzeń wirtualna jako obszar zachowań aspołecznych / Aleksandra TłuściakDeliowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 10/11, s. 57-58.
 • Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko media elektroniczne / Marta Kondracka. W: Nowa Szkoła. 2008, nr 2, s. 40-46.
 • Rówieśnicza agresja elektroniczna : co wiemy po dekadzie badań? Cz. 1 / Jacek Pyżalski. W: Remedium. 2013, nr 9, s. 26-27.
 • Sexting - niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior. W: Remedium. 2015, nr 6, s. 6-8.
 • Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliaková, Katarina Hollá. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 5, s. 7-8.
 • Toksyczne znajomości / Agnieszka Knap. W: Niebieska Linia. 2011, nr 5, s. 31-32.
 • Trening Pewności Siebie / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska. W: Psychologia w Szkole. 2013, nr 1, s. 47-55.
 • Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe : zestawienie bibliograficzne / Kamila Jakubczyk. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 12, s. 24-25.
 • Wojna w Internecie / Ilona Gołębiewska. W: Wychowawca. 2014, nr 3, s. 20-21.
 • Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu / Agnieszka Sierpniak. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 3, s. 34-42.
 • Złapani w sieć... / Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 5, s. 15.
 • Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen, Andreas Knig, Jan Pfetsch, Andr Melzer. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4, s. 183-198.