Czesław Miłosz w zbiorach BP w Zamościu Filia w Biłgoraju

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1980-2011

Wyboru dokonał(a) : Bulińska Beata

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czesław Miłosz "Poezje" / oprac. Konstanty Pieńkosz. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Jota", 1990.
 • Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Człowiek wśród skorpionów / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 • Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
 • Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze / Czesław Miłosz. - Kraków : "Znak", 1980.
 • Hymn o Perle / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983.
 • Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Olsztyn : "Pojezierze", 1989.
 • Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 1 / Aleksander Wat [pseud.] ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
 • Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 2 / Aleksander Wat [pseud.] ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
 • Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
 • Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1988.
 • Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Prywatne obowiązki / Czesław Miłosz. - Olsztyn : "Pojezierze", 1990.
 • Rozmowy z Czesławem Miłoszem / Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.
 • Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : "Czytelnik", 1987.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie "Znak", 1999.

 

Artykuły z czasopism:

 • Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-76.
 • Czesław Miłosz jako tłumacz Psalmów : (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-14.
 • Czesław Miłosz - poeta "dykcji nowej" / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 11-19.
 • Czesław Miłosz : miejsca, ludzie, nagrody / Mariola Dobrzańska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 19.
 • Czesław Miłosz : scenariusz spotkania bibliotecznego / Anna Wiąckiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 20-22.
 • Czesław Miłosz : życie i twórczość / Wiesław Bielawski // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 18.
 • Człowiek w świecie wartości : scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjów / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 7-8.
 • Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : Eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 3, s. 20-25.
 • Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29.
 • Dlaczego warto poznać historię Justyny Orzelskiej / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. - 2010, nr 10, s.53-59.
 • Do leszczyny Czesława Miłosza : na lekcjach w liceum / Anna Biernacka // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 46-52.
 • Empatia w poezji Miłosza / Marta Drażyńska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 6-16.
 • Epifania konewki według Miłosza / Magdalena Śniedziewska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 38-42.
 • Getto - miasto w mieście (?) / Beata Niklewicz // Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 40-41.
 • Jeśli będzie wiersz, to Miłosza ! / Katarzyna Droga // Cogito. - 2008, nr 7, s. 85-87.
 • Konkurs o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anita Białas // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 39-40.
 • Między hukiem a ciszą apokalipsy - barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41.
 • Miłosz Wam wszystko wybaczy : Czesław Miłosz / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 17-20.
 • Miłosz, współczesny Orfeusz opłakuje Eurydykę / Marcin Telicki // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 49-53.
 • Nienaiwnie o poematach naiwnych / Krystyna Bezubik // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 54-56.
 • „Niewesoła metafizyka" / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13- 17.
 • Obszary wartości w poezji / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 24-30.
 • Oskarżony Czesław M. : scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-19.
 • Poeci i filozofowie o myśli XVII wieku / Katarzyna Droga // Cogito. - 2007, nr 4, s. 51-54.
 • Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 51-59.
 • „Pragnienie cudu" z Ziemią Ulro w ręku / Agata Stankowska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 6-16.
 • Religijność Czesława Miłosza / Wiesław Felski // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 32-37.
 • Stary poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 57-65.
 • W horyzoncie Miłosza : szukanie ojczyzny w najnowszej liryce / Marek Olszewski // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 43-48.
 • Warstwy geologiczne wiersza Czesława Miłosza "Rzeki" / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 53-60.
 • Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20.
 • Zło do odstąpienia / Anna Pytlewska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 25-31.