Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2012

Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009.
 • Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 • Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
 • Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy PsychologicznoPedagogicznej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, 2006.
 • Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003.
 • Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003.
 • Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
 • Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
 • O badaniu dojrzałości szkolnej / Barbara Wilgocka - Okoń ; Instytut Pedagogiki. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1971.
 • Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
 • Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo "Text", 2007.

 

Artykuły z czasopism:

 • Analiza gotowości do nauki w szkole / oprac. Zespół Projektowy CMPP (ORE) // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 55-57.
 • Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - [R.] 65, nr 6 (2010), s. 34-45 .
 • Budowanie relacji sześciolatka z dorosłymi / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 52-55.
 • Co dziecko powinno potrafić, idąc do szkoły? / Zespół Projektowy CMPP (ORE) // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 50-51.
 • Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska - Borys // Dyrektor Szkoły. 2006, nr 12, s. 48-51.
 • Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją „sześciolatków” / Krzysztof Ziemba // Lider . - 2010, nr 3, s. 25-26.
 • Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5 .
 • Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - T. 71, nr 5 (2010), s. 346-357.
 • Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 8, s. 5-11.
 • Diagnoza przedszkolna / oprac. Zespół Projektowy CMPP (ORE) // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 52-53.
 • Dlaczego wcześniej do szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s. 21-23.
 • Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11.
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 7 (2009), s. 13-18.
 • Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 6 (2009), s. 40-46.
 • Dojrzałość szkolna dziecka / Beata Grzelczyk // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 30-31.
 • Dojrzałość szkolna dziecka / Iwona Machnik // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 42-47.
 • Dojrzałość szkolna pięciolatka / Bożena Janiszewska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 60-61.
 • Dziecko samodzielne w szkole / Kinga Kuszak // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 1 (2007), s. 5-10.
 • Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 4-12.
 • Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46.
 • Idę do szkoły / Joanna Rawecka // Remedium. - 2010, nr 4, s. 4-5.
 • Kilka przykazań przed-szkolnych, czyli jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 7 (2009), s. 55-58.
 • Logopeda o „podstawie” / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 54-55.
 • Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22.
 • O dobre samopoczucie pierwszoklasisty... rady dla rodziców / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 7 (2007), s. 29-30.
 • O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 8 (2009), s. 46-51.
 • Pierwszy dzień w szkole / Marcin Florkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 7/8, s. 18.
 • Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95.
 • Przedszkola, Wysoka Izbo! / Sławomir Broniarz // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 10, s. 8.
 • Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54.
 • Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, wkładka metodyczna: s. 7-8.
 • Sam sobie poradzę! / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 3637.
 • Sukces jest możliwy / Elżbieta Putkiewicz ; rozm. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 31-34 .
 • Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 2 (2011), s. 510.
 • Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 8 (2011), s. 62-64.
 • Sześciolatki w szkołach - bilans zysków i strat / Małgorzata Tonia // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 25-26.
 • Sześciolatku, nie trać roku (?) / Robert Halik // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 24-27. 38.
 • Trudności w pisaniu i czytaniu / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 12, s. 16-17.
 • W lubelskich szkołach : w przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 9 (2009), s. 30-35.
 • Włączenie rodziców w pomoc dziecku / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 12, s. 14-16.
 • Wszyscy stawiają na przedszkolaków / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 14, s. 3.
 • Wszyscy za, MEN przeciw / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 10, s. 3.
 • Wybór metod / oprac. Zespół Projektowy CMPP (ORE) // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 57-58.
 • Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 5 (2009), s. 46-51.
 • Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52.
 • Zerówka szkolna : początek czy koniec? / Ilona Korzeniewska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 30-31.