Działalność pedagoga szkolnego

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2008

Wyboru dokonał(a) : Bulińska Beata

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 • Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003.

 

Artykuły z czasopism:

 • Czy w szkole musi być cicho? : pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39.
 • Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia / Edyta Wulczyńska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 40-42.
 • Drama w pracy pedagoga szkolnego / Joanna Swędrak // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 27-30.
 • Gimnastyka mózgu / Justyna Bartska // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 4, s. 21-26.
 • Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska - Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101 – 103.
 • Kształcenie pedagogów - strategie, koncepcje, idee / Liliana Tomaszewska, Agnieszka Głowala // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 64-66.
 • Kto winny? : czyli o przemocy w szkole / Marcin Ziemniewicz // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 34-35.
 • Miejsce pedagoga w świetlicy / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 67-68.
 • Nauczmy się rozwiązywania konfliktów / Iwona Kijowska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 38- 42.
 • Nauczyciel - pedagog / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11.
 • Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań / Jolanta Maćkowicz. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13.
 • O pedagogu "wielu dróg" : kilka refleksji / Hanna Sabała // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3-4, s. [47]-48.
 • Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty, Maria Głomska, Elżbieta Chlebowska, Iwona Rogaczewska, Małgorzata Supińska, Renata Ilnicka // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 39-45.
 • Pedagog w szkole / Anna Dzikowska - Kucharz // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 24-31.
 • Pedagog szkolny dziś / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 39-40.
 • Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 41-46.
 • Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4.
 • Portreciki / Walentyna Olszewska // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 47-51.
 • Poszukuję nowych metod pracy : pedagodzy szkolni o swojej pracy / Renata Ilnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 44-45.
 • Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym / Iwona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, dod. s. I-II.
 • Praca w trudnym środowisku : pedagodzy szkolni o swojej pracy / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 42-43.
 • Profilaktyka - sposób na nudę? / Magdalena Weiss // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 46-47.
 • Profilaktyka w szkole - z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 7-11.
 • Profilaktyka w szkole: rola i zadania pedagoga szkolnego // Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2004, nr 1, s. 8-9.
 • Program wspierania dziecka i rodziny / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 40-42.
 • Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego/ Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-30.
 • Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota-Palusińska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 14-15.
 • Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 9, s. 8-9.
 • Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 10, s. 10-11.
 • Rozmawiam z młodzieżą i jej rodzicami o narkotykach : pedagodzy szkolni o swojej pracy / Maria Głomska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 40-41.
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów / Barbara Staniecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 36-42.
 • Samobójstwo : co może zrobić pedagog? / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13.
 • Spojrzenie na szkołę z pozycji pedagoga szkolnego - refleksja / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 26-29.
 • „Szkoła dla rodziców” - w teorii i praktyce / Bernadetta Stańko // Oświata Wychowanie Terapia.- 2007, nr 1-2, s. 5-9.
 • Terapia uczuciowa: pedagodzy szkolni o swojej pracy / Elżbieta Chlebowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 41-42.
 • Współdziałanie pedagoga szkolnego z rodzicami w eliminowaniu trudności wychowawczych dzieci / Henryk Cudak // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1/2, s. 82-89.
 • Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Ewa Olejnik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 31-34.