Maria Montessori

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2011

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci / Maria Montessori. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005.
 • Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata Bednarczuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Dziecko, nauczyciel, rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003.
 • Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Edukacja w systemie Montessori. T. 1 / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 • Edukacja w systemie Montessori. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 • Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne / Horst Klaus Berg. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.
 • Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
 • Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001.
 • Pedagogiczne drogowskazy / pod red. nauk. Barbary Juraś-Krawczyk i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997.
 • Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. - Kraków : "Impuls", 1997.

 

Artykuły z czasopism:

 • 100-lecie pedagogiki Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 10-13.
 • 101 lat pedagogiki Marii Montessori (1870-1954) / Barbara Surma // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 10, s. 8-9.
 • Drogi Nauczycielu Stażysto! : edukacja Montessori / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 62-64.
 • Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessoriańskiej / Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 2, s. 1-4.
 • Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 3-7.
 • Fantazja a wyobraźnia : jak Montessori tłumaczy potrzeby dziecka w wieku od 2,5 do 6 lat / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 37-39.
 • Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 9-11.
 • Jak dostosować edukację do potrzeb dziecka? : edukacja dr M. Montessori / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 38-40.
 • Jak dzieci się uczą? / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 68-71.
 • Jeden dzień z życia przedszkola Montessori / Iwona Sikorska, Beata Strzępek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367.
 • Każde dziecko jest wyjątkowe : Montessori i inkluzja / Elżbieta Zabiegaj // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 4-5.
 • Kosmiczna edukacja w klasach Montessori / Sabina Guz // Życie Szkoły. - 2004, nr 1,s. 8-14.
 • Lekcje ciszy / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s. 41-43.
 • Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci / Jolanta Wierucka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 17-23.
 • Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 3-11.
 • Metoda Marii Montessori – historia i współczesność / Zofia Baran, Alfreda Cyran, Zofia Momora // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343.
 • Metoda Montessori a zachowania społeczne / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 515-521.
 • Montessori dla małych i dużych / Jolanta Lenkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 63-64.
 • Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 54-58.
 • Nauczyciel w poglądach Marii Montessori / Bożena Kurzyńska, Izabela Kamińska // Bliżej Przedszkola. - 2007 nr 7/8, s. 40-41.
 • Nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci / Małgorzata Miksza // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 111-122.
 • Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii / Ilona Wysmułek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 10-14.
 • Ocena pracy dziecka według Montessori / Beata Bednarczuk // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72.
 • Od aktywności motorycznej do formowania charakteru : pedagogika Marii Montessori / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 20-24.
 • Pedagogika Marii Montessori : od aktywności motorycznej do formowania charakteru / Alicja Jordan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 20-24.
 • Pedagogika Marii Montessori / Dorota Klinowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s.50-52.
 • Pedagogika Marii Montessori / Teresa Podemska, Grażyna Walewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 2, s. 23-24.
 • Praca nauczyciela według metody Marii Montessori / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 24-28.
 • Program językowy dla klas początkowych w szkołach Montessori / Małgorzata Tarnowska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 16-20.
 • Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym : z doświadczeń szkoły Montessori / Sabina Guz // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 6, s. 27-31.
 • Ręka Marii Montessori : o rozwoju manualnym przedszkolaka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 48-51.
 • Rola nauczyciela Montessori - rola każdego nauczyciela / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 5, s. 37-39.
 • Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / Iwona Zwierzchowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 46-49.
 • Sumienie dziecka : pedagogika Marii Montessori / Ewa Łatacz // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 12-13.
 • Teoria Montessori a praktyka / Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 30-33.
 • Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori / Beata Bednarczuk // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 52-57.
 • Wolność i dyscyplina : jak pomóc dzieciom w wewnętrznej formacji? / Julia Janowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 61-63.
 • Wspieranie autonomii dziecka na lekcjach języka obcego : o pedagogice Marii Montessori w praktyce / Katarzyna Nicholls // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 179-182.
 • Wszystko, co najlepsze dla najmłodszego / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 76-78.
 • Wychowani według metody Montessori / Daria Muzyczka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 26-30.
 • Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 269-278.