Pedagogika Weroniki Sherborne

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :1992-2012

Wyboru dokonał(a) : Bulińska Beata

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego / Danuta Wróbel // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Skorek, Ewa Małgorzata. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Bożena Matyjas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak",2004.
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
 • Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 • Wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego w terapii dziecka z głębokimi deficytami rozwojowymi – autystycznego / Jacek Błeszyński // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria - metodyka - przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Artykuły z czasopism:

 • Badania nad wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12.
 • Basen na cały rok / Maria Raszewska // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 93-96.
 • Cztery kolory - elementy stymulacji polisensorycznej : program zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci głęboko niepełnosprawnych umysłowo / Paulina Bartnik, Beata Drobek-Ziemińska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 54-64.
 • Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat // Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17.
 • Edukacja i relaks - nowe metody pracy z dzieckiem / Beata Tłuczek // Lider. - 2006, nr 4, s. 4-8.
 • Edukacja i relaks / Beata Tłuczek // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 36-44.
 • Historia i założenia Metody Ruchu Rozwijającego / Jacek Błeszyński // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 33-35.
 • Integracja środowiskowa - w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju / Jolanta Nadolna, Jolanta Piętowska, Jarosław Piętowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7, s. 17-19.
 • „Mamo, Tato, na zabawę czas" / Małgorzata Krupa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 365-366.
 • MDS i MRR - komplementarnie uzupełniające się metody / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 10-12.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego w praktyce : ćwiczenia Weroniki Sherborne / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 46-48.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka- Zouaidia // Katecheta. - 2010, nr 6, s. 58-61.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość osoby / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 16-17.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 15-17.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia oparte na relacji opiekuńczej, energii i siły oraz współpracy / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 20-22.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : o efektywności stosowania metody /Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 10-11.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : planowanie i organizacja zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 17-19.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : podstawy teoretyczne / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 14-15.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : propozycje zabaw z rekwizytami / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 26-28.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : struktura zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 15-17.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : uwagi do planowania i realizacji zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 16-18.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : założenia i zastosowanie / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 14-15.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Katarzyna Figat // Lider. - 2010, nr 9, s. 29.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Małgorzata Gierula-Słyś // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 50-51.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Liśniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 11, s. 12-14.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 380-388.
 • Metoda W. Sherborne w domu dziecka / Elżbieta Frątczak, Halina Rykała // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 22-25.
 • Metoda Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Snochowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, dod. s. (77)-(79).
 • Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola / Ewa Czarnecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s. 553-556.
 • Metoda Weroniki Sherborne w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała / Ewa Skorupka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, dod. s. (2)-(4).
 • Metodyka i wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego / Jacek Błeszyński // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 12-16.
 • Możliwości usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Aneta Jegier // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 114-120.
 • Pierwszy raz : zajęcia adaptacyjne w grupie dzieci trzyletnich z zastosowaniem metody "Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne / Małgorzata Mikołajczyk // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 112-114.
 • Przygoda z "Weroniką" - partnerstwo szkoły i rodziców / Jolanta Piętowska, Hanna Lemańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 44-46.
 • Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne / Ewa Bereda // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 125-128.
 • Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka / Katarzyna Nadachewic // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 43-44.
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy domu dziecka / M. Parzybok // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 434-437.
 • Ruch, który rozwija / Ewa Kirzyc, Ewa Cybulska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 76-78.
 • Skuteczność Metody Ruchu Rozwijającego : na podstawie badań prowadzonych w łączonej grupie najmłodszych i najstarszych dzieci w przedszkolu / Marta Bogdanowicz, Katarzyna Chojnacka // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 8-9.
 • „Szerbornowskie zajęcia" : ruch dla zdrowia / Ewa Białas // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 354-355.
 • Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 132-138.
 • Wpływ Metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych / Grażyna Tarasiewicz // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 168-173.
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat : wybrane metody terapeutyczne / Anna Urban, Leszek Szewczyk // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 3-18.
 • Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu / Ewa Jaśkowiak // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, dod. s. V-VII.
 • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 29-30.
 • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 54-58.
 • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2010, nr 10, s. 68-72.
 • Wykorzystanie Metody Weroniki Sherborne / Magdalena Łapszow // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 3, dod. s. (44)-(47).
 • Wykorzystanie Metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym / Sylwia Mirosław// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 52-54.
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29.
 • Zabawy i ćwiczenia wyciszające negatywne emocje u dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Anna Chajdys, Halina Smolińska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 84-90.
 • Zajęcia umuzykalniające / Bolesław Kołodziejski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 533-535.
 • „Zaraziłam się" Weroniką Sherborne / Grażyna Orzechowska-Mikulska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 356-365.
 • Zastosowanie metod aktywizujących na lekcji wf w klasach 1-3 / Jolanta Piętowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 23-26.