Fryderyk Chopin (1810-1849)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1949-2010


Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Chopin / Adam Zamoyski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
 • Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 1976.
 • Chopin /oprac. Władysław Dulęba. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.
 • Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.
 • Chopin w kraju rodzinnym / Zofia Jeżewska. - Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1985.
 • Cień jaskółki : esej o myślach Chopina / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 1995.
 • Fryderyk / Tadeusz Łopalewski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
 • Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. - Warszawa : Wydawnictwo „Interpress”, 1979.
 • Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty / Marceli Antoni Szulc. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.
 • Fryderyk Chopin natchnieniem poetów : w setną rocznicę śmierci / oprac. Krystyna Kobylańska. - Warszawa : Księgarnia Wydawnicza W. Galster, 1949.
 • Fryderyk F. Chopin / Igor Bełza. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Pax”, 1969.
 • Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi. T.1, T. 2 / oprac. Krystyna Kobylańska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz .- Warszawa : Czytelnik, 1957. [Powieść o Fryderyku Chopinie]
 • Legenda Fryderyka Chopina w powojennej prozie polskiej / Kazimierz Maciąg. W: Literatura i jej konteksty / pod red. Joanny Rusin, Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 279-296.
 • Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • Od Chopina do Szymanowskiego. W: Dzieje muzyki polskiej w zarysie / pod red. Tadeusza Ochlewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo „Interpress”, 1977. - S. 68-76.
 • Pan Chopin opuszcza Warszawę / Janina Siwkowska. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1969.
 • Przewodnik koncertowy / Teresa Chylińska. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980. [Zawiera opis kompozycji Chopina na fortepian i orkiestrę. - S. 207-214.
 • Śladami Chopina / Maria Horodyska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.
 • Warszawskim szlakiem Chopina / Zofia Jeżewska.- Warszawa : Zakład Wydawniczo- Propagandowy PTTK, 1979.
 • Wielka gra : rzecz o konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff. - Warszawa : „Iskry”, 1985.

Artykuły z czasopism:

 • „Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku...”czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara W. Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 23-27.
 • Chopin a muzyka europejska: Robert Schuman a Fryderyk Chopin / Karol Musioł // Poradnik Muzyczny. - 1978, nr 4, s. 3-5.
 • Chopin do szuflady / Dorota Szwarcman // Polityka. - 2009, nr 32, s. 46, 48.
 • Chopin i Bach. Uwagi o substancjalnej koncepcji formy / Bohdan Pociej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 51-58.
 • Chopin nasz współczesny – po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Smoleńska- Zielińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 5, s.195-201.
 • Chopin w muzyce europejskiej: Chopin a Paganini / Józef Powroźniak // Poradnik Muzyczny. - 1978, nr 5, s. 5-6.
 • Chopin w muzyce europejskiej: stosunek Chopina do Beethovena / Maria Kubień- Uszokowa // Poradnik Muzyczny. - 1978, nr 3, s. 5-7.
 • Chopin w lesie / Dorota Szwarcamn // Polityka. - 2008, nr 10, s. 68-69.
 • Chopin w świadomości młodzieży polskiej / Karol Bula // Poradnik Muzyczny. - 1985, nr 9, s. 10-12.
 • Dzieciństwo Chopina / Barbara Smoleńska-Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 9-16.
 • Dźwięki z epoki / Dorota Szwarcman // Polityka. - 2008, nr 39, s. 76-78.
 • F. Chopin a W. A. Mozart / M. Bliwert // Poradnik Muzyczny. - 1978, nr 2, s. 6-8.
 • Fryderyk Chopin a Sebastian Bach / Karol Hławiczka // Poradnik Muzyczny. - 1978, nr 1, s. 3- 6.
 • Fryderyk Chopin - Polak znany na całym świecie (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 20-21.
 • Fryderyk Chopin. Życie i twórczość / Andrzej Sitarz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1988, nr 3, s. 143-154.
 • Fryderyk Chopin - życie twórczość i tradycja: scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej / Mirosława
  Pomichowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 11.
 • Fryderyk Chopin / Manuela Kalicka // Polityka. - 2010, nr 1, s. 20-23.
 • „Gdzie skarb twój, tam serce twoje”: o muzyce F. Chopina / Hanna Jastrzębska-Gzella // Drama. - 2006, z. 50, s. 33-36.
 • Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach / Grażyna Szymańska .- Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s. 162-164.
 • Międzynarodowe konkursy pianistyczne im. Fryderyka Chopina / Jan Prosnak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1976, nr 2, s. 119-120.
 • Moniuszko a Chopin / Witold Rudziński // Poradnik Muzyczny. - 1979, nr 1, s. 6-9.
 • Muzyka Chopina i poezja Słowackiego - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s. 136-140.
 • Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 48-54.
 • Niezbędnik Chopinowski: 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina: jak będziemy ją obchodzić? / red. Dorota Szawrcman // Polityka. - 2010, nr 9, dod. s. 1-17.
 • O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 7-17.
 • Okrywając rodzimość Fryderyka Chopina / Jarosław Chaciński // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 231-234. [Omówienie nowych książek o życiu i twórczości kompozytora]
 • Pierwiastki narodowe w muzyce Chopina: konspekt lekcji przeprowadzonej w pracowni komputerowej: klasa IV szkoły podstawowej / Zbigniew Woźniak. - Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 1, s. 20
 • Pomniki po Fryderyku: jak uczcić Chopina? // Polityka. - 2006, nr 12, s. 60-62.
 • Spotkanie z muzyką / Barbara Strutyńska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 48-53.
 • Towarzystwo im. Fryderyka Chopina / Janusz Zaremba // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 590-595.
 • W obrazach Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 67-69.
 • Wokół Chopina / Bohdan Pociej // Nowe Książki. - 2001, nr 4, s. 40-41.
 • XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki / Dorota Grochowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 30-38.