Czesław Miłosz - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2010


Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Bibliografia podmiotowa:

 • Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999.
 • Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz ; przeł. Maria Tarnowska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1993.
 • Hymn o Perle / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
 • Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Nieobjęta ziemia / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986.
 • Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1997.
 • Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Poezje wybrane / Czesław Miłosz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981.
 • Rodzinna Europa / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1990.
 • Traktat moralny ; Traktat poetycki / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. - Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999.
 • Zaczynając od moich ulic / Czesław Miłosz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990.
 • Zdobycie władzy / Czesław Miłosz. - Olsztyn : Pojezierze, 1990.
 • Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.

Bibliografia przedmiotowa:


Wydawnictwa zwarte:

 • Czesława Miłosza autoportret przekorny/ rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Czytając Miłosza / Józef Olejniczak. - Katowice: Wydawnictwo “Śląsk”, 1997.
 • Język poezji Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
 • Leksykon polskich pisarzy współczesnych T.1. / Kuncewicz Piotr. - Warszawa: Wydawnictwo Graf-Punkt, 1995. - S. 592-596.
 • Miłosz / Andrzej Zawada. - Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 • Miłosz i rzeka Heraklita, czyli o przemijaniu ludzi i rzeczy. W: Polscy nobliści literaccy / red. Dariusz Tomasz Lebioda. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 119-137.
 • Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.
 • Od początku do końca – pragnienie poznania. Czesław Miłosz : poeta siedemdziesięcioletni. W: Liryka polska XX wieku: analizy i interpretacje / red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 114-121.
 • Podróżny świata : rozmowy z Czesławem Miłoszem, komentarze / Renata Gorczyńska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992.
 • Poeta wobec wydarzeń swojej epoki. Czesława Miłosza „Campo di Fiori”. W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 79-84.
 • Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Poezje Czesława Miłosza / oprac. Teodor Farent. - Lublin: Wydawnictwo Biblios, 2006.
 • Poznawanie Miłosza: studia i szkice o twórczości poety/ red. Jerzy Kwiatkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Pytanie o drugą przestrzeń, czyli Czesława Miłosza walka z formą i śmiercią / Dominika Krzemień. W: Liryka polska XX wieku: analizy i interpretacje / red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - S. 124-137.
 • Religijne konteksty wczesnej liryki Czesława Miłosza / Sławomir Sobieraj. W: Doświadczenia religijne w literaturze XX wieku / red. Adrian Gleń, Irena Jokiel. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 57-67.
 • Sen o drugiej przestrzeni. Koncepcja zaświatów w twórczości Czesława Miłosza / Anna Szczepańska. W: O granicach i ich przekraczaniu / pod red. Piotra Kowalskiego i Magdaleny Sztandary. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - S. 127-136.

Artykuły z czasopism:

 • „A poezja jest prawdą”: o cnotach poetyckich Czesława Miłosza: (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) / Halina Mrazek // Polonistyka. - 1993, nr 9, s. 541-545.
 • Ambiwalencje Miłosza / Józef Maśliński // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 47-55.
 • Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-76.
 • Być z Miłoszem / Jan Błoński // Literatura. - 1981, nr 33, s. 8.
 • Chwila zadumy nad światem - Czesław Miłosz “Przypowieść o maku”: konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 9.
 • Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły”. Kilka refleksji o poezji Czesława Miłosza / Andrzej Ogrodowczyk // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 193-198.
 • Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci? / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 32-37.
 • Czesław Milosz – życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Rafał Cierniak // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 5, s. 22-23.
 • Czesław Miłosz // Literatura. - 1980, nr 51/52, s. 9.
 • Czesław Miłosz-historyk literatury Rzeczpospolitej / Konstanty Jeleński // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 66-71.
 • Czesław Miłosz jako tłumacz Psalmów : (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-14.
 • Czesława Miłosza dążenie do reformy pojemnej / Ryszard Matuszewski // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 91-118.
 • Czesława Miłosza koncepcja literatury i krytyki / Renata Rosa // Ruch Literacki. - 1985, nr 2, s. 83-95.
 • Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki / Marian Stępień // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 4, s.143-176.
 • Człowiek wśród skorpionów / Małgorzata Szpakowska // Twórczość. - 1982, nr 5, s. 131-134.
 • Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna.- 2008, nr 3, s. 20-25.
 • Cztery glossy do Miłosza / Krzysztof Mętrak // Literatura. - 1981, nr 14, s. 7,12.
 • Czy ten poeta jest heretykiem: teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24.
 • Czy tylko katastrofizm?: o przedwojennej poezji Czesława Miłosza / Aleksander Fiut // Pamiętnik Literacki. - 1978, nr 3, s. 75-112.
 • Czym ja jestem i czym oni są”: (Czesława Miłosza świat zagrożony) / Jacek Trznadel // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 62-77.
 • Czytanie Miłosza: wokół motywu ars poetica / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, nr 4, s. 60-67.
 • Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę...: scenariusz poetycko muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29.
 • Dajmonion: o twórczości Czesława Miłosza / Andrzej Zieniewicz // Poezja. - 1980, nr 12, s. 22-32.
 • Debiut Miłosza – po latach / Aleksander Fiut // Życie Literackie. - 1980, nr 41, s. 2.
 • Dolina Issy : interpretacja / LillianVallee // Literatura na Świecie. - 1981, nr 6, s. 300-311.
 • Dolina Issy” Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej / Alina Kowalczyk // Polonistyka. - 1983, nr 2, s. 94-103.
 • „Dolina Issy” czyli poznawanie Miłosza / Maria Kamińska // Polonistyka. - 1992, nr 10, s. 599-605.
 • Dom rodzinny w “Dolinie Issy”: obecność i wartość / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 2, s. 13-32.
 • Dwa liryki Miłosza / Bogdan Otrębski // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 87-92.
 • Dwugłos o Miłoszu / Jan Marx // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 156-169.
 • Dzieje „burzliwego romansu” Miłosza z Mickiewiczem w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma / Patrycja Bućko-Żmuda // Pamiętnik Literacki. - 2010, nr 3, s. 35-54.
 • „Ewangelia według Św. Marka” w tłumaczeniu Czesława Miłosza / Wiesław Felski // Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 3, s. 125-139.
 • Exegi monumentum...”Starego profesora w Berkeley” / Waldemar Smaszcz // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 209-212.
 • Gra o tożsamość: problem podmiotu w poezji Miłosza / Aleksander Fiut // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 1, s. 39-72.
 • Issa, domowa rzeka / Alina Kowalczyk // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 29-30.
 • Iść z człowiekiem / Jalu Kurek // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 131-132.
 • Jak Ameryka patrzy na Miłosza / Ewa Boniecka // Życie Literackie.- 1980, nr 48, s. 1,19.
 • Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? - na podstawie wiersza Czesława Miłosza “Wyprawa do lasu”: scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Ilona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 5.
 • Karuzela po murem getta: uwagi o “Campo di Fiori” Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 31-33.
 • Katastrofizm w wojennej poezji Czesława Miłosza / Stanisław Bereś // Miesięcznik Literacki. - 1982, nr 9, s. 57-75.
 • Kilka banalnych uwag osobistych / Tadeusz Złotorzycki // Poezja. - nr 5-6, s. 142-144.
 • Krakowski rok Czesław Miłosza / Michał Sprusiński // Literatura. - 1985, nr 6, s. 6-10.
 • Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza “Słońce” / Zdzisław Nowak // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 20-25.
 • Laureaci literackiej Nagrody Nobla: Czesław Miłosz: 1980 / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-25.
 • Materiały do bibliografii o Czesławie Miłoszu // Ruch Literacki. - 1981, nr 1, s. 79-81.
 • Metafizyczna indukcja / Arkadiusz Pacholski // Twórczość. - 1998, nr 8, s. 76-86.
 • Metamorfozy Czesława Miłosza / Arkadiusz Morawiec // Arcana. - 1999, nr 30, s. 26-31.
 • Mickiewicz i Miłosz: poeci pamięci i świadectwa / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/98, nr 3, s. 33-40.
 • Między balladą i gawędą / Stefan Lichański // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 112-118.
 • Między hukiem a ciszą apokalipsy – barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) /Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41.
 • Miłosz – lewy profil / Jacek Trznadel // Arcana. - 1999, nr 3, s. 13-48.
 • Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 38-44.
 • Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219.
 • Miłosz redivivius / Stefan Gołębiewski // Poezja. - 1981, nr 5/6, s. 133-136.
 • Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 170-174.
 • Miłosz wobec tradycji literackiej / Jolanta Dudek // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 4, s. 107-121.
 • Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30.
 • Miłosz, Goszyce i hodowla roślin / Michał Sprusiński // Literatura. - 1981, nr 23, s. 9.
 • Miłosz, Iwaszkiewicz / Jerzy Kwiatkowski // Twórczość. - 1981, nr 2, s. 134-137.
 • Miłosza “Ballada o Matce Polce” / Bogdan Otrębski // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 276-280.
 • Miłosza punkty widzenia: (interpretacja wybranych wierszy) / Anna Wiech // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 254-264.
 • Miłoszowe wejście w czasoprzestrzeń dzieciństwa: próba interpretacji filozoficzno-metafizycznej poezji Czesława Miłosza na przykładzie poematu “Świat” / Zofia Korzańska // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1991/92, nr 4, s. 3-17.
 • Miłoszowy “Oścień” / Stefan Sawicki // Ruch Literacki. - 2004, nr 1, s. 87-93.
 • Mit inicjalny w „Dolinie Issy” Czesława Miłosza / Artur Żywiołek // Kresy. - 1997, nr 4, s. 234-239.
 • Mówienie Miłosza, granie Eliota / Michał Sprusiński // Literatura. - 1981, nr 20, s. 12.
 • Na zagładę sposobiony rocznik / Waldemar Smaszcz // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 170-174.
 • Nad “Campo di Fiori” Miłosza / Zbigniew Bąk // Polonistyka. - 1984, nr 9/10, s. 576-581.
 • Nad esejem Czesława Miłosza “Saligia” / Bogusław Grodzki // Pamiętnik Literacki. - 1997, nr 3, s. 107-128.
 • Najnowsze pytanie Miłosza / Józef Ambroszko // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 475-476.
 • “Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice”: o późnej poezji Mistrzów / Andrzej Franaszek // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202.
 • „Niewesoła metafizyka” / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-14.
 • O “Traktacie poetyckim” / Jan Błoński // Twórczość. - 1983, nr 12, s. 73-82.
 • O bezsilności języków krytycznego opisu / Marek Zaleski // Twórczość. - 1981, nr 11, s. 82-91.
 • O Czesławie Miłoszu ogólnie / Marian Piechal // Miesięcznik Literacki. - 1981, nr 5, s. 47-59.
 • O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie (propozycja metodyczna dla klasy IV, V, VI)/ Hnna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49.
 • O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza / Bronisława Dymara // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 265-275.
 • O lituanizacji językowej w “Trylogii” oraz “Dolinie Issy” / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 28-43.
 • O poezji “traktatowej”/ Marek Zaleski // Pamiętnik Literacki. - 1977, nr 3, s. 167-190.
 • Obraz międzywojennej literatury wileńskiej / Józef Bujnowski // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 3-18.
 • Obraz pracy nad liryką / Beata Pelczar // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 18-21.
 • Oddech wspólnoty w obu “Traktatach” / Andrzej Tchórzewski // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 213-221.
 • Odgarniając pianę odnowień, cóż poczniesz? (Pierwsze czytanie „Bram arsenału” Czesława Miłosza) / Feliks Tomaszewski // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 199-203.
 • Pierwszą reakcją na Miłosza było porzucenie wierszy / Jan Marx // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 74-81.
 • „Piękno” i “prawda” w poezji Miłosza / Gyorgy Gomori // Literatura na Świecie. - 1981, nr 6, s. 329-333.
 • Poetycka sprawiedliwość / Artur Międzyrzecki// Twórczość. - 1981, nr 6, s. 45-52.
 • Poetyckie przedstawienie: refleksje nad problemem naśladowania w poezji / Jean Claude Lanne // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 2, s. 247-260.
 • Poezja mitu katastroficznego/ Krzysztof Dybciak // Twórczość. - 1974, nr 3, s. 76-78.
 • Ponadczasowy charakter wiersza “Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Teresa Bugajska // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1992/93, nr 1/2, s. 115-117.
 • Potyczki Miłosza z litewskością / Marta Kowerko // Kresy. - 2008, nr 3, s. 129-137.
 • Powrót Miłosza / Marek Zaleski // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 120-126.
 • Principia poetica Czesława Miłosza czyli o “Ziemi Urlo” // Twórczość. - 1983, nr 12, s. 56-72.
 • Proza Miłosza / Włodzimierz Bolecki // Pamiętnik Literacki. - 1984, nr 2, s. 133-164.
 • Przedmieście jako inna “Piosenka o końcu świata”: przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza / Okopień-Sławińska Aleksandra // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 1, s. 217-232.
 • „Przedmieście” Czesława Miłosza: próba interpretacji / Michał Głowiński // Pamiętnik Literacki. - 1987, nr 1, s. 203-217.
 • Przemilczane...: Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486.
 • Punkt widzenia czyli o poezji Czesława Miłosza / Andrzej Zieniewicz // Poezja. - 1981, nr 5-6, s.175-192.
 • Religia Miłosza / Michał Masłowski // Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 4, s. 43-58.
 • Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu: rozwiąż problem interpretując i analizując utwór “Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 4-5.
 • Rosja mentalna Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Teksty Drugie. - 2010, nr 5, s. 237-246.
 • Rozmowy z Czesławem Miłoszem // Literatura. - 1987, nr 11/12, s. 24-30.
 • Skamandryci i inni o wojnie: Miłosz / Jan Marx // Poezja. - 1985, nr 5/6, s. 41-45.
 • Spotkania z poezją Czesława Miłosza / Janusz Żernicki // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 139-141.
 • Spór i dialog poetów ; Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak // Pamiętnik Literacki. - 2009, nr 2, s. 41-55.
 • Sztokholm w grudniu 1980 // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 137-140.
 • Tematy Miłosza / Andrzej Kijowski // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 33-44.
 • Unde malum?: literackie “surowce wtórne” / Alina Biała // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475.
 • W mowie ognia...” wokół poezji Czesława Miłosza /Aleksander Fiut // Ruch Literacki. - 1981, nr 1, s. 1-14.
 • W świecie moich i twoich wartości: (scenariusz lekcji) / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 12-17.
 • W Warszawie Miłosza / Jadwiga Zacharska // Poezja. - 1983, nr 1, s. 122-125.
 • W Żagarach i trochę potem / Jerzy Zagórski // Pamiętnik Literacki. - 1981, nr 5-6, s. 56-60.
 • We władzy Erosa / Aleksander Fiut // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 53-64.
 • „Widzę tam na dnie” / Stanisław Jaworski // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 83-87.
 • Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20.
 • Wiersze Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40.
 • Wilno i Miłosz / Jadwiga Badowska // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 65-66.
 • Współczesna poezja polska: Czesław Miłosz: “Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” / Ryszard Matuszewski // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 289-292.
 • Wygnaniec i utracona ojczyzna / Sylwia Murdzek // Kresy. - 2008, nr 3, s. 121-128.
 • Wzgardzona piękność snu / Jadwiga Zacharska // Poezja. - 1981, nr 5/6, s. 204-208.
 • Zawieyski o Miłoszu / Wit-Wyrostkiewicz B // Poezja. - 1981, nr 5/6, s. 146-149.
 • „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 3/4, s. 72-78.
 • Ze spotkań z Czesławem Miłoszem / Marian Stępień // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 150-155.
 • Znad Nieważy nad Pacyfik: o pisarstwie Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 8-12.
 • Żagary”- sugestie programowe / Andrzej Zieniewicz // Poezja. - 1981, nr 5-6, s. 19-34.