Tolerancja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1958-2008

Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 • Pluralizm i tolerancja / pod red. Kazimierza Wilińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 • Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2004.
 • Uprzedzenia i tolerancja . W: Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2005, s. 140-158.
 • Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku / Zbigniew Ogonowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

Artykuły z czasopism:

 • Inteligenci przyszłości / Magdalena Korzekwa // Katecheta. - 2007, nr 1, s. 67-69.
 • Jana Pawła II koncepcja wychowania do tolerancji / Mariusz Sztaba // Katecheta. - 2006, nr 7-8, s. 53-59.
 • Każdy z nas wygląda inaczej : zajęcia z ...integracji i tolerancji / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 2-4.
 • Kilka uwag o tolerancji / Violetta Kopińska // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 7-9.
 • Kłopoty z tolerancją / Barbara Pasamonik // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 89-89.
 • Komputer na lekcjach ...o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 84-92.
 • Lekcja języka - lekcją praw człowieka / Marzanna Pogorzelska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 97-100.
 • Lekcja języka obcego - lekcja nauki tolerancji i dobrego zachowania / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 133-136.
 • Miary tolerancji / oprac. Agnieszka Górecka, Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2007, nr 10, s. 18-19.
 • Mosty tolerancji – Małopolski program edukacyjny / Krystyna Zaufal, Halina Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 44-45.
 • My - różnice i podobieństwa / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 7-8.
 • Myśl tolerancyjna Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku / Jerzy Wyrozumski // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 11, s. 40-45.
 • O nasze postawy wobec dzieci kalekich / Franciszek Gamulczak // Nowa Szkoła. - 1979, nr 6, s. 23-25.
 • O tolerancję w wychowaniu rodzinnym / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 64-67.
 • O tolerancji / Zbigniew Ogonowski // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 4, s. 26-32.
 • O tolerancji dla nietolerancji / Barbara Pasamoniuk // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s.18-24.
 • O tolerancji w szkole / Klemens Stróżyński // Wychowawca. - 2001, nr 1, s. 5-6.
 • Oblicza tolerancji / Mieczysław Michalik // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 4, s. 3-6.
 • Pluralizm i tolerancja / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 1999, nr 11, s. 22-24.
 • Płeć ucznia czyli równość w szkole / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 16-19.
 • Problemy wychowania dla tolerancji / Witold Komar // Życie Szkoły. - 1983, nr 11/12, s. 601-618
 • Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiwicz-Battek //
 • Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28.
 • Rozwijanie postawy tolerancji / Ewa Kubiciel // Życie Szkoły. - 1993, nr 10, s. 590-593.
 • Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 37-39.
 • Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym / Ewa Śliwa // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 47-51.
 • Średniowieczne podstawy polskiej tolerancji / Aleksander Gieysztor // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 11, s. 4-6.
 • Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53.
 • Tolerancja – co to takiego? / Małgorzata Napiórkowska // Wychowanie na co Dzień.- 1998, nr 3, s. 7-9.
 • Tolerancja – wprowadzenie w problematykę / J. Kozłowski // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7-8, s. 31-34.
 • 30. Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina.- 2003, nr 2, s. 17-23.
 • Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym / Jerzy Nikitorowicz // Chowanna. - 2000, nr 2, s. 62-75.
 • Tolerancja po polsku / Cezary Graj // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 53-54.
 • Tolerancja poprzez poznanie i zrozumienie / Jerzy Sikuciński // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 4-6.
 • Tolerancja przedmiotem studenckiej refleksji / Katarzyna Jas, Tomasz Gebel // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 27-28.
 • Tolerancja religijna i etniczna w świadomości młodzieży szkolnej / Józef Górniewicz // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 405-408.
 • Tolerancja to taka piękna postawa / K. Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 11, s. 20.
 • Tolerancja w szkołach publicznych i niepublicznych / Jolanta Urbańska, Iwona Wagner // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 3-9.
 • Tolerancja wobec niepełnosprawnych / Izabela Krasiejko // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 31-35.
 • Tolerancja wobec odmienności / Zofia Caban-Dąbrowska // Problemy Rodziny. - 1996, nr 6, s. 3-11.
 • Tolerować innego / Barbara Wizimirska // Społeczeństwo Otwarte.- 1995, nr 11, s. 35-38.
 • Trójgłos na tema zbiorowej świadomości i tolerancji / Barbara Skarga, Jerzy Szacki, Janusz Tazbir // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 3, s. 3-11.
 • Uczenie tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 25-32.
 • Wartość tolerancji w opiniach uczniów szkół średnich / Józef Górniewicz // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 103-110.
 • Ważne słowo : tolerancja : scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 37-40.
 • Wielka karta tolerancji polskiej – Konfederacja Warszawska 1573 i walka o prawne zabezpieczenie tolerancji w Polsce do połowy XVII wieku / Mirosław Korolko // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 11, s. 21-23.
 • Wokół pojęcia tolerancji / Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. V
 • Wokół polskiej tolerancji religijnej / Daniel Olszewski // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 32-33.
 • Wolność i tolerancja - konsekwencje pedagogiczne / Jarosław Kozłowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 24-26.
 • Z tolerancją na ty / Bożena Rakowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 29-33.
 • Ze sobą, a nie obok siebie : edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 11-14.