Nadpobudliwość psychoruchowa 2009-2015

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2009-2015
Wyboru dokonała: Cecylia Zebalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : Arystoteles - Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010.
 • 50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD / Patricia Quinn, Judith M. Stern ; il. Kate Sternberg ; [przekł. z ang. Sławomir Stodulski] . - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011.
 • ADHD nie istnieje : cała prawda o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Richard Saul ; [przełożył Rafał Pękała].- Białystok : Wydawnictwo Vivante, 2015.
 • ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
 • ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009.
 • Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Mieczysław Dudek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 • Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Jak ujarzmić ADHD? : strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcjach języka obcego / Katarzyna Jaworska-Biskup // Języki Obce w Szkole . - R. 53, nr 2 (2009), s. 50-58
 • Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern ; tł. Anna Binder, Marek Binder ; red. nauk. pol. wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 • Na pomoc! : moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki którym przetrwasz / Vincent J. Monastra ; [przekł. z jęz. ang. Paulina Zaborek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012.
 • Poskromić ADHD : poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : podręcznik terapeuty / Steven A. Safren, Carol A. Perlman, Susan Sprich, Michael W. Otto ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska . - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014.
 • Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kit Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna . - Warszawa : MT Biznes, 2011.

Artykuły z czasopism:

 • ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu . - 2013, nr 6, s. 10-11
 • ADHD - z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi // Psychologia w Szkole . - 2010, nr 4, s. 122-131
 • ADHD po trzydziestce / Esther Sobanski, Barbara Alm tł. Paweł Brysacz // Charaktery . - 2010, nr 3, s. 82-86
 • Dorośli do nadpobudliwości / Brendan L. Smith ; tł. Paulina Pająk // Charaktery . - 2012, nr 10, s. 40-45
 • Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - R. 51, nr 1 (2011), s. 25-32
 • Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka // Remedium .- 2014, nr 1, s. 14-16
 • Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -R. 51, nr 1 (2011), s. 32-37
 • Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na Co Dzień . - 2011, nr 7/8, s. 37-44
 • Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2010, nr 5, s. 42-47
 • Jak rozpoznać ADHD u dziecka ? / Joanna Smykaj // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 58-61
 • Młodzi z pokolenia ADHD / Artur Kołakowski; rozm przepr. Daria Poniedziałek // Głos Pedagogiczny . - 2014, nr 3, s. 9-12
 • Nadpobudliwi w pisaniu recept? / Rebecca A. Clay ; tł. Paulina Pająk // Charaktery .- 2013, nr 8, s. 52-55
 • Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22
 • Niegrzeczne czy nadpobudliwe : problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak // Nauczanie Początkowe . - 2010/2011, nr 4, s. 18-25
 • Niegrzeczny czy chory na ADHD? : problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz. // Życie Szkoły . - R. 65, nr 4(2010), s. 60-61
 • Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 18-19
 • Obraz, korelaty i mechanizmy psychologiczne nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Ewa Kulawska // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 21-42
 • Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, s. 21-26
 • Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych : (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego" / Marta Niemiec // Chowanna. - 2009, t. 1 (32), s. 169-186
 • Propozycja zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w najmłodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII
 • Sposoby postępowania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec dzieci z zespołem hiperkinetycznym : (na przykładzie Tarnowa i regionu tarnowskiego) / Anna Florek-Płaczek, Aneta Grochowska, Maria Mika // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 25-28
 • Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień -Kęsik // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 14-18
 • Uczeń z ADHD czyli jazda bez hamulców / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny.- 2014, nr 3, s. 13-15
 • Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 2./ Magda Mastalerz // Remedium . - 2015, nr 4, s. 6-7