Adopcja 1996 - 2010

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1996 - 2010
Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziecko w adopcji / Andrzej Krzysztof Ładyżyński //W: Oblicza dzieciństwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : TN KUL, cop. 2001. - s. 577-590.
 • Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.
 • Obraz adopcji w trzech filmowych odsłonach a wzory relacji mężczyzna - dziecko w polskich mediach / Andrzej K. Ładyżyński // W: media elektroniczne kreujące obraz rodziny i dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : Trans Humana, 2008. - s. [240]-249.
 • Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.

Artykuły z czasopism:

 • Adopcja - czyje dobro jest najważniejsze? / Wioleta Stefaniak // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 34-44.
 • Adopcja - jawna czy tajna? / Daniel Wiśniewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 3, s. 5-7.
 • Adopcja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny? / Józef Kuna, Marta Pawelec // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 7-10.
 • Adopcja - zadanie radosne i... trudne / Julian Dudek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27.
 • Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36.
 • Adopcja i kłamstwo : motywacje rodziców adopcyjnych do nie informowania dziecka o fakcie przysposobienia / Agnieszka Jankowska-Rachel // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 28-29.
 • Adopcja po nowelizacji / Elżbieta Holewińska-Łapińska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 20-26.
 • Adopcja Serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-7.
 • Adopcja w percepcji społecznej / Izabela Peczyńska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 2, s. 40-42.
 • Adopcje zagraniczne w Krajowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Warszawie / Izabela Rutkowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 49-72.
 • Dekada przekształceń domów dziecka / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2010, nr 1, s. 11-22.
 • Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 23-25.
 • Dzika adopcja / Grażyna Ładyżyńska, Andrzej K. Ładyżyński // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 12-16.
 • Geneza Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych / Barbara Passini // Przyjaciel Dziecka. - 2004, nr 1-6, s. 30-32.
 • Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 10-18.
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy / Magdalena Wałachowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 23-25.
 • Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... / Romana Chruszcz // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004 , nr 10, s. 16-18.
 • Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 17-22.
 • Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 19-28.
 • Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999 nr 6 s. 21-23.
 • Najważniejsze jest dobro dziecka / Marta Jaworska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 25-27.
 • Niepłodność, niemożność, nieczułość : raport / Martyna Bunda // Polityka. - 2006, nr 41, s. 4-6,8,10,12.
 • O jawności adopcji / Beata Skwarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 24-25.
 • O prawnych problemach ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 15-17.
 • Obraz adopcji w czasopismach polskich / Andrzej Ładyżyński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52.
 • Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka Jankowska-Rachel //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22.
 • Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań / Beata Skwarek. // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25.
 • Potomek na zamówienie / Grzegorz Grempka // Charaktery.- 2008, nr 6, s. 30
 • Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 24-29.
 • Preferują małe dzieci / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 28-30.
 • Pro Familia realizuje program: prawo dziecka do rodziny / Wanda Klimek //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 10-13.
 • Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 17-24.
 • Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 36-39.
 • Przyspieszyć adopcje / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 3, s. 18-19.
 • Rejestr kontaktu adopcyjnego w systemie prawnym Anglii i Walii / Jakub Pawliczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 54-61.
 • Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 2, s. 41-49.
 • Rodzinny sekret, czyli czego się nie mówi o adopcji : raport / Barbara Pitkiewicz // Polityka.- 2005, nr 36, s. 4-6,8,10-11.
 • Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004,nr 1, s. 17-23.
 • Rozwój ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004 , nr 8, s. 11-19.
 • Stereotypy w ocenie kandydatów na rodziców adopcyjnych /Dorota Merkel // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 17-20.
 • Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Wiesława Kotlarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000 nr 1 s. 31-32.
 • Tajemnica adopcji / Andrzej Ładyżyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 27-30.
 • Tyś do świata wrotami / Ewa Owsiany// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 13-16.
 • Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr. 9, s. 16-19.
 • Wszystkie dzieci są nasze / Małgorzata Porębska // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 20-21.
 • Z historii adopcji / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 42-44.
 • Z ziemi polskiej do szwedzkiej / Elżbieta Podczaska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2003, nr. 10, s. 33-34.