Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2019
Wyboru dokonała: Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja / Barbara Krahé . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Agresja i jej przeciwdziałanie w szkole / Joanna Danilewska. W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / pod red. nauk. Joanny Danilewskiej . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. S. 9-14.
 • Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
 • Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej – przegląd wybranych badań prowadzonych w Polsce / Jolanta Jarczyńska. W: Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / pod red. Teresy Sołtysiak, Aleksandry Nowakowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 101- 121.
 • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania i przejawy / Adam Mikrut. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.
 • Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel . - Kielce : "Jedność", 2001.
 • Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska . - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
 • Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004.
 • Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Kazimierz Żegnałek. W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. S. 84-89.
 • Agresywne zachowania uczniów – wyzwanie dla nauczyciela. W: Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. S. 107-118.
 • Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. - Lublin : Wydawnictwo UMCS [Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej], 2000.
 • Biologia przemocy / Dedra Niehoff . - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2001.
 • Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 • Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania / Paweł Migała. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
 • Granica bólu : o źródłach agresji i przemocy / Jachim Bauer . - Słupsk : Dobra Literatura, 2015.
 • Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson . - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006.
 • Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein . - Wyd. 4. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006.
 • Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004.
 • Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf . - [Wyd.2 w języku polskim]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / pod red. Teresy Sołtysiak, Aleksandry Nowakowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.
 • Możliwości ograniczania agresji we wczesnym okresie rozwoju psychofizycznego dziecka / Bronisław Urban. W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / pod red. nauk. Joanny Danilewskiej . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. S. 15-27.
 • Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach . - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Odwrócona relacja : kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo / Margot Sunderland . - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
 • Powstrzymać agresję u progu szkoły / pod red. nauk. Joanny Danilewskiej . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / pod red. nauk. Pawła Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
 • Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy . - [Wyd.2 w języku polskim]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano . - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2010.
 • Przemoc w relacjach międzyludzkich : opinie młodzieży / Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 • Przemoc w szkole / Dorota Chlebio-Abed. W: Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. S. 317- 324.
 • Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka / pod red. Lidii Kataryńczuk-Mania, Jerzego Herbergera ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.
 • Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Psychologia agresji : wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
 • Rozpoznawanie przyczyn zachowań agresywnych u uczniów / Robert Opora. W: Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. S. 47-58.
 • Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011.
 • Świadomość występowania zjawiska agresji wśród uczniów w szkole / Grażyna Durka. W: Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / pod red. Teresy Sołtysiak, Aleksandry Nowakowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - S.122-132.
 • Uczniowie jako ofiary i świadkowie agresji / Ewa Jakubiak-Zapalska. W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. S. 119-134.
 • W kręgu agresji i przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej / Adam Roman Solak. W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. S. 72-83.
 • Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych / Aneta Mac; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Studiów Edukacyjnych. Zakład Podstaw Wychowania i Opieki. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza , 2005.
 • Zachowania agresywne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Sławomir Olszewski. W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / pod red. nauk. Joanny Danilewskiej . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. S. 73-84.
 • Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży. Praktyczne i teoretyczne aspekty przeciwdziałania. W: Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. S. 301-308.
 • Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.
 • Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Danuta Borecka-Biernat, Krystyna Węgłowska-Rzepa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 • Życie ze złością : jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób / Ron Potter-Efron . - Wyd. 2 w języku polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Życie ze złością / Ron Potter-Efron . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.