Autorytet nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1998 - 2013
Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Autorytet : chrześcijańska interpretacja psychologicznej ewolucji pojęcia autorytetu-władzy / Jack Dominian ; przeł. [z ang.] Ewa Różalska. - Warszawa : "Pax", 1988.
 • Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / pod red. Marii Ryś. -Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006.
 • Autorytety w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 • Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela / Emilia Badura. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
 • Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2007.
 • Naturalny autorytet w wychowaniu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Marion Lemper-Pychlau ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", cop. 2007.
 • O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.
 • O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Autorytet jako nakaz i autorytet jako wezwanie : proces wychowania według Henri Bergsona / Piotr Kostyło // Forum Oświatowe. 2006, nr 2, s. 47-71.
 • Autorytet nauczyciela / Jadwiga Ożóg. // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 11-13.
 • Autorytet nauczyciela / Teresa Olearczyk // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 10-13.
 • Autorytet w wychowaniu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 24.
 • Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16.
 • Cechy dobrego nauczyciela biologii : kompetencje czy/i autorytet? / Wiesław Stawiński /
 • / Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 2, s. 35-43.
 • Co my wiemy o autorytecie? / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 66-67.
 • Czy jestem za młoda? / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 153-156 .
 • Ja jestem OK i ty jesteś OK / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - R.12, nr 4 (2010/2011), s. 100-104.
 • Jak się tworzy autorytet? / Iwona Majewska-Opiełka. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 6-8.
 • Jak wprowadzać dyscyplinę w szkole? / Janusz Goraj // Wychowawca. - 2013, nr 2 , s. 28-29.
 • Katech) etyka nauczyciela / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. - R. 11, nr 1 (2009/2010), s. 104-108.
 • Mapa myśli : nauczyciel - autorytet / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 15-17.
 • Młodzież - w trzech odsłonach / Michał Józef Kawecki // Lider .- 2008, nr 10, s. 6-9.
 • Nauczyciel w oczach dziecka / Agnieszka Kaczor // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 14-15.
 • Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Łucja Rokita // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 58-59.
 • Nauczyciel z charakterem / Iwona Majewska-Opiełka ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 6-13.
 • O autorytecie / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 34-36.
 • O autorytetach / oprac. MAG. // Remedium. - 2010, nr 4, s. 20.
 • O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 9-11.
 • O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s. 47-56.
 • Osobisty przykład a budowanie autorytetu wychowawcy / Tomasz Kaczorowski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 41-43.
 • Przepis na autorytet / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 48-55.
 • Przygotuj się do prezentacji / Ewa Nowak // Cogito. - 2008, nr 8, s. 74-83.
 • Respektowane są normy społeczne / Piotr Sztompka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 17-20.
 • Testowanie autorytetu / Anna Lissewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 107-117.
 • W poszukiwaniu autorytetu... : głos w dyskusji / Marta i Dariusz Chrabąszczowie // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 38-39.
 • Wychowanie poprzez autorytety : program innowacji wychowawczej dla klas I-III / Elżbieta Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 4-6.
 • Wyzwania autorytetu, czyli postscriptum nieobecności jednego przypadku / Wiesław Andrukowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 55, nr 1 (2010), s. 61-76.
 • Wzory osobowe licealistów / Joanna Arabczyk // Nowa Szkoła. 2008, nr 1, s. 38- 47.
 • Zachwaszczone dzieciństwo / Jolanta Biała // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - R. 48, nr 2 (2008), s. 34-37.
 • Złowroga moc autorytetu / Cezary W. Domański. // Charaktery .- 2007, nr 12, s.38-40.