Bezpieczne wakacje

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1971-2016

Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008.
 • Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 • Czas wolny, rekreacja i zdrowie / Wojciech M[aria] Kuś [et al.] ; pod red. Wojciecha M. Kusia.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.
 • Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 • Gry i ćwiczenia terenowe / Ryszard Mańkowski, Andrzej Martynkin. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1978.
 • Gry i zabawy / Stefan Słysz ; il. Mirosław Tokarczyk. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4 / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Ewa Martyna, Ewa Dziewięcka]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009.
 • Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach / Stanisław Borowiecki, Maria Klimowa.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.
 • Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : Jadwiga Andrychowska-Biegacz ; [aut. tekstów piosenek Dariusz Biegacz].- Rzeszów : "Fosze", 2006.
 • Gry i zabawy ruchowe : podręcznik przeznaczony dla nauczycieli, wychowawców i instruktorów / Roman Trześniowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1972.
 • Gry i zabawy towarzyskie / zebr. i oprac. Lucyna Szczegodzińska.- Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971.
 • Gry, zabawy i imprezy plenerowe / Pęksa, Frey. - [Warszawa] : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Kultury, 1973.
 • Księga zagadek / [tekst Marcin Przewoźniak ; il. Dorota Szoblik].- Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2013.
 • Kultura fizyczna wśród młodzieży wiejskiej / Jan Masny.- Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 • Lekcje już się skończyły! : Andrea Erkert ; [tł. Edyta Panek].- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Lekcje rysowania i malowania fantasy : grafika komputerowa / Finlay Cowan ; [tł. Ewa Romkowska].- Warszawa : "Arkady", 2004.
 • Modzież w czasie wolnym : red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008.
 • Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 • Psychologia czasu wolnego / Kazimierz Migdał.- Warszawa : Almamer Szkoła Wyższa, cop. 2011.
 • Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej / Wojciech Czarny [et al.].- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 • Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.- Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2004.
 • Wychowanie do rekreacji / Kazimierz Czajkowski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 • Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008.
 • Zabawa / Bogusław Sułkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku - jesień / Marian Bondarowicz. - Warszawa : Wydawnictwo "Bellona", 1995.
 • Zabawy ruchowe : Vlasta Karásková ; przekł. Andrzej Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

Artykuły z czasopism:

 • Aktywne półkolonie z językiem angielskim dla dzieci / Barbara Maciejewska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 38-44.
 • Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10.
 • Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 16-18.
 • Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym - kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Gabriela Karkoszka, Violetta Kozik, Danuta Palica // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 30-33.
 • Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym : preferencje - bariery - uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 25-30.
 • Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25.
 • Animatorzy kultury fizycznej - w promowaniu aktywności ruchowej / Anna Maszorek-Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 8, s. 17-19.
 • Bezpieczne wakacje - scenariusz zajęć dla klas 3 / Anna Michniuk // Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 39-41.
 • Bezpieczne wakacje - szczęśliwe wakacje! / Dorota Pater ; rozm. przepr. Katarzyna Kuleta // Życie Szkoły. -2015, nr 6, s. 6-8.
 • Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42.
 • Break dance w bibliotece : ferie w gminie / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 5, s. 4.
 • Bursa i internat szansą na lepszą szkołę / Nadzieja Charysz // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 12-13.
 • Ciekawie i twórczo / Witold Salański // Głos Nauczycielski.2016, nr 3, s. 6.
 • Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10.
 • Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14.
 • Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14.
 • Czas wolny a twórczość dzieci / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 16-20.
 • Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287.
 • Czas wolny i wakacje dzieci / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7/8, s. 45-48.
 • Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 6-12.
 • Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48.
 • Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20.
 • Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych : (z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-maja w Iławie) / Feliks Rochowicz // Lider. - 2008, nr 7/8, s. 22-24.
 • Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9.
 • Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 45-51.
 • Ferie... i co z tego? / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 10-11.
 • Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieżyIakademickiej / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 31-32.
 • Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka / Agnieszka Kornas // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 20-23.
 • Jak wykorzystuję czas wolny? / Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 29.
 • Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 52-55.
 • Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32.
 • Kolonie z dreszczykiem / Piotr Skura // Głos Nauczycielski.2015, nr 30/31, s. 12.
 • Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29.
 • Kreatywne spędzanie wakacji / Iwona Możdżonek // Nauczanie Początkowe. -2014/2015, nr 4, s. 39-47.
 • Kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania czasu wolnego u dzieci / Paulina Ilska // Remedium.2015, nr 7/8 ; dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 1-2.
 • Marszałek z Deyną pod rękę / Witold Salański // Głos Nauczycielski.2016, nr 8, s. 13.
 • Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8.
 • Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz // Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22.
 • Na obóz! : ale jaki? / Dorota Łosiewicz // wSieci.2016, nr 22, s. 56-58.
 • O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56.
 • Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / Kazimierz Denek // Lider. - 2006, nr 12, s. 8-14.
 • Przed wakacyjną wyprawą / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. -2015, nr 6, s. 45-48.
 • Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16.
 • Scenariusze zajęć dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym : Jak rozwijać u dziecka nawyk aktywnwgo spędzania czasu wolnego? / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka // Remedium.2015, nr 7/8 ; dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 5-6.
 • Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) : Czas wolny i ja / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka // Remedium.2015, nr 7/8 ; dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 4-5.
 • 68. W co się bawić? Poradnik wychowawcy / Grażyna Ramska, Maciej Gryszun // Lider. - 2006, nr 7/8, s. 3-30.
 • Wakacje w szkole / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 12-13.
 • Warsztaty ikonopisarskie / Kinga Wawrzusiak // Wychowawca. -2016, nr 5, s. 24-26.
 • Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka, Bogdan Szeląg // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży w systemie edukacji / Krzysztof Sikora // Lider. -1998, nr 7-8, s. 8-12.
 • Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18.
 • Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, 113-126.
 • Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji / Maria Królica // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 22-27.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22.
 • Zajęcia pozalekcyjne / Ewa Gałązka // Wychowawca. -2016, nr 5, s. 22-23.
 • Życie po dzwonku / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 39, s. 5.